Κάνε το Τεστ
συνθετική ψυχοθεραπεία, τι είναι η συνθετική ψυχοθεραπεία, οφέλη συνθετικής ψυχοθεραπείας, διαφορές συνθετικής ψυχοθεραπείας και κλασικής ψυχοθεραπείας, σε τι διαφέρει η συνθετική ψυχοθεραπεία από την κλασική ψυχοθεραπεία

Συνθετική ψυχοθεραπεία

Συνθετική ψυχοθεραπεία

Σε πολλές περιπτώσεις η κλασική ψυχοθεραπεία μόνη της δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων ψυχικής υγείας. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μοντέλων που θα είναι εξατομικευμένα για τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Η συνθετική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι η λύση σε αυτή την πολύπλοκη εξίσωση.

Η κλασική ψυχοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική για όλους, δεν δίνει πάντα προτεραιότητα στη θεραπευτική συμμαχία και συνήθως επικεντρώνεται στις γρήγορες λύσεις. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι δεν φτάνει πάντα στις υποκείμενες αιτίες ενός προβλήματος. Η ισχυρή θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και στο θεραπευόμενο, μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα για κάποιους θεραπευόμενους. Πώς όμως μπορεί κάποιος να επιλέξει το κατάλληλο θεραπευτικό μοντέλο;

Τι είναι η συνθετική ψυχοθεραπεία;

Η συνθετική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα και μεθόδους που ταιριάζουν σε έναν θεραπευόμενο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εξατομίκευση της θεραπείας αυξάνει την αποτελεσματικότητά της.

Η συνθετική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια εξατομικευμένη θεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Ο ψυχοθεραπευτής συνδυάζει πολλές μεθόδους για την διάγνωση και την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Ορισμένα χαρακτηριστικά της συνθετικής ψυχοθεραπείας είναι:

 1. Είναι αποτελεσματική, όπως δείχνουν διάφορες μελέτες
 2. Χρησιμοποιεί τις καλύτερες τεχνικές από διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους
 3. Επενδύει στην θεραπευτική σχέση

Ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να δημιουργεί ένα νέο ψυχοθεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην κλασική ψυχοθεραπεία και στην συνθετική ψυχοθεραπεία;

Η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι μια εναλλακτική της κλασικής ψυχοθεραπείας. Είναι μια εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση η οποία βάζει τον θεραπευόμενο στο επίκεντρο της συνεδρίας. Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στην κλασική ψυχοθεραπεία και στη συνθετική ψυχοθεραπεία είναι οι εξής:

 1. Η συνθετική ψυχοθεραπεία προσπαθεί να εξερευνήσει τις υποκείμενες αιτίες μιας ψυχικής διαταραχής, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και τα ψυχικά τραύματα. Ο ψυχοθεραπευτής υποστηρίζει τον θεραπευόμενο να δημιουργήσει νέες συνδέσεις ανάμεσα στην ανησυχία, στις συμπεριφορές και στις προηγούμενες εμπειρίες που είναι πιθανό να ευθύνονται για την τρέχουσα δυσφορία.
 2. Ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί μια συνθετική προσέγγιση που ενσωματώνει πτυχές από διαφορετικά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα τα οποία ταιριάζουν ειδικά σε έναν ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία μπορεί να είναι διαφορετική για τον κάθε θεραπευόμενο, ακόμη και αν δουλεύει με τον ίδιο ψυχοθεραπευτή.
 3. Η συνθετική ψυχοθεραπεία δεν είναι συνήθως χρονικά περιορισμένη. Ο θεραπευόμενος και ο ψυχοθεραπευτής αποφασίζουν μαζί πότε θα τελειώσει η συνεδρία ή πότε θα κάνουν ένα διάλλειμα.
 4. Η συνθετική ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται περισσότερο στα συναισθήματα, συγκριτικά με την κλασική ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στις σκέψεις και στις συμπεριφορές.
 5. Η συνθετική ψυχοθεραπεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και στον θεραπευόμενο. Οι μελέτες δείχνουν ότι η ισχυρή θεραπευτική σχέση έχει μεγάλη επίδραση στο πως και στο εάν ο θεραπευόμενος θα φτάσει στο θεραπευτικό του στόχο.
 6. Εάν χρειάζεται, στην συνθετική ψυχοθεραπεία λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της ευρύτερης οικογένειας ή των κοινωνικών δυσκολιών στην δυσφορία του θεραπευόμενου.
 7. Ο θεραπευόμενος είναι αυτός που ορίζει το πλάνο, τους στόχους του, το ρυθμό και το περιεχόμενο των συνεδριών του στην συνθετική ψυχοθεραπεία.
 8. Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως αν είναι σωστή η στιγμή για ψυχοθεραπεία και αν υπάρχει μια ισχυρή θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, η εξατομικευμένη φύση της συνθετικής ψυχοθεραπείας την καθιστά μια προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει για τον καθένα.

συνθετικη ψυχοθεραπεια

Σε ποια θέματα βοηθά η συνθετική ψυχοθεραπεία;

Η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει τεχνικές από διαφορετικούς ψυχοθεραπευτικούς προσανατολισμούς και οι οποίες ταιριάζουν ειδικά στο πρόβλημα κάθε θεραπευόμενου. Αυτή η δυνατότητα εξατομίκευσης της θεραπείας, με την συνθετική ψυχοθεραπεία, οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα.

Σε αντίθεση με κάποιες μονοδιάστατες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, η συνθετική ψυχοθεραπεία δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ή μια σχολή. Αντίθετα, οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές όταν είναι ανάγκη. Ο στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της θεραπείας και η προσαρμογή στις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου.

Η συνθετική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι βοηθητική σε έναν μεγάλο αριθμό ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών θεμάτων που περιλαμβάνουν:

Ποια είναι τα οφέλη της συνθετικής ψυχοθεραπείας;

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά οφέλη από την συνθετική ψυχοθεραπεία και αυτά περιλαμβάνουν:

 • Εξατομίκευση: επειδή η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι απολύτως εξατομικευμένη, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου. Επίσης , μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην ατομική και στην ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Ευελιξία: ενώ κάποιες μορφές ψυχοθεραπείες είναι άκαμπτες, η συνθετική ψυχοθεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί και να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, με τις καταστάσεις, τις αλλαγές ή τις εμπειρίες που βιώνει ο θεραπευόμενος στη διάρκεια της θεραπείας.
 • Προσαρμοστικότητα: ένα ακόμη πλεονέκτημα της συνθετικής ψυχοθεραπείας είναι ότι μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την διαταραχή ή τα ψυχολογικά θέματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο βιώνει κατάθλιψη, τότε ο ψυχοθεραπευτής θα σχεδιάσει έναν αριθμό θεραπευτικών επιλογών που είναι αποτελεσματικές για την θεραπεία αυτής της κατάστασης.
 • Ολιστική προσέγγιση: η συνθετική ψυχοθεραπεία επίσης βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν διαφορετικές πτυχές του εαυτού τους, όπως το μυαλό, το σώμα, οι σχέσεις, η πνευματικότητα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Αντί να εστιάζει σε ένα πρόβλημα μεμονωμένα, η συνθετική ψυχοθεραπεία ενθαρρύνει την ολιστική προσέγγιση για κάθε πρόβλημα.

Είναι ουσιαστικό να αναγνωρίζουμε ότι ενώ η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι ευέλικτη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καμία δομή. Αντιθέτως, ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να επιλέξει τις πιο ωφέλιμες τεχνικές για ένα συγκεκριμένο σκοπό και στη συνέχεια ενσωματώνει αυτές τις προσεγγίσεις σε μια συνεκτική θεραπευτική εμπειρία.

Ολιστική αντιμετώπιση των ψυχολογικών θεμάτων

Η συνθετική ψυχοθεραπεία ίσως να είναι μια προσέγγιση που ταιριάζει στους θεραπευόμενους που έχουν δοκιμάσει την κλασική ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και δεν έχουν δει αποτελέσματα. Η συνθετική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τεχνικές από  διάφορα ψυχοθεραπευτική μοντέλα και επικεντρώνεται στα συναισθήματα του θεραπευόμενου. Επίσης, βασίζεται στην ισχυρή θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον θεραπευόμενο και στον ψυχοθεραπευτή. Η εξατομικευμένη φύση της συνθετικής ψυχοθεραπείας την καθιστά μια προσέγγιση που μπορεί να λειτουργήσει για τον καθένα. Επιπλέον, δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια καθώς ο θεραπευόμενος μαζί με τον ψυχοθεραπευτή αποφασίζουν πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία.

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση εκτός από την συνθετική ψυχοθεραπεία υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές όπως η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ και ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ για την αντιμετώπιση των θεμάτων ψυχικής υγείας.