Κάνε το Τεστ
χαρακτήρας, χαρακτηρας ανθρωπου, τι είναι ο χαρακτήρας, τι είναι η προσωπικότητα, διαφορές χαρακτήρα και προσωπικότητας, παράγοντες που επηρεάζουν το χαρακτήρα, διαμόρφωση χαρακτήρα

Πως διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου

Πως διαμορφώνεται χαρακτήρας του ανθρώπου

Η διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Είναι ένα εξελικτικό ταξίδι που ξεκινά στα πρώιμα χρόνια της ζωής μας και εκτυλίσσεται όσο καλλιεργούμε τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας, μέσα από τις σχέσεις μας, τις εμπειρίες μας. Τα μέρη και οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μας σε αυτό το ταξίδι επηρεάζουν αυτό που είμαστε και αυτό  που τελικά γινόμαστε.

Ο χαρακτήρας μας διαμορφώνεται χωρίς χάρτη ή καθοδήγηση, και τυπικά χωρίς να τον κατανοούμε μέχρι που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση, ένα δίλημμα, μια δυσκολία που απαιτεί την προσοχή στις σκέψεις και στις πράξεις μας. Αυτές οι εμπειρίες είναι καταλυτικές για την θετική μας εξέλιξη, και αν τις προσεγγίσουμε με σοφία, τότε μπορεί να μας οδηγήσουν σε σκόπιμη δράση για την ευτυχία μας.

Η ανάπτυξη του χαρακτήρα είναι ρευστή και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Χάρη στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να μαθαίνει, να αλλάζει, να επιστρέφει σε παλιές συμπεριφορές και να αναπτύσσει νέες πτυχές του χαρακτήρα του, ακόμη και στην ενήλικη ζωή, καθώς βιώνει νέες εμπειρίες, σχέσεις. Φυσικά, μπορούμε με τη βοήθεια της αυτογνωσίας να αναπτύξουμε το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας.

Τι είναι ο χαρακτήρας;

Ως κομμάτι της προσωπικότητας, ο χαρακτήρας αντιπροσωπεύει τις ηθικές και κοινωνικές αξίες και τις πεποιθήσεις μας. Ο χαρακτήρας  μπορεί να είναι πιο εμφανής σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου εφαρμόζουμε τις προσωπικές μας πεποιθήσεις για να τις αντιμετωπίσουμε.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, ο χαρακτήρας του έχει διαμορφωθεί από κάτι που έχει βιώσει ως "αδικία". Αυτό μπορεί να οδηγεί στη δράση.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε ο χαρακτήρας ξεκινά να αναπτύσσεται ή αν αυτή η ανάπτυξη συμβαίνει σε φάσεις.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο χαρακτήρας αναπτύσσεται όσο αντιμετωπίζουμε καινούργιες καταστάσεις. Η φύση αυτών των καταστάσεων και των προκλήσεων, αν είναι απρόβλεπτες, σκληρές, μπορούν να προβλέψουν συγκεκριμένα μοτίβα του χαρακτήρα στην ενήλικη ζωή.

Κάποια παραδείγματα χαρακτηριστικών του χαρακτήρα περιλαμβάνουν:

  • ειλικρίνεια
  • αφοσίωση
  • γενναιοδωρία
  • φιλοδοξίες
  • ακεραιότητα

Τι είναι πιο σημαντικό ο χαρακτήρας ή η προσωπικότητα;

Ο χαρακτήρας είναι μια πτυχή της προσωπικότητας. Μπορεί να επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής όπως η δουλειά, ο κοινωνικός κύκλος, ο ακτιβισμός. Μπορεί να καθορίζει πολλές επιλογές στη ζωή.

Είναι επίσης ουσιαστικός για τα αποτελέσματα των προσωπικών στόχων και των σχέσεων μας. Ο χαρακτήρας μπορεί να θεωρηθεί ως η ουσία, ενώ η προσωπικότητα ο τρόπος έκφρασης της ουσίας. Με αυτή τη λογική, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.

Οι μελέτες δείχνουν ότι η προσωπικότητα, ειδικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, είναι σημαντικά για την ψυχική και την σωματική μας ευεξία.

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να έχουν πιο ισχυρή επίδραση στη συνολική μας υγεία, αλλά ο χαρακτήρας μας επηρεάζει την καθημερινότητα και τις σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας.

Οι τρεις πτυχές του χαρακτήρα

1. Ο χαρακτήρας είναι προσωπικός

Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό χαρακτήρα που αναπτύσσεται με το χρόνο. Όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται, τόσο εξελίσσονται οι γνωστικές και συναισθηματικές του ικανότητες. Αναπτύσσει τη λογική σκέψη, τις δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, την αυτεπίγνωση, και τον έλεγχο των συναισθημάτων. Αυτές οι ικανότητες παίζουν σημαντικός ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και επηρεάζουν την ηθική σκέψη, την λήψη αποφάσεων, και πως τα άτομα αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο.

Οι προσωπικές εμπειρίες, που περιλαμβάνουν τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα ψυχικά τραύματα, τις προκλήσεις και σημαντικά γεγονότα της ζωής, συμβάλλουν στην διαμόρφωση του χαρακτήρα. Αυτές οι εμπειρίες αποτελούν ευκαιρίες για κάθε άτομο να αναπτύξει στο χαρακτήρα του πτυχές όπως η ειλικρίνεια, η ταπεινότητα, η αντοχή, η ευγένεια.

Το κλειδί για την διαμόρφωση του χαρακτήρα είναι η προθυμία να αναπτυχθούμε και να ωριμάσουμε ως άνθρωποι. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να έχουμε ανοιχτό μυαλό σε νέα πράγματα. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται αυτογνωσία που μπορεί να ενισχυθεί με την εξερεύνηση του εαυτού, την αξιολόγηση των αποφάσεων και των πράξεων μας και τα αποτελέσματα τους.

χαρακτήρας, χαρακτηρας ανθρωπου, ανθρώπινος χαρακτήρας

Η ενδοσκόπηση μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις σκέψεις, τις πράξεις μας, τις αρχές και τις πεποιθήσεις μας. Όταν ένα άτομο εξετάζει τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές του, μπορεί συνειδητά να δουλέψει για την προσωπική του εξέλιξη. Για την αυτοβελτίωση και την ανάπτυξη του χαρακτήρα του.

Όταν κάποιος αναγνωρίζει και κατανοεί τις βασικές του αρχές τότε είναι σε καλό δρόμο. Η εξοικείωση με τεχνικές ενδοσκόπησης όπως ο διαλογισμός, η δημιουργική γραφή, συμβάλλει στην καλλιέργεια του χαρακτήρα και την ταύτιση με τις αρχές σας.

2. Ο χαρακτήρας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Περιβαλλοντικοί παράγοντες, που περιλαμβάνουν την οικογένεια, την κουλτούρα και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οι εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας, όπως η προσκόλληση με τους γονείς/φροντιστές, ο τρόπος διαπαιδαγώγησης και η έκθεση σε διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτισμικούς κανόνες, έχουν μακροχρόνια επίδραση στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα.

Φυσικά, αυτές οι επιδράσεις στο χαρακτήρα δεν σταματούν στην παιδική ηλικία. Οι εμπειρίες στα περιβάλλοντα που ζούμε και δουλεύουμε στη διάρκεια της ζωής μας έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του χαρακτήρα. Επίσης, επιδρούν σημαντικά στις αποφάσεις που παίρνουμε για διάφορα θέματα.

Ενώ ένα άτομο μπορεί να είναι ειλικρινές σε μια σχέση που νιώθει ασφάλεια, οικογενειακή και φιλική, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπερτερούν άλλες αρετές όπως για παράδειγμα στο επαγγελματικό περιβάλλον όπου οι σχέσεις δεν είναι τόσο ασφαλείς.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις μπορούν να καλλιεργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας στην εργασία. Έτσι, να μπορούν οι εργαζόμενοι να παίρνουν ρίσκα, να είναι πιο αποδοτικοί, να ξεπερνούν τις αποτυχίες και να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Αυτή η νοοτροπία βοηθά στην εξέλιξη του ατόμου αλλά και της επιχείρησης.

3. Ο χαρακτήρας είναι σχετικός

Οι αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της οικογένειας, τους συμμαθητές, τους συγγενείς , τους φίλους επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μαθαίνουμε τους κοινωνικούς κανόνες, αναπτύσσουμε την συμπόνια και τις δεξιότητες επικοινωνίας, και αποκτάμε τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας.

Οι θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς χαρακτήρα. Αντίθετα οι ανθυγιεινές σχέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη ενός υγιούς χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε παραδείγματα στη ζωή μας που θα αποτελούν πρότυπα για την διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Παραδείγματα που θα επιδεικνύουν την ειλικρίνεια και την ταπεινότητα που απαιτείται ώστε να είμαστε αυθεντικοί.

Είναι ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να έχουν το χώρο ώστε να εκφράζουν τον πραγματικό τους εαυτό και που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του χαρακτήρα.

Αυτοβελτίωση 

Η ανάπτυξη του χαρακτήρα είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αν και οι βάσεις μπαίνουν στην παιδική ηλικία. Ο χαρακτήρας είναι στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων και των πράξεων μας.

Υπάρχουν μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητα, όπως ο χρόνος για τον εαυτό μας, που θα μας φέρει πιο κοντά με τον πραγματικό εαυτό μας. Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, το LIFE COACHING, οι δραστηριότητες, είναι όλοι τρόποι για να ενισχύσουμε την σύνδεση με τον εαυτό μας.

Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι ο χαρακτήρας μένει αναλλοίωτος στην πάροδο του χρόνου. Για να διατηρήσουμε την ευεξία μας, και να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς για να κάνουμε θετικές αλλαγές στο χαρακτήρα μας.