Συναισθηματική Νοημοσύνη

0%

Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά µε τα περισσότερα πράγµατα που αναλαµβάνω.

Όταν αντιµετωπίζω εµπόδια στη ζωή µου, θυµάµαι στιγµές που αντιµετώπισα παρόµοια εµπόδια και τα ξεπέρασα.

Ξέρω πότε είναι η στιγµή να µιλήσω για τα προσωπικά µου προβλήµατα σε άλλους.

Οι άλλοι άνθρωποι µε εµπιστεύονται εύκολα.

Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «µη-λεκτικά» νοήµατα/µηνύµατα άλλων ανθρώπων.

Κάποια από τα σηµαντικότερα περιστατικά στη ζωή µου µε οδήγησαν να επαναπροσδιορίσω τι είναι σηµαντικό και τι όχι.

Όταν αλλάζει η διάθεση µου βλέπω νέες δυνατότητες.

Τα συναισθήµατα είναι ένα από τα πράγµατα που κάνουν την ζωή µου να αξίζει.

Αντιλαµβάνοµαι τα συναισθήµατα µου καθώς τα βιώνω.

Περιµένω να συµβούν καλά πράγµατα.

Μου αρέσει να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα µου µε άλλους.

Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθηµα, ξέρω πώς να το κάνω να διαρκέσει.

Οργανώνω εκδηλώσεις στις οποίες χαίρονται να συµµετάσχουν άλλοι.

Αναζητώ δραστηριότητες που µε κάνουν χαρούµενο

Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνω σε άλλους.

Παρουσιάζω τον εαυτό µου µε ένα τρόπο που δηµιουργεί καλή εντύπωση στους άλλους.

Όταν είµαι ευδιάθετος µου είναι εύκολο να λύνω προβλήµατα.

Αναγνωρίζω τα συναισθήµατα που βιώνουν οι άλλοι από τις εκφράσεις του προσώπου τους.

Γνωρίζω γιατί µεταβάλλονται τα συναισθήµατά µου.

Όταν είµαι ευδιάθετος είµαι σε θέση να «επινοώ» νέες ιδέες.

Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήµατά µου.

Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήµατά µου καθώς τα βιώνω.

Υποκινώ τον εαυτό µου µε το να φαντάζοµαι µια θετική έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνω.

Συγχαίρω τους άλλους όταν κάνουν κάτι καλά.

Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνουν οι άλλοι.

Όταν κάποιος/ α µου λέει ένα σηµαντικό γεγονός της ζωή του/ της, σχεδόν νιώθω σαν να έχω βιώσει και εγώ αυτό το γεγονός.

Όταν αισθάνοµαι µια αλλαγή στα συναισθήµατα µου, έχω την τάση να επινοώ νέες ιδέες.

Όταν έρχοµαι αντιµέτωπος µε µια πρόκληση τα παρατάω γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω.

Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς µε το να τους κοιτάξω.

Βοηθάω άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή διάθεση.

Χρησιµοποιώ θετική διάθεση για να παρακινήσω τον εαυτό µου να συνεχίσει να προσπαθεί όταν έρθει αντιµέτωπος µε εµπόδια.

Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της φωνής τους.

Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται όπως αισθάνονται.

Συναισθηματική Νοημοσύνη
Αποτέλεσμα

Πολύ Χαμηλό: Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι έχετε πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη.


Οι ερωτήσεις που απαντήσατε αφορούν διάφορες κατηγορίες συναισθηματικών δεξιοτήτων: αποτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, και στη χρήση των συναισθημάτων για την επίλυση προβλημάτων.


Τα κλειδιά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα παρακάτω:

 • Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας
 • Η ικανότητα να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ευρισκόμενοι υπό πίεση
 • Η ικανότητα να ερμηνεύουμε τους άλλους
 • Η ικανότητα έκφρασης δύσκολων συναισθημάτων, όταν είναι απαραίτητο
 • Η ικανότητα να έκφρασης συναισθημάτων σε στενές προσωπικές σχέσεις

Αποτέλεσμα

Χαμηλό: Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι έχετε χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη.


Οι ερωτήσεις που απαντήσατε αφορούν διάφορες κατηγορίες συναισθηματικών δεξιοτήτων: αποτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, και στη χρήση των συναισθημάτων για την επίλυση προβλημάτων.


Τα κλειδιά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα παρακάτω:

 • Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας
 • Η ικανότητα να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ευρισκόμενοι υπό πίεση
 • Η ικανότητα να ερμηνεύουμε τους άλλους
 • Η ικανότητα έκφρασης δύσκολων συναισθημάτων, όταν είναι απαραίτητο
 • Η ικανότητα να έκφρασης συναισθημάτων σε στενές προσωπικές σχέσεις

Αποτέλεσμα

Μέτριο: Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι έχετε μέτρια συναισθηματική νοημοσύνη.


Οι ερωτήσεις που απαντήσατε αφορούν διάφορες κατηγορίες συναισθηματικών δεξιοτήτων: αποτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, και στη χρήση των συναισθημάτων για την επίλυση προβλημάτων.


Τα κλειδιά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα παρακάτω:

 • Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας
 • Η ικανότητα να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ευρισκόμενοι υπό πίεση
 • Η ικανότητα να ερμηνεύουμε τους άλλους
 • Η ικανότητα έκφρασης δύσκολων συναισθημάτων, όταν είναι απαραίτητο
 • Η ικανότητα να έκφρασης συναισθημάτων σε στενές προσωπικές σχέσεις

Αποτέλεσμα

Καλό - Μέσος όρος: Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι έχετε καλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης.


Οι ερωτήσεις που απαντήσατε αφορούν διάφορες κατηγορίες συναισθηματικών δεξιοτήτων: αποτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, και στη χρήση των συναισθημάτων για την επίλυση προβλημάτων.


Τα κλειδιά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα παρακάτω:

 • Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας
 • Η ικανότητα να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ευρισκόμενοι υπό πίεση
 • Η ικανότητα να ερμηνεύουμε τους άλλους
 • Η ικανότητα έκφρασης δύσκολων συναισθημάτων, όταν είναι απαραίτητο
 • Η ικανότητα να έκφρασης συναισθημάτων σε στενές προσωπικές σχέσεις

Αποτέλεσμα

Ανώτερα του μέσου όρου: Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.


Οι ερωτήσεις που απαντήσατε αφορούν διάφορες κατηγορίες συναισθηματικών δεξιοτήτων: αποτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, στη διαχείριση αυτών, και στη χρήση των συναισθημάτων για την επίλυση προβλημάτων.


Τα κλειδιά της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα παρακάτω:

 • Η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τα αρνητικά συναισθήματά μας
 • Η ικανότητα να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, ευρισκόμενοι υπό πίεση
 • Η ικανότητα να ερμηνεύουμε τους άλλους
 • Η ικανότητα έκφρασης δύσκολων συναισθημάτων, όταν είναι απαραίτητο
 • Η ικανότητα να έκφρασης συναισθημάτων σε στενές προσωπικές σχέσεις