Η συναισθηματική απομάκρυνση καταστρέφει ένα γάμο, όχι οι διαφωνίες