Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;


"Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος".

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία ο ειδικός ψυχοθεραπευτής και ο άνθρωπος που απευθύνεται σε αυτόν συζητά θέματα που τον απασχολούν με στόχο να τα επεξεργαστεί και να βρει τους τρόπους που θα του προσφέρουν μια πιο λειτουργική και ικανοποιητική ζωή.

Συνήθως οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συντροφικές ή τις οικογενειακές τους σχέσεις, διαφόρων τύπων προβλήματα με τα παιδιά τους, προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο, δυσκολίες στο να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.

Μπορεί επίσης να αφορούν παλαιότερες εμπειρίες που δυσκολεύουν την προσαρμογή στην καθημερινότητα, αλλά μπορεί να αφορούν τη γενική ανάπτυξη του προσώπου που αποζητά καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του προσωπικού του δυναμικού (βαθύτερη αυτογνωσία).

Βοηθά ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν τη δυσφορία και/ή τη διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητα τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

Η Ψυχοθεραπεία δύναται να είναι:

Ο ιατρός κ.Βάθης είναι πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής, εξειδικευμένος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και την Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Ο γιατρός κατέχει το υψηλού κύρους Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ψυχοθεραπείας (ECP), το οποίο κατέχουν ελάχιστοι ψυχίατροι στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για την Ψυχοθεραπεία


Συνεδρίες μέσω Skype


Υπάρχει η δυνατότητα για συνεδρίες ψυχοθεραπείας - συμβουλευτικής μέσω Skype. Αφορά κυρίως άτομα που μένουν στο εξωτερικό, σε περιοχές της Ελλάδος εκτός Αθηνών ή άτομα AMEA.