Η ψυχοθεραπεία ζεύγους βοηθά στην επίλυση προβλημάτων στη σχέση