Κάνε το Τεστ
midazolam μιδαζολαμη dormicum

Μιδαζολάμη – που χρησιμοποιείται; Midazolam

MIDAZOLAM / Μιδαζολάμη

Η μιδαζολάμη είναι ένα φάρμακο που ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες. Όπως όλες οι βενζοδιαζεπίνες δρα αυξάνοντας τη δραστηριότητα του νευροδιαβιβαστή GABA στον εγκέφαλο. Η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται για την αναισθησία, σε επεμβάσεις για την προνάρκωση, σε διαταραχές ύπνου (αϋπνία) και την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Η ταχύτητα της δράσης της εξαρτάται από την οδό χορήγησης.

Τα αποτελέσματα της δράσης της διαρκούν από μία έως έξι ώρες.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν καταστολή της αναπνοής, χαμηλή αρτηριακή πίεση και υπνηλία.

Λήψη μιδαζολάμης

Η μιδαζολάμη κυκλοφορείο σε διάφορες μορφές. Μπορεί να χορηγηθεί ως χάπι per os (από το στόμα), ενδοφλεβίως, ενδομυϊκώς ή με ψεκασμό στη μύτη.

Πληροφορίες συνοπτικά: Μιδαζολάμη

Φάρμακο: MIDAZOLAM
Δραστική Ουσία: Μιδαζολάμη / midazolam
Συνήθης δόση:
Έναρξη δράσης: 5 λεπτά ενδοφλεβίως 15 λεπτά ενδομϋικώς 20 λεπτά εκ του στόματος
Διάρκεια δράσης: 6 ώρες
Κατηγορία: Βενζοδιαζεπίνες
Χρήση σε: Αναισθησία, Προνάρκωση, Επιληψία
Αλλα φάρμακα: Dormicum, Epistatus