Τι συμβαίνει όταν η απογοήτευση και ο θυμός συσσωρεύονται σε μια σχέση;