Κάνε το Τεστ
αντισυλληπτικα, αντισυλληπτικα χαπια, αντισυλληπτικα φαρμακα

Αντισυλληπτικά χάπια

Αντισυλληπτικά χάπια

Τα αντισυλληπτικά χάπια χρησιμοποιούνται για την πρόληψη μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Απαιτείται η τακτική (συστηματική) τους χρήση για να είναι αποτελεσματικά.

Τα ορμονικά αντισυλληπτικά περιέχουν το συνδυασμό δύο ορμονών.

Αντισυλληπτικά χάπια - μάρκες

Αντισυλληπτικά Ουσία Τιμή
GRACIAL Αιθινυλοιστραδιόλη, Δεσογεστρέλη  10,75 ευρώ
LABOUS Αιθινυλοιστραδιόλη, Χλωρμαδινόνη  10,93 ευρώ
LAURINA Αιθινυλοιστραδιόλη, Δεσογεστρέλη 4,98 ευρώ
MERCILON Αιθινυλοιστραδιόλη, Δεσογεστρέλη 4,24 ευρώ
MELIANE Αιθινυλοιστραδιόλη, Γεστοδένη -
QLAIRA Οιστραδιόλη, Διενογέστη 13,35 ευρώ
TRIGYNERA Αιθινυλοιστραδιόλη, Δεσογεστρέλη -
YASMIN Αιθινυλοιστραδιόλη, Δροσπιρενόνη 8,31 ευρώ
YASMINELLE Αιθινυλοιστραδιόλη, Δροσπιρενόνη 10,86 ευρώ

Για την επείγουσα αντισύλληψη, χρησιμοποιούνται φάρμακα όπως το ellaOne και το Norlevo, που είναι γνωστά και ως "χάπι της επόμενης ημέρας".

Φάρμακο Κατηγορία Ουσία Τιμή
ellaOne επείγουσα αντισύλληψη Ουλιπριστάλη 19 ευρώ
Norlevo επείγουσα αντισύλληψη Λεβονοργεστρέλη 6 ευρώ
Mifegyne άμβλωση/έκτρωση Μιφεπριστόνη 66 ευρώ

Επίσης, σχετικό φάρμακο είναι και το Mifegyne το οποίο είναι γνωστό ως χάπι της άμβλωσης/έκτρωσης.