Κάνε το Τεστ
Εξάρτηση, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Εξάρτηση από διαδικτυακά παιχνίδια, Internet, Gaming Disorder, Βιντεοπαιχνίδια, Διαταραχή

Τι είναι η Διαταραχή των Βιντεοπαιχνιδιών ή Gaming Disorder ;

Διαταραχή των Βιντεοπαιχνιδιών ή Gaming Disorder

Το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ταξινόμησε την διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-11). Η ICD-11 είναι μια λίστα νόσων και ιατρικών καταστάσεων που οι ειδικοί της υγείας χρησιμοποιούν για να κάνουν διάγνωση και να σχεδιάσουν την θεραπεία. Σύμφωνα με την ICD-11, οι άνθρωποι με την διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών δεν μπορούν να ελέγξουν τον χρόνο που ξοδεύουν για να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Επίσης θεωρούν τα βιντεοπαιχνίδια προτεραιότητά τους. Η διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών μοιράζεται ομοιότητες με την διαταραχή των διαδικτυακών παιχνιδιών (IGD, Internet Gaming Disorder) .

Συμπτώματα εξάρτησης από τα βιντεοπαιχνίδια

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα άτομο το οποίο έχει διαταραχή βιντεοπαιχνιδιών παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για τουλάχιστον 12 μήνες :

 • Έλλειψη ελέγχου στις συνήθειες γύρω από τα βιντεοπαιχνίδια
 • Είναι προτεραιότητα του τα βιντεοπαιχνίδια και όχι άλλες δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα
 • Συνεχής ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια παρά τις αρνητικές συνέπειες

Για την διάγνωση, αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να είναι πολύ σοβαρές που να επηρεάζουν το άτομο:

 • Στην οικογενειακή του ζωή
 • Στην κοινωνική του ζωή
 • Στην προσωπική του ζωή
 • Στην εκπαίδευσή του
 • Στην εργασία του

Σύμφωνα με κάποιες μελέτες , ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια ίσως να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές της διάθεσης, όπως :

Οι άνθρωποι που παραμένουν σωματικά ανενεργοί για μεγάλη χρονική περίοδο εξαιτίας των βιντεοπαιχνιδιών έχουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, διαταραχών στον ύπνο,και άλλων προβλημάτων υγείας.

Εξάρτηση από τα βιντεοπαιχνίδια

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει την διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών σαν μια διαταραχή εξάρτησης στην ICD-11.

Η εξάρτηση από τα βιντεοπαιχνίδια μοιάζει σε πολλά πράγματα με άλλες μορφές εξάρτησης. Όπως και με άλλες εξαρτήσεις, η διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή, στις σχέσεις, στη δουλειά και στην εκπαίδευση. Οι άνθρωποι με την διαταραχή σπαταλούν πολλές ώρες παίζοντας παιχνίδια, έχουν ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με αυτή την συμπεριφορά, και έχουν σαν αποτέλεσμα λιγότερες κοινωνικές επαφές .

Διάγνωση

Αν και η ταξινόμηση του  Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ορίζει τις συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν στην διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πως οι ειδικοί αξιολογούν αυτές τις συμπεριφορές.Οι ειδικοί χρησιμοποιούν διαγνωστικά τεστ, όπως τα ερωτηματολόγια και οι δομημένες συνεντεύξεις, για να βοηθηθούν στην διάγνωση. Χρησιμοποιούν  κλίμακες παρόμοιες με την IGDS, μια πρότυπη κλίμακα για την αξιολόγηση της εξάρτησης από τα βιντεοπαιχνίδια.

Θεραπεία

Η διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών είναι καινούργια στην ταξινόμηση, έτσι δεν υπάρχει ξεκάθαρη θεραπεία για αυτήν ακόμη. Οι θεραπείες για άλλες εθιστικές συμπεριφορές, όπως ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια, είναι βοηθητικές για την διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών.

Η θεραπεία για τα τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και ομάδες αυτοβοήθειας.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2017 για την θεραπεία της IGD, ίσως είναι ωφέλιμο να συνδυαστούν διαφορετικοί τύποι θεραπείας. Στην μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις ακόλουθες θεραπείες:

 • Ψυχοεκπαίδευση. Αυτή περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με τις συμπεριφορές της διαταραχής των βιντεοπαιχνιδιών και των επιδράσεων τους στην ψυχική υγεία.
 • Συνήθεις Θεραπείες. Είναι πιθανό να ακολουθηθεί η θεραπεία που ακολουθείται για τις εξαρτήσεις. Η θεραπεία επικεντρώνεται στο να βοηθήσει το άτομα να ελέγχει τις επιθυμίες του, να διαχειρίζεται τις σκέψεις του, και να μάθει τις ικανότητές του και τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • Ενδοπροσωπική θεραπεία. Αυτή η θεραπεία βοηθά το άτομο να ανακαλύψει την ταυτότητά του, την αυτοπεποίθησή του, και ενισχύει την συναισθηματική του νοημοσύνη.
 • Διαπροσωπική θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το άτομο μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά με άλλους δουλεύοντας το κομμάτι των επικοινωνιακών ικανοτήτων του και της αυτοπεποίθησής του.
 • Οικογενειακή Παρέμβαση. Αν η διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις με τους άλλους, τα μέλη της οικογένειας ίσως χρειάζεται να πάρουν μέρος σε κάποια μέρη της θεραπείας.
 • Υιοθέτηση ενός Νέου Τρόπου Ζωής. Για την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης των βιντεοπαιχνιδιών, οι άνθρωποι χρειάζεται να εξερευνήσουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους, να βάζουν στόχους και να βρίσκουν άλλους τρόπους διασκέδασης.

Αυτό είναι απλά ένα μοντέλο θεραπείας. Είναι πιθανό να υπάρχουν και εναλλακτικές θεραπείες. Οποιαδήποτε άλλη συνυπάρχουσα κατάσταση, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, απαιτεί θεραπεία.

Συμπέρασμα

Η διαταραχή των βιντεοπαιχνιδιών είναι μια καινούργια κατάσταση που ταξινομήθηκε στην ICD-11 πρόσφατα. Απαιτούνται επιπλέον μελέτες για να αποσαφηνιστεί η διάγνωση και η θεραπεία.

Τα άτομα που ανησυχούν ότι ίσως τα βιντεοπαιχνίδια να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία τους ή τις σχέσεις τους πρέπει να μιλήσουν σε έναν ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή.