Η αποφυγή των συγκρούσεων μπορεί να καταστρέψει ένα γάμο