1034 – Κέντρα Ψυχικής Υγείας και λοιπές Δημόσιες δομές

1034 – Κέντρα Ψυχικής Υγείας και λοιπές Δημόσιες δομές

Οι παρακάτω υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται δωρεάν από κρατικές / δημόσιες δομές. Οι κρατικές/δημόσιες δομές αυτές δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Therapia.gr. Οι πληροφορίες στη σελίδα αυτή παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την Κατάθλιψη (1034)

Είναι μια εμπιστευτική υπηρεσία που έχει οργανωθεί από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr). Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 1034 για την Κατάθλιψη παρέχει:

 • ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη συμβουλευτική
 • επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την κατάθλιψη, αλλά και για άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας
 • ενημέρωση και παραπομπή, όταν χρειάζεται, σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που βρίσκονται στην περιοχή διαμονής του ενδιαφερομένου

Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την Κατάθλιψη 1034 απευθύνεται σε οποιονδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα σχετικά με την κατάθλιψη ή γενικότερα θέματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του, μπορεί να τηλεφωνήσει στη γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη 1034. Σημειώνεται πως:

 • Οι συνομιλίες είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.
 • Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου που καλεί.
 • Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και βοήθειας.

Η γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη 1034 λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 21:00, και στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υπό την εποπτεία ομάδας ψυχιάτρων.

Η γραμμή βοήθειας 1034 αποτελεί ένα μέσο κινητοποίησης των ατόμων που έχουν ανάγκη, ώστε να απευθυνθούν περαιτέρω σε κάποια υπηρεσία ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες στις οποίες παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά εκείνες που είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ)

Τα κέντρα ψυχικής υγείας είναι δημόσιες δομές που παρέχουν δωρεάν τις ψυχολογικές υπηρεσίες τους στους κατοίκους των δήμων τους οποίους καλύπτουν. Παρέχουν κλινικό έργο και υπηρεσίες και φροντίδα σε κοινοτικό επίπεδο, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής σε θέματα ψυχικής
υγείας. Σκοπός η άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που σχετίζονται με θέματα ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα. Τις υπηρεσίες τις προσφέρει ομάδα λειτουργών από όλες τις ειδικότητες ψυχικής υγείας (ψυχίατρος ή ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές).

Η λειτουργία ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της ψυχικής υγείας και στην φιλοσοφία της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κοινότητα μέσω της παροχής ψυχιατρικών, ψυχολογικών, ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Παρέχει τις υπηρεσίες του σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους και οικογένειες με ψυχιατρικά, ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας μπορούν να απευθυνθούν ενήλικες και παιδιά/έφηβοι, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα.
 • Ψυχιατρική αντιμετώπιση και παρακολούθηση.
 • Συμβουλευτική
 • Ατομική / Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Θεραπεία ζεύγους-οικογένειας
 • Ομάδες υποστήριξης γονέων
 • Κατ΄οίκον επισκέψεις
 • Προληπτική Αγωγή Ψυχικής Υγείας
 • Λειτουργία Συλλόγων Οικογενειών Ψυχικά Ασθενών
 • Ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και ειδικές ανάγκες.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και φορέων για θέματα ψυχικής υγείας, με στόχο την πρόληψη ψυχικών διαταραχών.
 • Χορήγηση (σε ορισμένες περιπτώσεις) δωρεάν φαρμάκων.

Τα ΚΨΥ λειτουργούν καθημερινά, δέχονται νέους ασθενείς μετά από ραντεβού.

Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά και Εφήβους

Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107
Παρέχει άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για παιδιά και γονείς. Λειτουργεί καθημερινά, όλο το 24ωρο.

Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS: 1056
Παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Δέχεται καταγγελίες για παιδιά-θύματα κακοποίησης. Λειτουργεί καθημερινά, όλο το 24ωρο.

Γραμμή Βοηθείας Help-Line: 210-6007686
Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (όπως για παράδειγμα εκφοβισμό/bullying, σεξουαλική παρενόχληση, αποπλάνηση, εξάρτηση από κινητό/ίντερνετ). Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης παρέχονται δωρεάν από κρατικές / δημόσιες δομές. Οι κρατικές/δημόσιες δομές αυτές δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Therapia.gr. Οι πληροφορίες στη σελίδα αυτή παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.