Κάνε το Τεστ
tamiflu ταμιφλου spc σελιδα 1

TAMIFLU – φυλλο οδηγιών

TAMIFLU - Φύλλο οδηγιών SPC

Το TAMIFLU είναι ένα αντιϊκό φάρμακο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης του Tamiflu (SPC):

TAMIFLU - Φύλλο οδηγιών χρήσης, σελίδα 1

tamiflu ταμιφλου spc σελιδα 1

TAMIFLU - Φύλλο οδηγιών χρήσης, σελίδα 2

tamiflu ταμιφλου spc σελιδα 2

TAMIFLU  - Φύλλο οδηγιών χρήσης, σελίδα 3

tamiflu ταμιφλου spc σελιδα 3

TAMIFLU - Φύλλο οδηγιών χρήσης, σελίδα 4

tamiflu ταμιφλου spc σελιδα 4