Κάνε το Τεστ

ΤΕΣΤ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για την κατάθλιψη και δείτε το αποτέλεσμα του τεστ κατάθλιψης.

Το ακόλουθο τεστ για την κατάθλιψη διερευνά εάν έχετε συμπτώματα κατάθλιψης. Το online αυτό τεστ κατάθλιψης είναι αξιόπιστο, ωστόσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πλήρη διαγνωστική εκτίμηση από ένα ειδικό ψυχίατρο, που είναι ο μόνος αρμόδιος να εκτιμήσει την κλινική εικόνα, να θέσει διάγνωση και να προτείνει θεραπεία για την κατάθλιψη.

Πιστεύω ότι θα τα πάω καλά µε τα περισσότερα πράγµατα που αναλαµβάνω.

Όταν αντιµετωπίζω εµπόδια στη ζωή µου, θυµάµαι στιγµές που αντιµετώπισα παρόµοια εµπόδια και τα ξεπέρασα.

Ξέρω πότε είναι η στιγµή να µιλήσω για τα προσωπικά µου προβλήµατα σε άλλους.

Οι άλλοι άνθρωποι µε εµπιστεύονται εύκολα.

Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τα «µη-λεκτικά» νοήµατα/µηνύµατα άλλων ανθρώπων.

Κάποια από τα σηµαντικότερα περιστατικά στη ζωή µου µε οδήγησαν να επαναπροσδιορίσω τι είναι σηµαντικό και τι όχι.

Όταν αλλάζει η διάθεση µου βλέπω νέες δυνατότητες.

Τα συναισθήµατα είναι ένα από τα πράγµατα που κάνουν την ζωή µου να αξίζει.

Αντιλαµβάνοµαι τα συναισθήµατα µου καθώς τα βιώνω.

Περιµένω να συµβούν καλά πράγµατα.

Μου αρέσει να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα µου µε άλλους.

Όταν βιώνω ένα θετικό συναίσθηµα, ξέρω πώς να το κάνω να διαρκέσει.

Οργανώνω εκδηλώσεις στις οποίες χαίρονται να συµµετάσχουν άλλοι.

Αναζητώ δραστηριότητες που µε κάνουν χαρούµενο.

Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνω σε άλλους.

Παρουσιάζω τον εαυτό µου µε ένα τρόπο που δηµιουργεί καλή εντύπωση στους άλλους.

Όταν είµαι ευδιάθετος µου είναι εύκολο να λύνω προβλήµατα.

Αναγνωρίζω τα συναισθήµατα που βιώνουν οι άλλοι από τις εκφράσεις του προσώπου τους.

Γνωρίζω γιατί µεταβάλλονται τα συναισθήµατά µου.

Όταν είµαι ευδιάθετος είµαι σε θέση να «επινοώ» νέες ιδέες.

Μπορώ να ελέγχω τα συναισθήµατά µου.

Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήµατά µου καθώς τα βιώνω.

Υποκινώ τον εαυτό µου µε το να φαντάζοµαι µια θετική έκβαση στα καθήκοντα που αναλαµβάνω.

Συγχαίρω τους άλλους όταν κάνουν κάτι καλά.

Αντιλαµβάνοµαι τα «µη-λεκτικά» µηνύµατα που στέλνουν οι άλλοι.

Όταν κάποιος/ α µου λέει ένα σηµαντικό γεγονός της ζωή του/ της, σχεδόν νιώθω σαν να έχω βιώσει και εγώ αυτό το γεγονός.

Όταν αισθάνοµαι µια αλλαγή στα συναισθήµατα µου, έχω την τάση να επινοώ νέες ιδέες.

Όταν έρχοµαι αντιµέτωπος µε µια πρόκληση τα παρατάω γιατί πιστεύω ότι θα αποτύχω.

Ξέρω τι αισθάνονται οι άλλοι απλώς µε το να τους κοιτάξω.

Βοηθάω άλλους ανθρώπους να αισθανθούν καλύτερα όταν έχουν κακή διάθεση.

Χρησιµοποιώ θετική διάθεση για να παρακινήσω τον εαυτό µου να συνεχίσει να προσπαθεί όταν έρθει αντιµέτωπος µε εµπόδια.

Μπορώ να καταλάβω πως αισθάνονται οι άλλοι από τον τόνο της φωνής τους.

Μου είναι δύσκολο να αντιληφθώ γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται όπως αισθάνονται.