Κάνε το Τεστ
Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, Πως λειτουργεί η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, CBT

Τι είναι η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία CBT;

Η CBT είναι μια συλλογική και πρακτική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην επίλυση των συναισθηματικών προβλημάτων μέσω της οποίας ο θεραπευόμενος και ο ψυχοθεραπευτής δουλεύουν μαζί για να κατανοήσουν τις δυσκολίες στη σύνδεση μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων, των σωματικών αποκρίσεων και της συμπεριφοράς.

Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην ιδέα ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που δρούμε, τα συναισθήματα και όσα βιώνουμε στο σώμα μας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Πώς λειτουργεί η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Στη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, ο θεραπευόμενος και ο ψυχοθεραπευτής δουλεύουν μαζί για να κατανοήσουν τα προβλήματα που υπάρχει στη σχέση μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων, πράξεων και συμπεριφοράς. Βοηθά τους θεραπευόμενους να σπάσουν τον φαύλο κύκλο του αρνητικού και μη βοηθητικού τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Η ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στις σκέψεις, στις εικόνες, στις πεποιθήσεις και στις αντιδράσεις που έχουμε, τα προσωπικά νοήματα που συνδέουμε με όλα αυτά και πως σχετίζονται με τη συμπεριφορά μας. Οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν πιο υγιείς και βοηθητικούς τρόπους σκέψης και διαχείρισης.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται με τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική για ένα εύρος συναισθηματικών προβλημάτων από τα προβλήματα στις σχέσεις, την κατάχρηση ουσιών, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, την κοινωνική φοβία, το άγχος, την κατάθλιψη, τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια και τις διατροφικές διαταραχές. Η αποτελεσματικότητά της είναι αποδεδειγμένη σε πολλές μελέτες.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας;

Η διάρκεια της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας εξαρτάται από τα προβλήματα του κάθε θεραπευόμενου. Ο θεραπευόμενος δουλεύει μαζί με τον ψυχοθεραπευτή για να κατανοήσει το κάθε πρόβλημα και να το σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει τα μοτίβα σκέψης, συναισθημάτων, αισθήσεων και πράξεων που του προκαλούν ανησυχία και στη συνέχεια να εντοπίσει τις υποκείμενες πεποιθήσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση τους. Μετά από αυτή την αναγνώριση ο θεραπευόμενος ίσως να χρειαστεί να κάνει αλλαγές, ο ψυχοθεραπευτής ίσως να του αναθέτει δουλειά (ασκήσεις) για το σπίτι ώστε να εξασκείται εκτός συνεδριών για να αλλάξει αυτές τις πεποιθήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό ίσως ο θεραπευόμενος να χρειαστεί να κρατήσει ημερολόγιο.

Η δύναμη της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας είναι ότι ο θεραπευόμενος συνεχίζει την εξάσκηση και βελτιώνει τις ικανότητές του ακόμη και μετά τη λήξη των συνεδριών, και έτσι μειώνει τις πιθανότητες να επανεμφανιστούν τα συμπτώματα ή τα προβλήματα. Η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία μπορεί να σταθεί μόνη της ως θεραπεία ή να συνδυαστεί με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως το EMDR και η ομοιοπαθητική, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του θεραπευόμενου.

Η Ψυχοθεραπεία αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων

Με τη βοήθεια της ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να τροποποιήσουμε τον αρνητικό τρόπο σκέψης, που επηρεάζει τις συμπεριφορές και τις αποφάσεις μας, και εν τέλει ολόκληρη τη ζωή μας! Υπάρχουν επίσης τεχνικές όπως το EMDR με το οποίο κανείς μπορεί να ελευθερωθεί από τραυματικά βιώματα του παρελθόντος (της παιδικής ηλικίας ή της ενήλικης ζωής).