Δείτε την κριτική σαν ευκαιρία

κριτική, είστε ευαίσθητοι στην κριτική, η κριτική σαν ευκαιρία εξέλιξης, δείτε την κριτική σαν ευκαιρία εξέλιξης

Η κριτική σαν ευκαιρία

Η κριτική είναι μια πρόκληση για πολλούς ανθρώπους. Συνήθως οδηγεί σε αμυντικές συμπεριφορές, είτε πρόκειται για εποικοδομητική κριτική είτε όχι. Αυτό εξηγεί το γιατί ως άνθρωποι αποφεύγουμε την κριτική με κάθε κόστος.

Είστε ευαίσθητοι στην κριτική;

Κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται και αντιδρά διαφορετικά στην κριτική. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στην κριτική ξοδεύουν πολύ χρόνο στο να παρακολουθούν και να αναλύουν τις συμπεριφορές των άλλων. Αυτή η επαγρύπνηση μπορεί να σας κάνει να αποζητάτε συνεχώς την επιβεβαίωση από τους άλλους, πράγμα που προκαλεί μια έντονη συναισθηματική απόκριση.

Η κριτική δεν είναι πάντα κακοπροαίρετη. Όμως χρειάζεται κουράγιο, αυτοπεποίθηση και μια θετική ματιά για να μπορέσουμε να την αντέξουμε, ακόμα και όταν βασίζεται σε καλές προθέσεις.

Μπορείτε να δείτε την κριτική σαν ευκαιρία εξέλιξης

Μπορεί η κριτική να αποτελέσει μια ευκαιρία να εξελιχθείτε, να σας δώσει νέα ώθηση, και να σας δείξει νέους τρόπους δημιουργικής έκφρασης.

Πολλές φορές οι άνθρωποι ακούνε κριτική, για παράδειγμα για τη δουλειά τους που μπορεί να τους αποθαρρύνει. Μην παίρνετε την κριτική σαν προσωπική επίθεση, αλλά χρησιμοποιήστε την σαν κίνητρο για να εξελιχθείτε, να βελτιωθείτε και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας.

Μην παίρνετε την κριτική προσωπικά

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η κριτική δεν αποτελεί απαραιτήτως μια κρίση προς το πρόσωπό σας. Ένας άνθρωπος είναι ένα σύνολο στοιχείων, και δεν είναι σοφό να ταυτίζει κάποιος τον εαυτό του (το όλον) με το μέρος (πιθανώς μια ατυχή πράξη, συμπεριφορά, επιλογή). Διαχωρίστε τον εαυτό σας από την κριτική και δείτε την με αντικειμενική ματιά. Αυτό σας επιτρέπει να μην προσβληθείτε και να μην σας επηρεάσει συναισθηματικά. Η κριτική δεν αποτελεί πάντα μία απειλή για την προσωπικότητα.

Σκεφτείτε την πηγή της κριτικής  

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι όλες οι κριτικές δεν είναι το ίδιο (δεν έχουν πάντα αρνητική χροιά). Είναι ανάγκη να γνωρίζετε από που προέρχεται η κριτική και την πρόθεση πίσω από αυτή. Για παράδειγμα, προέρχεται από κάποιον που πάντα είναι επιθετικός και θέλει να μειώνει τους άλλους; Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να παίρνετε όσα λέει τις μετρητοίς. Προέρχεται από κάποιο πρόσωπο που αποδεδειγμένα σας αγαπάει ή νοιάζεται για εσάς; Αν η κριτική προέρχεται από κάποιον που εμπιστεύεστε και η γνώμη του έχει αξία για εσάς, είναι καλύτερο να ανοίξετε τα αυτιά σας και να ακούσετε προσεκτικά όσα σας λέει και να δείτε το πρόβλημα ώστε να δουλέψετε για να βρείτε μια λύση.