Κάνε το Τεστ
εσωστρεφείς και εξωστρεφείς άνθρωποι, χαρακτηριστικά εξωστρεφών ανθρώπων, χαρακτηριστικά εσωστρεφών ανθρώπων.

Χαρακτηριστικά εξωστρεφών και εσωστρεφών ανθρώπων

Χαρακτηριστικά Εξωστρεφών και Εσωστρεφών ανθρώπων

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι φαίνεται να διασκεδάζουν περισσότερο. Είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε πάρτι, να τραγουδούν. Είναι εκδηλωτικοί και φαίνεται να απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην εξωστρέφεια και στην θετική διάθεση.

Σε αντίθεση, οι εσωστρεφείς άνθρωποι έχουν την τάση να είναι οι παρατηρητές στα πάρτι και παρακολουθούν πως αλληλεπιδρούν οι γύρω τους. Προτιμούν τις βαθιές συζητήσεις με ένα άτομο και δεν νιώθουν άνετα να κάνουν μικρές συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους. Και επειδή δεν είναι η ψυχή της παρέας, φαίνονται λιγότερο χαρούμενοι από τους εξωστρεφείς ανθρώπους. Οι μελέτες έχουν βρει ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην εσωστρέφεια και στην λιγότερο θετική διάθεση.

Μοτίβα επικοινωνίας

Ένα χαρακτηριστικό των εξωστρεφών ανθρώπων είναι ότι έχουν την τάση να είναι πιο κοινωνικοί από τους εσωστρεφείς. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους άλλους παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις.

Οι εσωστρεφείς και οι εξωστρεφείς άνθρωποι διαφέρουν στο πότε και στο πως θα μιλήσουν στην παρουσία άλλων ανθρώπων. Οι εσωστρεφείς έχουν την τάση να μιλάνε όταν έχουν να πούνε κάτι σημαντικό. Οι εξωστρεφείς, ωστόσο, έχουν την τάση να κατευθύνουν τη ροή μιας συζήτησης, συνεχώς παραφράζουν  και ανακεφαλαιώνουν όσα είπαν.

Οι εσωστρεφείς και οι εξωστρεφείς άνθρωποι επίσης διαφέρουν στο ποιους ανθρώπους επιλέγουν για να αλληλεπιδράσουν. Οι εξωστρεφείς έχουν μεγάλο κοινωνικό κύκλο, μοιράζονται πληροφορίες για τη δουλειά και τη ζωή τους με πολλούς ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, οι εσωστρεφείς άνθρωποι μοιράζονται πληροφορίες αλλά μόνο με συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εσωστρεφείς δεν θέλουν να συνδέονται με άλλους ανθρώπους, απλά προτιμούν λίγους ανθρώπους.

Ενέργεια

Συχνά διαχωρίζουμε τους εξωστρεφείς και τους εσωστρεφείς ανθρώπους με το αν είναι ήρεμοι ή αν μιλούν πολύ. Αν και αυτές οι συμπεριφορές είναι χαρακτηριστικά σημάδια της προσωπικότητας, η προέλευση τους είναι φυσιολογική και ψυχολογική.

Για τους εσωστρεφείς, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εξαντλούν την ενέργειά τους. Για τους εξωστρεφείς ανθρώπους, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ενισχύουν την ενέργειά τους. Έτσι, όταν οι εσωστρεφείς δεν μιλούν πολύ, αυτό συμβαίνει επειδή έχει μειωθεί η ενέργειά τους ή  προσπαθούν να διατηρήσουν την ενέργειά τους για αργότερα. Οι εξωστρεφείς δεν μιλάνε έτσι απλά για να το κάνουν, αλλά γιατί με αυτό τον τρόπο νιώθουν ζωντανοί και χαρούμενοι.