Ομοιοπαθητική: Υπόσχεση πραγματικής ίασης – Amy Lansky