Κάνε το Τεστ

Life Coaching

Τι είναι το Life Coaching;

Το Life coaching εστιάζεται στη διαδικασία μέσω της οποίας ένας άνθρωπος (ή μια εταιρία) δέχεται υποστήριξη για την επίτευξη ενός επαγγελματικού ή προσωπικού στόχου. Η ελληνική απόδοση του όρου Life Coaching είναι "Προσωπική Ανάπτυξη", "Προσωπική Υποστήριξη" ή ως "Προσωπική Συμβουλευτική".

Κατά τη διαδικασία του coaching χρησιμοποιούνται τεχνικές ερωτήσεων που βασίζονται στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, οι οποίες διευκολύνουν την διαδικασία σκέψης του πελάτη ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις και δράσεις (αντί του να προσφέρει μια πλήρη καθοδηγητική προσέγγιση). Η διαδικασία λοιπόν επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων, χρονικά προσδιορισμένων στόχων, μέσα από την ενθάρρυνση για δέσμευση για δράση και εξέλιξη σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

To coaching προσφέρει παρότρυνση, ενθάρρυνση, ηθική και ψυχολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια της προσπάθειας για την κατάκτηση ενός στόχου!

Το Life Coaching λοιπόν βοηθά τους ανθρώπους:

  • Να καθορίσουν και να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένα μέσα και κόστος στον συντομότερο δυνατό χρόνο
  • Εντοπίζει κενά ανάμεσα στο που είναι ο πελάτης και που θα ήθελε ή χρειάζεται να είναι
  • Βοηθά τον πελάτη να αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική και πλάνο ενεργειών για την κάλυψη των κενών
  • Κατανοεί και αποδέχεται εμπόδια εν δυνάμει και προετοιμάζει την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
  • Βοηθά στον εντοπισμό και επανατοποθέτηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και δημιουργεί ένα διαφορετικό σημείο αναφοράς για τον πελάτη

Γιατί οι άνθρωποι κάνουν coaching;

Επειδή θέλουν:

  • να υλοποιήσουν όνειρα, σκέψεις, ιδέες, στόχους,
  • να αναπτυχθούν προσωπικά ή επαγγελματικά, να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί
  • να ανακαλύψουν πρωτοποριακούς και νέους τρόπους για να κάνουν τα πράγματα περισσότερο αποτελεσματικά και ταχύτερα και ίσως και ευκολότερα
  • να υπερβούν δυσκολίες είτε σε προσωπικό είτε σε όποιο άλλο επίπεδο
  • να απελευθερώσουν το δυναμικό τους

Coaching και Ψυχοθεραπεία

Το Coaching δεν είναι, ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την ψυχοθεραπεία. Το Coaching δεν είναι θεραπεία, δεν ασχολείται με θέματα που προέρχονται από το παρελθόν, με ψυχικά τραύματα τα οποία επηρεάζουν την προσωπικότητα ή την ζωή του ανθρώπου. Το Life Coaching δεν προσπαθεί να επιλύσει:

Το Coaching επικεντρώνεται σε θέματα του παρόντος και του μέλλοντος, ενώ η ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται σε θέματα του παρελθόντος και του παρόντος.