Επιγενετική

επιγενετική, τι είναι η επιγενετική, επιγενετικές αλλαγές, τρόπος ζωής και επιγενετική

Επιγενετική

Η επιγενετική είναι η μελέτη των βιολογικών μηχανισμών που ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τα γονίδια. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Ας δούμε κάποιους βασικούς ορισμούς:

  • Τα κύτταρα αποτελούν θεμελιώδεις μονάδες για κάθε άνθρωπο. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους προέρχονται από το DNA.
  • Το DNA των ανθρώπων αποτελείται από περίπου 3 δισεκατομμύρια βάσεις νουκλεοτιδίων. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι αζωτούχων βάσεων που συνθέτουν το DNA ,η αδενίνη, η κυτοσίνη, η γουανίνη και η θυμίνη.
  • Η αλληλουχία ή η ακολουθία των βάσεων είναι αυτή που καθορίζει τις πληροφορίες για να ζήσουμε. Η ακολουθία του DNA των ανθρώπων είναι παρόμοια με αυτή του χιμπατζή. Μόνο μικρές διαφοροποιήσεις στο DNA είναι αυτές που καθορίζουν την ανθρώπινη φύση μας.
  • Τα 3 δισεκατομμύρια βάσεων αντιστοιχούν σε περίπου 20000 γονίδια. Τα γονίδια είναι συγκεκριμένες ακολουθίες βάσεων που δίνουν τις πληροφορίες για τη σύνθεση σημαντικών πρωτεϊνών και πολύπλοκων μορίων που συμβάλλουν σε βιολογικές λειτουργίες απαραίτητες για τη ζωή.

Με άλλα λόγια, το DNA δίνει τις οδηγίες για πολλές λειτουργικές πρωτεΐνες που παράγονται από τα κύτταρα, και αυτή η διαδικασία είναι επίσης γνωστή ως το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας. Η επιγενετική επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια και εν συνεχεία αν τα κύτταρα παράγουν τις αντίστοιχες πρωτεΐνες.

Η επιγενετική είναι η μελέτη των αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων (ενεργών έναντι ανενεργών γονιδίων) που δεν περιλαμβάνουν αλλαγές στην υποκείμενη ακολουθία του DNA, αλλά μια αλλαγή στο φαινότυπο χωρίς αλλαγή στο γενότυπο,  η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα μεταφράζουν τα γονίδια. Οι επιγενετικές αλλαγές είναι ένα συνηθισμένο και φυσιολογικό φαινόμενο αλλά μπορεί να συμβούν λόγω διαφόρων παραγόντων που περιλαμβάνουν την ηλικία, το περιβάλλον/τρόπο ζωής, και τα νοσήματα. Οι επιγενετικές τροποποιήσεις μπορεί να εκδηλωθούν τόσο συχνά όσο η τελική διαφοροποίηση των κυττάρων σε κύτταρα του δέρματος, κύτταρα του ήπατος, εγκεφαλικά κύτταρα κλπ. Ή η επιγενετική αλλαγή μπορεί να έχει πιο βλαβερές επιδράσεις με αποτέλεσμα νοσήματα όπως ο καρκίνος. Οι επιγενετικές τροποποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεθυλίωση του DNA, την τροποποίηση των ιστονών και το μη-κωδικό RNA.

Πώς ο τρόπος ζωής επηρεάζει την επιγενετική και την υγεία μας;

Αν και οι επιγενετικές αλλαγές είναι πιο συχνές κατά την ενηλικίωση, μπορεί να επηρεαστούν από τον τρόπο ζωής και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γίνεται πιο εμφανές ότι οι επιγενετικές αλλαγές δεν συμβαίνουν μόνο μέσα στη μήτρα αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και μπορεί να αντιστραφούν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιγενετικής που δείχνουν πως ο διαφορετικός τρόπος ζωής και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να αλλάξουν το DNA και παίζουν ρόλο στην διατήρηση της υγείας μας.

Το περιβάλλον ασκεί τεράστια επίδραση στην επιγενετική και στην ευαισθησία στις ασθένειες. Η περιβαλλοντική μόλυνση βρίσκεται στο επίκεντρο των επιστημονικών ερευνών καθώς φαίνεται ότι αλλάζει τη μεθυλίωση του DNA και αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος για την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β ίσως να προστατεύουν και να καταπολεμούν στις επιβλαβείς επιδράσεις της μόλυνσης στο σώμα μας.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού και της υγείας γενικότερα

Για την ενίσχυση του οργανισμού γενικότερα, των γνωσιακών λειτουργικών και της αντιμετώπισης του στρες/άγχους, υπάρχουν οι αποτελεσματικές φυσικές λύσεις μέσα από την ομοιοπαθητική και το βελονισμό.

Σχετικά άρθρα

ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ