Κάνε το Τεστ
solian, σολιαν, φαρμακο, ενδειξεις, δοσολογια, παρενεργειες

SOLIAN – που χρησιμοποιείται; Παρενέργειες

SOLIAN - ενδείξεις και παρενέργειες

Το SOLIAN (σολϊάν) είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο. Ανήκει στη νεότερη γενιά των αντιψυχωσικών (άτυπα αντιψυχωσικά) και αυτό σημαίνει ότι έχει λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τα αντιψυχωσικά φάρμακα της παλαιότερης γενιάς. Η κύρια χρήση του Solian (αμισουλπρίδη, amisulpride) είναι στην θεραπεία της σχιζοφρένειας (οξύ επεισόδιο ή χρόνια ψυχωσική συνδρομή).

Το Solian έχει ένα ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης και είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο των συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας, είτε είναι κυρίως θετικά είτε αρνητικά, σε συνδυασμό με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης εξωπυραμιδικών παρενεργειών (συγκριτικά με τα άλλα αντιψυχωσικά φάρμακα). Η αμισουλπρίδη είναι επομένως ένα αντιψυχωσικό με ευέλικτη χρήση, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ασθενούς. Είναι επομένως μια κατάλληλη επιλογή για την αντιμετώπιση των εκδηλώσεων σχιζοφρένειας (οξέος ψυχωσικού επεισοδίου και χρόνιας σχιζοφρένειας):

  • παραγωγικές εκδηλώσεις με παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, διαταραχές της σκέψης.
  • πρωτογενή αρνητικά συμπτώματα (ελλειμματική μορφή), όπως άμβλυνση του συναισθήματος , συναισθηματική και κοινωνική απόσυρση.

Λήψη Solian

Κυκλοφορεί σε χάπια των Solian 100 mg και 400 mg, καθώς και σε πόσιμες σταγόνες.

To Solian μπορεί να χορηγηθεί μία φορά την ημέρα σε δόσεις μέχρι 300 mg, ενώ υψηλότερες δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται δύο φορές την ημέρα.

Μορφή mg και ποσότητα Solian Τιμή
Χάπια SOLIAN TAB 100mg BTX30 8,71
Χάπια SOLIAN TAB 400mg BTX30 19,80
Σταγόνες SOLIAN OR.SO.D 100MG/ML x60ML 21,14

Δόση Solian

Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ψυχιάτρου σας.

Για τα θετικά συμπτώματα συνιστώνται δόσεις μεταξύ 400 και 800 mg/ημέρα. Σε εξατομικευμένες περιπτώσεις, η ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί μέχρι 1200 mg/ημέρα. Δόσεις μεγαλύτερες των 1200 mg δεν έχουν μελετηθεί ευρέως ως προς την ασφάλεια και συνεπώς δεν πρέπει να χορηγούνται. Δεν χρειάζεται τιτλοποίηση κατά την έναρξη της αγωγής με Solian. Οι δόσεις πρέπει να εξατομικεύονται. Η αγωγή συντήρησης πρέπει να εξατομικεύεται και να χορηγείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση.

Για τα πρωτογενή αρνητικά συμπτώματα (ελλειμματική μορφή) συνιστώνται δόσεις 100 μέχρι το μέγιστο 300 mg/ημέρα. Οι δόσεις θα πρέπει να εξατομικεύονται.

Πληροφορίες συνοπτικά: Solian

Φάρμακο: SOLIAN
Δραστική Ουσία: ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ / Amisulpride
Συνήθης δόση: 400-800 mg σε διαιρεμένες δόσεις
Μέγιστη δόση: 1200 mg/ημέρα
Κατηγορία: Αντιψυχωσικό
Κύρια χρήση: Σχιζοφρένεια
Δευτερεύουσα χρήση: Δυσθυμία
Γενόσημα φάρμακα:  -

solian, χαπια, σολιαν, φαρμακο, παρενεργειες

Παρενέργειες Solian

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Solian γίνεται καλά ανεκτό και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να καταστεί δύσκολη η διαφοροποίηση των παρενεργειών από τα συμπτώματα της υποκείμενης νόσου. Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες:

  • Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες (5-10%): αϋπνία, άγχος, διέγερση.
  • Λιγότερο συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες (0,1-5%): υπνηλία, γαστρεντερικές διαταραχές (δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετος, ξηροστομία).

Η αμισουλπρίδη προκαλεί αύξηση των επιπέδων προλακτίνης στο πλάσμα, που υποστρέφει μετά από διακοπή του φαρμάκου. Έτσι, μπορεί να παρατηρηθεί γαλακτόρροια, αμηνόρροια ή διαταραχές της εμμήνου ρύσης, γυναικομαστία, μαστοδυνία, διαταραχές της εκσπερμάτισης και ανικανότητα.

Η αύξηση βάρους είναι πιθανή κατά την αγωγή με αμισουλπρίδη.

Μπορεί να παρατηρηθούν και εξωπυραμιδικά συμπτώματα: τρόμος, ακαμψία, υποκινησία, υπερέκκριση σιέλου, ακαθησία.

Περιστασιακά έχουν αναφερθεί υπόταση και βραδυκαρδία. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επιμήκυνσης του διαστήματος QT και πολύ σπάνια περιπτώσεις συστροφής των αιχμών (torsade de pointes).

Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις, αύξηση των επιπέδων των ηπατικών ενζύμων, κυρίως των τρανσαμινασών και περιπτώσεις σπασμών.

Αναλυτικές πληροφορίες Solian

spc σπψ φυλλο οδηγιων παρενεργειες ενδειξεις, solian, σολιαν

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το επίσημο φύλλο οδηγιών του Solian για το κοινό, και το SPC του Solian όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι πιθανές παρενέργειες, προφυλάξεις και αντενδείξεις.

Προφυλάξεις και Αντενδείξεις Solian

Η αμισουλπρίδη μπορεί να μειώσει τον ουδό των σπασμών. Συνεπώς, οι ασθενείς με ιστορικό επιληψίας πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια αγωγής με Solian.

Αν και σε μικρότερη συχνότητα είναι δυνατόν, όπως και με τα άλλα νευροληπτικά φάρμακα (αντιψυχωσικά) να εμφανισθεί όψιμη δυσκινησία ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα και σ’ αυτά που κατά την έναρξη της θεραπείας εμφάνισαν έντονη δυσκινησία.

Επιμήκυνση του διαστήματος QT: H amisulpride επάγει μια δοσοεξαρτώμενη επιμήκυνση του διαστήματος QT.

Συνδυασμοί που αντενδείκνυνται: συνδυασμός με ντοπαμινεργικούς αγωνιστές (αμανταδίνη, απομορφίνη, βρωμοκρυπτίνη, καβεργολίνη, εντακαπόνη, λισουρίδη, περγολίδη, πιριβεδίλη, κιναγολίδη, ροπινιρόλη) εκτός της περίπτωσης ασθενών με νόσο του Parkinson: Αμοιβαίος ανταγωνισμός μεταξύ της δράσης του ντοπαμινεργικού αγωνιστή και των νευροληπτικών. Σε περίπτωση εξωπυραμιδικού συνδρόμου που προκλήθηκε από νευροληπτικά, να μη χρησιμοποιείται ντοπαμινεργικός αγωνιστής, αλλά ένα αντιχολινεργικό. • Συνδυασμός με σουλτοπρίδη: Μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, ιδιαίτερα torsades de pointes.

Γενόσημα φάρμακα: -
Συχνά ορθογραφικά λάθη: σολιαν.

Αντιψυχωσικά φάρμακα

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα πιο σημαντικά αντιψυχωσικά φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τη δράση τους.