Τεστ Κατάθλιψης

Απαντήστε στις παρακάτω 9 ερωτήσεις

και δείτε το αποτέλεσμα.

 

1. Νιώθετε πως έχετε χάσει το ενδιαφέρον ή την ευχαρίστηση για δραστηριότητες;