Κάνε το Τεστ

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά – πληροφορίες

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά είναι εγκεκριμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, σε ενήλικες και εφήβους. Η χρήση των τρικυκλικών έχει μειωθεί γιατί τα SSRI αντικαταθλιπτικά έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα χωρίς τις παρενέργειες των τρικυκλικών, και έχουν αντικαταστήσει τη χρήση τους στην κλινική πράξη.

Οι ασθενείς με ανησυχία και άγχος και διαταραχές ύπνου επίσης μπορούν να ωφεληθούν από τις κατασταλτικές ιδιότητες των τρικυκλικών.

Χρησιμοποιούνται πλέον για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου, και σε διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος λόγω των αντιχολινεργικών ιδιοτήτων τους.

  • Κλομιπραμίνη (Anafranil)
  • Ιμιπραμίνη (Tofranil)
  • Αμιτριπτυλίνη (Saroten, Minitran, Stelminal)
  • Μαπροτιλίνη (Ludiomil)
  • Νορτριπτιλίνη (Anentyl, Notrilen)
  • Δεσιπραμίνη (Norpramine)

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά: αποτελεσματικότητα 

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά είναι πολύ αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της μέτριας και σοβαρής ενδογενούς κατάθλιψης, αλλά χρειάζονται 2-4 εβδομάδες για να φανούν τα αποτελέσματα τους. Είναι επίσης αποτελεσματικά στη θεραπεία των κρίσεων πανικού και της διαταραχής πανικού. 

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά: παρενέργειες 

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν καταστολή, επεισόδια υπότασης, ξηροστομία, θολή όραση, δυσκοιλιότητα, μανία και επιληπτικές κρίσεις.

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά: αντενδείξεις

Η χρήση τους αντενδείκνειται σε ασθενείς που παρουσιάζουν καρδιακές αρρυθμίες, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μανία και σοβαρή ηπατοπάθεια. Η χρήση τους σε ηλικιωμένους χρειάζεται προσοχή, και αντενδεύκνειται αν υπάρχει στεφανιαία νόσος.