Κάνε το Τεστ
έμπνευση, κίνητρο, τι είναι το κίνητρο, πως μας βοηθά το κίνητρο. πως μας επηρεάζουν τα κίνητρα, ποιες είναι οι διαφορές του κινήτρου και της έμπνευσης, πως μπορώ να βρω κίνητρο

Κίνητρο και έμπνευση

Κίνητρο και έμπνευση

Μια παλιά έκφραση λέει, " Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος" και δείχνει πόσο σκληρά χρειάζεται να δουλέψουμε και πόσο αφοσιωμένοι χρειάζεται να είμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Όλοι μας χρειαζόμαστε κίνητρο και έμπνευση κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται ότι αυτά τα δύο είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, αλλά πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες. Το κίνητρο μπορεί να προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες ενώ η έμπνευση πάντα προέρχεται από μέσα μας.

Ο όρος κίνητρο προκύπτει από τη λέξη "παρακινώ" πράγμα το οποίο δείχνει τις ανάγκες ή τις επιθυμίες ενός ατόμου. Σε αντίθεση, η έμπνευση είναι μια διαδικασία στην οποία ένα άτομο ενθαρρύνεται πνευματικά για να κάνει κάτι.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά τις διαφορές ανάμεσα στο κίνητρο και την έμπνευση.

Τι είναι το κίνητρο;

Το κίνητρο είναι μια ψυχολογική έννοια, η οποία περιγράφεται ως το ερέθισμα ή η δύναμη που σπρώχνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση. Είναι κάτι που πείθει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται και να δρουν με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης ορίζεται ως η διαδικασία που δίνει σε κάποιον λόγο να κάνει ή να πετύχει κάτι.

Το κίνητρο μας βοηθά να θέτουμε στόχους, ώστε να κάνουμε όσα χρειάζεται για να τους επιτύχουμε. Περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες όπως οι ψυχολογικοί, οι βιολογικοί, οι κοινωνικοί κλπ. που εντείνουν τα συναισθήματα κάποιου όπως οι ανάγκες, οι επιθυμίες, οι ελπίδες, παρακινώντας τον να αναλάβει δράση ώστε να επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους στόχους του.

Τύποι κινήτρων

Τα κίνητρα μπορούν  να διαχωριστούν σε:

 • Εξωτερικά κίνητρα: είναι αυτά που προκύπτουν έξω από το άτομο και συχνά περιλαμβάνουν την επιβράβευση όπως τα βραβεία, τα χρήματα, την κοινωνική αναγνώριση.
 • Εσωτερικά κίνητρα: είναι αυτά που προκύπτουν από μέσα μας. 'Oπως για παράδειγμα το να λύσουμε ένα δύσκολο σταυρόλεξο που μας προσφέρει καθαρά προσωπική ικανοποίηση.

Πώς μας βοηθά το κίνητρο;

Τα κίνητρα αποτελούν μια δύναμη που καθοδηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά, και κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και πως μας επηρεάζουν είναι σημαντικό για τη ζωή μας.

Όταν κατανοούμε τα κίνητρα μας μπορούμε:

 • Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν δουλεύουμε για τους στόχους μας
 • Να αναλάβουμε δράση
 • Να έχουμε πιο υγιείς συμπεριφορές
 • Να αποφεύγουμε ανθυγιεινές συμπεριφορές όπως οι εθισμοί
 • Να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας
 • Να έχουμε ευεξία και ευτυχία

Πώς μας επηρεάζουν τα κίνητρα;

Ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα στόχο (είτε θέλει να χάσει βάρος είτε να τρέξει σε μαραθώνιο) συνειδητοποιεί ότι το να έχει απλά την επιθυμία να επιτύχει κάτι δεν είναι αρκετό. Η επίτευξη των στόχων απαιτεί να έχουμε την ικανότητα να ξεπερνάμε τα εμπόδια που προκύπτουν και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας παρά τις δυσκολίες.

Υπάρχουν τρία θεμελιώδη στοιχεία για τα κίνητρα:

 • Η δράση: περιλαμβάνει την απόφαση να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
 • Η επιμονή: είναι η συνεχής προσπάθεια για να επιτύχουμε ένα στόχο ακόμη και αν εμφανιστούν εμπόδια στο δρόμο μας.
 • Η ένταση: είναι η συγκέντρωση και το σθένος για να επιτύχουμε ένα στόχο.

Τι είναι η έμπνευση;

Ο όρος "έμπνευση" αναφέρεται σε μια διαδικασία που κινητοποιεί τους ανθρώπους πνευματικά και συναισθηματικά, να κάνουν κάτι δημιουργικό ή εντυπωσιακό. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να κάνει κάτι διαφορετικό, η επιθυμία αυτή πηγάζει από μέσα του. Η επιθυμία βασίζεται στο σύστημα αξιών, πεποιθήσεων, εμπειριών, προτιμήσεων, φιλοδοξιών που μας κάνουν να νιώθουμε καλά αν τελικά τα καταφέρουμε.

Όσον αφορά την έμπνευση, είναι κάτι που πραγματικά επιθυμούμε να επιτύχουμε, δουλεύουμε και είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό, και αποτελεί προτεραιότητά μας.

Από που πηγάζει το κίνητρο και η έμπνευση;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η έμπνευση και το κίνητρο είναι το ίδιο πράγμα. Όμως υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσά τους. Η έμπνευση είναι κάτι που μας κάνει να θέλουμε να κάνουμε πράγματα ή που μας δίνει μια ιδέα ώστε να είμαστε δημιουργικοί. Το κίνητρο είναι η διαδικασία ή η δράση για να κάνουμε κάτι.

Η έμπνευση είναι αυτή που κάνει ένα άτομο να θέλει να δράσει ενώ το κίνητρο δίνει στους ανθρώπους λόγους για να δράσουν.

Όταν προσπαθούμε να παρακινήσουμε τους ανθρώπους με θετικούς τρόπους, ακόμη και με αρνητικές τακτικές, τότε χρησιμοποιούμε εξωτερικά πράγματα για να φτάσουμε στην αλλαγή. Αυτό μπορεί να λειτουργεί σε κάποιο βαθμό αλλά η επίδραση είναι προσωρινή.

Όταν προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, φτάνουμε στην αλλαγή από μέσα προς τα έξω. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν επειδή έχουν αυτή τη βαθιά επιθυμία, η αλλαγή είναι μόνιμη και έχει μακροχρόνια δράση.

Φυσικά υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που θα χρειαστούμε την ενθάρρυνση των άλλων ώστε να διατηρήσουμε το κίνητρό μας. Χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση για να αποδώσουμε καλά.

Πολλοί άνθρωποι αντλούν έμπνευση από το σκοπό που έχουν στη ζωή τους. Με αυτό τον τρόπο κατανοούν βαθιά τον εαυτό τους. Και αυτό αλλάζει τα πάντα.

Το κίνητρο μας βοηθά να είμαστε καλύτεροι και να αποδίδουμε περισσότερο. Η έμπνευση , βοηθά να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, και έτσι να μπορέσουμε να καταφέρουμε όσα θέλουμε.

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κίνητρο και στην έμπνευση;

Οι διαφορές ανάμεσα στο κίνητρο και την έμπνευση είναι οι εξής:

 1. Το κίνητρο είναι μια διαδικασία που κινητοποιεί κάποιον να δράσει με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να επιτύχει τον στόχο του. Η έμπνευση είναι η πνευματική και συναισθηματική επιθυμία κάποιου να κάνει κάτι δημιουργικό.
 2. Το κίνητρο μας ωθεί να αναλάβουμε δράση, ενώ η έμπνευση μας τραβάει προς κάτι.
 3. Υπάρχει μια αίσθηση αντίστασης και ανταγωνισμού στα κίνητρα ενώ η έμπνευση έχει μια αίσθηση ενθουσιασμού.
 4. Το κίνητρο διαρκεί λίγο. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο, νιώθουμε ενθουσιασμό στην αρχή αλλά μετά από λίγες εβδομάδες ή μέρες η λαχτάρα μας μειώνεται. Από την άλλη πλευρά, η έμπνευση έχει διάρκεια από τη φύση της, υπάρχει μέσα μας και μας κρατά αφοσιωμένους στο στόχο μας.
 5. Το κίνητρο μπορεί να προέρχεται από εξωτερικές πηγές, μπορεί να είναι η επιβράβευση, η αναγνώριση, η εκτίμηση προς εμάς. Η πηγή της έμπνευσης είναι εσωτερική, είναι η βαθιά επιθυμία που γεννιέται μέσα μας.
 6. Το κίνητρο είναι ένα οργανωμένο ένστικτο για να αναλάβουμε δράση. Στην περίπτωση της έμπνευσης, αυτή η παρόρμηση είναι αυθόρμητη.
 7. Το κίνητρο οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως οι κοινωνικές προσδοκίες, οι υποχρεώσεις και η πίεση των άλλων ώστε να κάνουμε κάτι. Σε αντίθεση, η έμπνευση είναι μια βαθιά φωνή που υπάρχει μέσα μας.

Πώς μπορώ να βρω το κίνητρό μου;

Όλοι μας έχουμε σκαμπανεβάσματα στο κίνητρο και στη θέληση. Μερικές φορές μπορεί να νιώθουμε ενθουσιασμένοι για να επιτύχουμε τους στόχους μας, ενώ άλλες να νιώθουμε αβεβαιότητα για όσα θέλουμε ή πως μπορούμε να τα επιτύχουμε.

Ακόμη και αν νιώθετε ότι δεν έχετε κίνητρο, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να το βρείτε. Μπορείτε για παράδειγμα:

 • Να προσαρμόσετε τους στόχους σας και να επικεντρωθείτε σε πράγματα που έχουν αξία για εσάς.
 • Αν ένας στόχος είναι πολύ μεγάλος, σπάστε τον σε μικρότερα κομμάτια και προσπαθήστε να κάνετε ένα βήμα τη φορά.
 • Δουλέψτε και βελτιώστε την αυτοπεποίθησή σας.
 • Υπενθυμίστε στον εαυτό σας όσα έχετε επιτύχει στο παρελθόν και τις δυνατότητες που έχετε.
 • Αν υπάρχουν πράγματα για τα οποία νιώθετε ανασφάλεια, δουλέψτε τα με την ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για να τα βελτιώσετε.