Κάνε το Τεστ

Συμβουλευτική

Τι είναι η Συμβουλευτική;

Ο όρος «συμβουλευτική» στη ψυχολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από συζήτηση να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες και να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του.

Η Συμβουλευτική ψυχολογία προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και παρέχει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματα του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. Η συμβουλευτική διευκολύνει τη διά βίου προσωπική ανάπτυξη και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές ανησυχίες, καθώς και σε ψυχοσωματικά συμπτώματα και προβλήματα που συνδέονται με την υγεία.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια βοηθητική διαδικασία που στοχεύει να βοηθήσει τον άνθρωπο να κάνει χρήση των ταλέντων και λοιπών θετικών στοιχείων που διαθέτει προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη ζωή. Είναι μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το άτομο να απαντήσει στα ερώτηματα "Τι θα κάνω;" , "Ποια κατεύθυνση να πάρω;" , "Πως θα το κάνω;".

Η Συμβουλευτική ψυχολογία δύναται να είναι Ατομική, Ζεύγους, Οικογενειακή, ή και Ομαδική.

Συνεδρίες μέσω Skype

Υπάρχει η δυνατότητα για συνεδρίες ψυχοθεραπείας - συμβουλευτικής μέσω Skype. Προτιμούνται ωστόσο οι διά ζώσης συνεδρίες.