Κάνε το Τεστ

ΤΕΣΤ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Απαντήστε στις παρακάτω 10 ερωτήσεις

και δείτε το αποτέλεσμα.

Το ακόλουθο τεστ έχει σκοπό να υπολογίσει το βαθμό της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Θεωρεί δηλαδή ως δεδομένο ότι υπάρχει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και βαθμολογεί το πόσο σοβαρή είναι.

Για ένα πιο αναλυτικό τεστ σχετικά με το αν υπάρχει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, δείτε αυτό το τεστ.

Αυτό το τεστ δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τη γνώμη ή τις οδηγίες ενός ειδικού γιατρού. Για οποιαδήποτε προβληματισμό, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Πόσο χρόνο (ώρες την ημέρα) απασχολείστε την ημέρα με τις ιδεοληψίες;
«Οι ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ είναι σκέψεις/εικόνες (ανεπιθύμητες και παρεισφρητικές)»

Πόσο επηρεάζουν οι ιδεοληψίες την προσωπική, επαγγελματική, ή κοινωνική σας ζωή;
«Οι ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ είναι σκέψεις/εικόνες (ανεπιθύμητες και παρεισφρητικές)»

Πόσο δυσφορία σας προκαλούν οι ιδεοληψίες;
«Οι ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ είναι σκέψεις/εικόνες (ανεπιθύμητες και παρεισφρητικές)»

Πόσο πολύ προσπαθείτε να αντισταθείτε στις ιδεοληψίες;
«Οι ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ είναι σκέψεις/εικόνες (ανεπιθύμητες και παρεισφρητικές)»

Πόσο έλεγχο έχετε επί των ιδεοληψιών σας;
«Οι ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ είναι σκέψεις/εικόνες (ανεπιθύμητες και παρεισφρητικές)»

Πόσο χρόνο αφιερώνετε κάθε ημέρα στις καταναγκαστικές συμπεριφορές;
«Οι ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ είναι συμπεριφορές/πράξεις ή νοητικές τελετουργίες/σκέψεις τις οποίες έχετε την ισχυρή παρόρμηση να επαναλάβετε, και σκοπό έχουν είτε να αποτρέψουν κάποιο καταστροφικό γεγονός ή να μειώσουν το άγχος σας.»

Πόσο επηρεάζουν οι καταναγκασμοί την προσωπική, κοινωνική ή επαγγελματική ζωή σας;
«Οι ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ είναι συμπεριφορές/πράξεις ή νοητικές τελετουργίες/σκέψεις τις οποίες έχετε την ισχυρή παρόρμηση να επαναλάβετε, και σκοπό έχουν είτε να αποτρέψουν κάποιο καταστροφικό γεγονός ή να μειώσουν το άγχος σας.»

Πόσο άγχος σας προκαλεί εάν δεν μπορέσετε να κάνετε τις καταναγκαστικές συμπεριφορές;
«Οι ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ είναι συμπεριφορές/πράξεις ή νοητικές τελετουργίες/σκέψεις τις οποίες έχετε την ισχυρή παρόρμηση να επαναλάβετε, και σκοπό έχουν είτε να αποτρέψουν κάποιο καταστροφικό γεγονός ή να μειώσουν το άγχος σας.»

Πόσο πολύ προσπαθείτε να αντισταθείτε στους καταναγκασμούς;
«Οι ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ είναι συμπεριφορές/πράξεις ή νοητικές τελετουργίες/σκέψεις τις οποίες έχετε την ισχυρή παρόρμηση να επαναλάβετε, και σκοπό έχουν είτε να αποτρέψουν κάποιο καταστροφικό γεγονός ή να μειώσουν το άγχος σας.»

Πόσο έλεγχο έχετε επί των καταναγκαστικών συμπεριφορών;
«Οι ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ είναι συμπεριφορές/πράξεις ή νοητικές τελετουργίες/σκέψεις τις οποίες έχετε την ισχυρή παρόρμηση να επαναλάβετε, και σκοπό έχουν είτε να αποτρέψουν κάποιο καταστροφικό γεγονός ή να μειώσουν το άγχος σας.»