Κάνε το Τεστ

Dr. Αριστοτέλης Βάθης Ψυχίατρος

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής στην Αθήνα, Χολαργός.
Ομοιοπαθητικός, Βελονιστής - Βιοχημικός.

Ολιστική αντιμετώπιση χωρίς παρωπίδες

Ο ψυχίατρος διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο με σπουδές στις επιστήμες της Υγείας, εργάζεται ολιστικά αξιοποιώντας τόσο τις καλύτερες, σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, όσο και τις διαθέσιμες -αποτελεσματικές- εναλλακτικές θεραπείες χωρίς παρωπίδες. Η θεραπευτική προσέγγιση λοιπόν είναι συνθετική και υπερβαίνει τα όρια του παραδοσιακού ψυχιάτρου.

Βιογραφικό
διακοσμητική φωτογραφία
διακοσμητική φωτογραφία

Τι είναι η Ολιστική Ψυχιατρική;

H Ολιστική ψυχιατρική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να ασχολείται με τον άνθρωπο ως βιοψυχοκοινωνικό ον, δηλαδή να εξετάζει τα θέματα της υγείας του σε όλα τα επίπεδα: σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό και εκείνο της σχέσης του με το περιβάλλον.

Συμπεριλαμβάνει τόσο τις σύγχρονες θεραπείες και φάρμακα, όσο και τις εναλλακτικές. Οι φυσικές, ήπιες εναλλακτικές θεραπείες εφαρμόζονται ως μονοθεραπεία όταν μπορούν να εγγυηθούν ασφαλή και σίγουρη θεραπεία, διαφορετικά συνδυάζονται με τις καλύτερες, σύγχρονες, φαρμακευτικές ιατρικές προσεγγίσεις.

 

Περισσότερα
Τι είναι η Ολιστική Ψυχιατρική;

Τομείς Εξειδίκευσης

Στο ιατρείο καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που συμπεριλαμβάνει:

Εξατοµικευµένη Θεραπεία

Ο θεραπευτικός σχεδιασμός εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις κλινικές εκδηλώσεις, την προσωπικότητα και το αίτημα του θεραπευόμενου. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι συνθετική και εμπλουτίζεται με σύγχρονες, αποτελεσματικές μεθόδους χωρίς παρωπίδες. Προτεραιότητα δίνεται στην αντιμετώπιση του άγχους και τη θεραπεία της κατάθλιψης χωρίς φάρμακα, μέσω ψυχοθεραπείας, EMDR, βελονισμού και ομοιοπαθητικής. Φάρμακα (όπως αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αγχολυτικά/xanax, κα) χορηγούνται όταν κρίνονται απολύτως απαραίτητα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και στις χαμηλότερες δυνατές δόσεις.