ARCOXIA – αντιφλεγμονώδες, που χρησιμοποιείται;

arcoxia 90 αντιφλεγμονώδες αρκοξια

Πληροφορίες για το ARCOXIA

Το ARCOXIA (αρκόξια) ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Το Arcoxia (ετορικοξίµπη) χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τα συµπτώµατα της οστεοαρθρίτιδας (OA), της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), της αγκυλoποιητικής σπονδυλίτιδας, και του άλγους και των σηµείων της φλεγµονής που σχετίζονται µε την οξεία ουρική αρθρίτιδα.

Δοσολογία Arcoxia

Αναλόγως της αιτιολογίας του πόνου, η δοσολογία Arcoxia διαφέρει:

 • για τη συµπτωµατική ανακούφιση της οστεοαρθρίτιδας, 30-60mg άπαξ ηµερησίως,
 • της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, Arcoxia 90mg άπαξ ηµερησίως
 • και του άλγους καθώς και των ενδείξεων φλεγµονής που συνδέονται µε την οξεία ουρική αρθρίτιδα, 120mg άπαξ ηµερησίως (το Arcoxia 120 mg πρέπει να χορηγείται µόνο για την περίοδο της οξείας φάσης των συµπτωµάτων).

Μορφές και λήψη Arcoxia

Το ARCOXIA µπορεί να ληφθεί µε ή χωρίς τροφή. Η έναρξη της δράσης µπορεί να επιτευχθεί ταχύτερα όταν το ARCOXIA χορηγείται χωρίς τροφή.

Μορφή Arcoxia Περιεκτικότητα (mg) Τιμή
Χάπια ARCOXIA 30MG BTx28 11,98
Χάπια ARCOXIA 60MG BTx14 9,81
Χάπια ARCOXIA 90MG BTx14 10,79
Χάπια ARCOXIA 120MG BTx14 13,55

Παρενέργειες Arcoxia

Πρέπει να χορηγείται η χαµηλότερη αποτελεσµατική ηµερήσια δόση για τη µικρότερη δυνατή διάρκεια θεραπείας, Επειδή οι κίνδυνοι για το καρδιαγγειακό σύστηµα µε την ετορικοξίµπη µπορεί να αυξηθούν µε τη δόση και τη διάρκεια της έκθεσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα.

Οι κλινικές µελέτες υποδεικνύουν ότι οι εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2 ως κατηγορία φαρµάκων µπορεί να σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο θροµβωτικών επεισοδίων (ιδιαιτέρως έµφραγµα του µυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Επειδή οι κίνδυνοι για το καρδιαγγειακό σύστηµα µε την ετορικοξίµπη µπορεί να αυξηθούν µε τη δόση και τη διάρκεια της έκθεσης, πρέπει να χορηγείται η χαµηλότερη αποτελεσµατική ηµερήσια δόση για τη µικρότερη δυνατή διάρκεια θεραπείας. Η ανάγκη του ασθενούς για συµπτωµατική ανακούφιση και η απόκριση στη θεραπεία πρέπει να επανεκτιµάται περιοδικά, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα.

Προφυλάξεις και αντενδείξεις Arcoxia

Ενεργό πεπτικό έλκος ή ενεργή αιµορραγία από το γαστρεντερικό.

Ηπατική ανεπάρκεια: ανεξάρτητα από την ένδειξη σε ασθενείς µε ήπια ηπατική δυσλειτουργία δεν πρέπει να υπερβαίνεται η δόση των 60 mg άπαξ ηµερησίως. Σε ασθενείς µε µέτρια ηπατική δυσλειτουργία, ανεξάρτητα από την ένδειξη, η δόση των 60 mg κάθε δεύτερη µέρα δεν πρέπει να υπερβαίνεται

Ασθενείς που έχουν παρουσιάσει βρογχόσπασµο, οξεία ρινίτιδα, ρινικούς πολύποδες, αγγειονευρωτικό οίδηµα, κνίδωση, αντιδράσεις αλλεργικού τύπου µετά τη χορήγηση ακετυλοσαλικυλικού οξέος ή ΜΣΑΦ, συµπεριλαµβανοµένων των αναστολέων COX-2 (κυκλοοξυγενάση-2).

 • Κύηση και γαλουχία
 • Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (αλβουµίνη του ορού < 25 g/l)
 • Προσδιορισθείσα τιµή κάθαρσης κρεατινίνης <30 ml/min
 • Παιδιά και έφηβοι ηλικίας µικρότερης των 16 ετών
 • Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου
 • Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Ασθενείς µε υπέρταση, οι οποίοι έχουν εµµένουσες αυξηµένες τιµές αρτηριακής πίεσης πάνω από 140/90 mmHg και οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς.
 • ∆ιαγνωσµένη ισχαιµική καρδιοπάθεια, περιφερική αρτηριοπάθεια και/ ή αγγειακή εγκεφαλική νόσος

Άλλα σχετικά φάρμακα: Algofren, Brufen, Nurofen, Gopain, Unitek
Συχνά ορθογραφικά λάθη: αρκοξια, arkoxia

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Arcoxia;

To Arcoxia πρέπει πάντα να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Δεν πρέπει να ξεκινάτε το Arcoxia μόνοι σας χωρίς ιατρική παρακολούθηση, επειδή διαβάσατε στο google ή σε κάποιο φόρουμ γνώμες για το Arcoxia και προσωπικές εμπειρίες.

Άλλες φυσικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του πόνου και φλεγμονής

Αναλόγως της εντόπισης και της αιτίας του πόνου, υπάρχουν άλλα ΜΣΑΦ φάρμακα καθώς και φυσικές, αποτελεσματικές εναλλακτικές επιλογές χωρίς παρενέργειες, όπως ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ και η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ.