Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;


"Ψυχής νοσούσης εστί φάρμακον λόγος".

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία ο ειδικός ψυχοθεραπευτής και ο άνθρωπος που απευθύνεται σε αυτόν συζητούν θέματα που τον απασχολούν, με στόχο να τα επεξεργαστεί και να βρει τους τρόπους που θα του προσφέρουν μια πιο λειτουργική και ικανοποιητική ζωή.

Συνήθως οι άνθρωποι ζητάνε ψυχοθεραπευτική βοήθεια επειδή τους απασχολούν διάφορα προβλήματα, όπως ψυχοσωματικά συμπτώματα ή παθήσεις (άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, κα), προβλήματα με τις συντροφικές ή τις οικογενειακές τους σχέσεις, διάφορα θέματα με τα παιδιά τους, προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο, δυσκολίες στο να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.

Συχνά επίσης οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια για την επεξεργασία παλαιότερων εμπειριών που βασανίζουν τον άνθρωπο (για παράδειγμα τραυματικές εμπειρίες από την παιδική ηλικία) ή θέματα που δυσκολεύουν την προσαρμογή στην καθημερινότητα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αποζητούν τη γενική ανάπτυξη του εαυτού τους, και μια καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του προσωπικού τους δυναμικού (βαθύτερη αυτογνωσία και προσωπική εξέλιξη).

Βοηθά τους ανθρώπους (είτε είναι υγιείς, είτε αντιμετωπίζουν σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές), να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν τη δυσφορία και/ή τη διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητα τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

Η Ψυχοθεραπεία δύναται να είναι:

Ο ιατρός κ.Βάθης είναι πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής, εξειδικευμένος στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και την Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Ο γιατρός κατέχει το υψηλού κύρους Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ψυχοθεραπείας (ECP), το οποίο κατέχουν ελάχιστοι ψυχίατροι στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για την Ψυχοθεραπεία


Λόγοι για να κάνετε ψυχοθεραπεία

Συνεδρίες μέσω Skype


Υπάρχει η δυνατότητα για συνεδρίες ψυχοθεραπείας - συμβουλευτικής μέσω Skype. Αφορά κυρίως άτομα που μένουν στο εξωτερικό, σε περιοχές της Ελλάδος εκτός Αθηνών ή άτομα AMEA.