Κάνε το Τεστ

Psychology: now and then

Ψυχολογία - ξεχωρίζοντας το "τώρα" και το "τότε"

Οι άνθρωποι στη συντριπτική πλειοψηφία αναζητούν τη βοήθεια της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας όταν φτάνουν σε μία κρίση. Μία κρίση που μπορεί να σχετίζεται με την ψυχολογία τους, τη σχέση τους, την οικογένειά τους, τη καριέρα τους, την υγεία τους (λόγω ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κατάθλιψης, άγχους, κρίσεων πανικού, ή άλλης παθολογίας, για παράδειγμα αυτοάνοσα ή δερματικά νοσήματα). Παρακινούμενοι λοιπόν από το σωματικό ή ψυχικό πόνο, αναζητούν τρόπους να λύσουν τα προβλήματα και να επανακτήσουν την υγεία τους μέσα από τη βοήθεια της ψυχολογίας.

Άλλες φορές η κρίση μπορεί να είναι προσωρινή και επομένως μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια βραχείας θεραπείας, και άλλοτε (τις περισσότερες φορές) μπορεί να συνδέεται με παλιά προβλήματα, εμπειρίες και χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου και απαιτεί παρατεταμένη θεραπεία.

Εκεί και τότε 

Με το "εκεί και τότε" αναφερόμαστε σε όσα έγιναν στο παρελθόν, στην παιδική ηλικία. Οι εμπειρίες αυτές στο "εκεί και τότε" όχι μόνο επηρεάζουν την ερμηνεία για εμπειρίες του σήμερα, αλλά και τις καθορίζουν. Και αυτό γιατί τα τότε βιώματα (και ιδίως οι τραυματικές εμπειρίες) εγκλώβισαν ανεπεξέργαστα συναισθήματα γύρω από τα οποία δημιουργήθηκαν αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, δημιουργώντας διάφορα μοτίβα σκέψης τα οποία επαναλαμβάνονται, ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Τα μοτίβα αυτά μας καθορίζουν ασυνείδητα, μέχρι να μπορέσουν να αναδυθούν μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέχρι να τα αναγνωρίσουμε καταρχήν, ώστε στη συνέχεια να έχουμε μία ευκαιρία να τα τροποποιήσουμε.

Μέχρι να γίνει το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή μας και θα το αποκαλούμε μοίρα. Γιουνγκ

Εδώ και τώρα 

Το "εδώ και τώρα" χρησιμοποιείται με διττό τρόπο. Κατά μία έννοια αφορά την ψυχοθεραπεία και όσα εξελίσσονται μέσα σε μία συγκεκριμένη συνεδρία, μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Σε αυτή τη θεραπευτική σχέση αναβιώνονται συναισθήματα και μοτίβα που έχουμε δημιουργήσει από την αλληλεπίδραση με τους γονείς μας ως παιδιά. Στην άλλη περίπτωση, το "εδώ και τώρα" αναφέρεται στο παρόν της ζωής του θεραπευομένου (γενικότερα στην τρέχουσα καθημερινότητά του).

Ψυχοθεραπεία και αυτογνωσία

Με τη βοήθεια της ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και του EMDR (για τα ψυχικά τραύματα) μπορείτε να διερευνήσετε τις εμπειρίες του χτες, να κλείσετε πληγές και να απαλλαγείτε από τις αρνητικές πεποιθήσεις, ώστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε τη ζωή που σας αξίζει.