Κάνε το Τεστ
ενεργειακή ψυχολογία, τι είναι η ενεργειακή ψυχολογία, τεχνικές ενεργειακής ψυχολογίας, τεχνική EFT, τεχνική ΤΑΤ, τεχνική Tapas

Ενεργειακή ψυχολογία

Ενεργειακή ψυχολογία

Ο όρος ενεργειακή ψυχολογία περιλαμβάνει εναλλακτικές τεχνικές και μεθόδους που έχουν ως σκοπό την ευεξία μας. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των μεθόδων είναι η σχέση ανάμεσα στο μυαλό και στο σώμα. Σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ψυχολογία αποτελεί μια πολύτιμη επέκταση του παραδοσιακού βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου της ψυχολογίας που περιλαμβάνει την έννοια της ενέργειας. Αυτό το μοντέλο είναι αποτελεσματικό και γρήγορο σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις.

Η ενεργειακή ψυχολογία περιλαμβάνει μεθόδους όπως η Thought Field Therapy (TFT), η Emotional Freedom Technique (EFT), η Be Set Free Fast (BSFF) και η Tapas Acupressure Technique (TAT), η θεραπευτική ύπνωση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών θεμάτων με αποτελεσματικό τρόπο.

Τα επιστημονικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τα κλινικά στοιχεία δείχνουν ότι η ενεργειακή ψυχολογία μπορεί να αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για ένα εύρος ψυχολογικών προβλημάτων.

Τι είναι η ενεργειακή ψυχολογία;

Η ενεργειακή ψυχολογία είναι ένας όρος που περιγράφει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει τεχνικές ψυχοθεραπείας μαζί με ενεργειακές μεθόδους (ενοόντας το ανθρώπινο σύστημα βιοενέργειας και τους μεσημβρινούς). Η ενεργειακή ψυχολογία εξερευνά πως η βιοενέργεια αλληλεπιδρά με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Η θεμελίωση της θεωρίας της ενεργειακής ψυχολογίας είναι ότι όλο το ψυχολογικό στρες έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Σύμφωνα με αυτό, η αντιμετώπιση του στρες μπορεί να γίνει με απλούς τρόπους.

Τεχνικές ενεργειακής ψυχολογίας

Η ενεργειακή ψυχολογία έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι ψυχοθεραπευτές που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους για χρόνια μιλούν για τα θετικά οφέλη που έχουν αυτές οι μέθοδοι. Η βελτίωση των θεραπευόμενων είναι σημαντική αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλές μελέτες για την διερεύνηση αυτών των τεχνικών.

Η ενεργειακή ψυχολογία έχει τις ρίζες της στη σύνδεση ανάμεσα στο ανθρώπινο ενεργειακό σύστημα και στα συναισθήματα. Υπάρχουν πολλές ενεργειακές τεχνικές που ο καθένας μπορεί να εφαρμόζει μόνος του στο σπίτι. Το EFT και το TFT είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση του άγχους. Οι τεχνικές αυτές έχουν σημαντικά οφέλη στην διαχείριση του άγχους, της κατάθλιψης και της διαταραχής μετατραυματικού στρες ( PTSD), και είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει κάποιος πως ακριβώς λειτουργούν. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τα γεγονότα, τα μοτίβα και τις πεποιθήσεις που αποτελούν εμπόδιο για την ευεξία του. Η ψυχοθεραπεία είναι επίσης κρίσιμη για την αναγνώριση αυτών των θεμάτων.

Το EFT (Emotional Freedom Technique) είναι μια τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης που για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή της το 1990 και συνδυάζει τις αρχές του βελονισμού.

Το EMDR είναι μια τεχνική της F.Shapiro και αποτελεί την κύρια θεραπεία για το μετατραυματικό στρες (PTSD).

Η σωματική επεξεργασία είναι μια τεχνική που έχει επίκεντρο το σώμα και σκοπός της είναι η απελευθέρωση της ενέργειας που είναι εγκλωβισμένη από ένα τραύμα στο νευρικό μας σύστημα σε καταστάσεις στρες. Με την ολοκλήρωση αυτής της αντίδρασης, το νευρικό σύστημα ανακτά την ικανότητα αυτορύθμισης. Κατά συνέπεια, υπάρχει περιορισμός ή εξάλειψη των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.

Διαφορές EFT και TFT

Οι συνεδρίες ενεργειακής ψυχολογίας τυπικά διαρκούν 50 λεπτά. Το TFT (thought field therapy) είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει τα χτυπήματα σε συγκεκριμένα σημεία, με συγκεκριμένη σειρά. Ποιες είναι οι διαφορές του EFT και του TFT;

 • Το EFT δίνει τη δυνατότητα στο θεραπευόμενο να εκφράσει με λέξεις τους φόβους του.
 • Το EFT έχει πιο εύκολη εφαρμογή.
 • Το EFT είναι πιο απλό και πιο διαδεδομένο στη χρήση του.

ενεργειακή ψυχολογία

Τι είναι η τεχνική Be Set Free Fast;

Η τεχνική BSFF είναι μια μοναδική ψυχολογική μέθοδος που συνδυάζει την συνειδητή επίγνωση και την δύναμη και τις δεξιότητες του υποσυνείδητου μυαλού με στόχο τον ήπιο και γρήγορο περιορισμό των συναισθηματικών προβλημάτων, των μοτίβων συμπεριφοράς και του χρόνιου στρες που προκαλεί ή επιδεινώνει τον πόνο και άλλες ασθένειες.

Η συγκεκριμένη τεχνική παίζει κύριο ρόλο στην απελευθέρωση συναισθημάτων όπως ο φόβος, ο θυμός, η θλίψη και τα ψυχικά τραύματα.

Πώς λειτουργεί Be Set Free Fast;

Με την μέθοδο BSFF το υποσυνείδητο μυαλό μαθαίνει, μέσω της άμεσης επικοινωνίας, της μάθησης και της προσδοκίας, να εκτελεί ένα σύνολο οδηγιών για τον περιορισμό των ανεπίλυτων συναισθημάτων και των αρνητικών πεποιθήσεων. Στην καρδιά των δυσαπροσαρμοστικών και των αυτοκαταστροφικών συναισθηματικών αντιδράσεων, των ψυχολογικών και φυσιολογικών διαδικασιών και συμπεριφορών, είναι τα φαινόμενα που αποκαλούμε "προβλήματα" τα οποία μας προκαλούν περιττό πόνο, πίεση και δυσκολίες στη ζωή μας.

Το υποσυνείδητο έχει την εξής δράση: η σκέψη είναι ένα προκαθορισμένο γεγονός. Στο BSFF επιλέγουμε μια λέξη, φράση, εικόνα, ήχο ή χειρονομία που μας εξυπηρετεί ως σήμα στο υποσυνείδητο μυαλό μας ώστε να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει για να εξαλείψει τα αποθηκευμένα μηνύματα του υποσυνείδητου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα προβλήματα ή τα θέματα που έχουμε.

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και προφανή. Τα περισσότερα ψυχολογικά θέματα είναι αποθηκευμένα προβλήματα στο υποσυνείδητο. Το σύνθημα λειτουργεί ως σήμα για την πρόθεση του ατόμου ώστε το υποσυνείδητο μυαλό να περιορίσει τις ρίζες του προβλήματος. Το υποσυνείδητο μυαλό το κάνει συνεχώς αυτό κατόπιν εντολής.

Τι είναι η τεχνική Tapas Acupressure Technique (ΤΑΤ);

Η τεχνική ΤΑΤ (Tapas Acupressure Technique) είναι κομμάτι μιας μεγαλύτερης οικογένειας τεχνικών επούλωσης του μυαλού και του σώματος, της ενεργειακής ψυχολογίας. Η τεχνική Tapas ή ΤΑΤ είναι αποτελεσματική για την θεραπεία του άγχους, της ανησυχίας, των ψυχικών τραυμάτων, της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD), των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας.

Η εφαρμογή της τεχνικής ΤΑΤ περιλαμβάνει την άσκηση πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κεφάλι (μια σειρά 9 σημείων). Χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για την εφαρμογή της.

Η τεχνική ΤΑΤ έχει πολλά οφέλη που περιλαμβάνουν:

 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αγάπης και του σεβασμού προς τον εαυτό, δημιουργία υγιών ορίων
 • Ικανότητα εύρεσης λύσεων σε ένα πρόβλημα αντί για την προσκόλληση σε ένα θέμα
 • Διορατικότητα έναντι της αντίδρασης
 • Ικανότητα να μην αφήνετε λίγα άσχημα λεπτά μέσα στην ημέρα να καταστρέφουν ολόκληρη τη μέρα σας
 • Κατανόηση της κατάστασης ενός άλλου ατόμου χωρίς να παίρνετε τις πράξεις του προσωπικά
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης έτσι ώστε να μην σκέφτεστε ως θύμα
 • Αυτογνωσία, επούλωση των θεμάτων που σας απασχολούν χωρίς να κατηγορείτε τους άλλους
 • Αναγνώριση του αρνητικού τρόπου σκέψης
 • Συγκέντρωση σε όσα επιθυμείτε

Η ενεργειακή ψυχολογία είναι αποτελεσματική στην διαχείριση του άγχους 

Όλες οι παραπάνω τεχνικές σε συνδυασμό με την ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και το ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την διαχείριση των συμπτωμάτων του άγχους.