Κάνε το Τεστ
νοσηλεια σε ψυχιατρικη κλινικη, ψυχιατρειο, ακουσια νοσηλεια, εκουσια νοσηλεια

Πότε μπαίνει κανείς σε Ψυχιατρική κλινική;

Πότε μπαίνεις σε Ψυχιατρική κλινική;

Υπάρχουν ορισμένες ορισμένες περιπτώσεις όπου ένας ασθενής με κάποια ψυχιατρική διαταραχή χρειάζεται να μπει σε ψυχιατρική κλινική (ψυχιατρείο):

 1. Όταν κινδυνεύει η ζωή του ιδίου από τον εαυτό του (όταν για παράδειγμα υπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός λόγω βαριάς κατάθλιψης)
 2. Όταν κινδυνεύουν τρίτα πρόσωπα από αυτόν (όταν υπάρχει έντονη επιθετικότητα, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις σχιζοφρένειας)
 3. Στις περιπτώσεις μη ανταπόκρισης σε ψυχιατρικά φάρμακα, όπου χρειάζεται να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος, ρύθμιση και παρακολούθηση της αγωγής (εκούσια νοσηλεία)

Η εκούσια νοσηλεία μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, η ακούσια νοσηλεία γίνεται πάντα σε δημόσιο νοσοκομείο/κλινική.

Ακούσια Νοσηλεία του Ν.2071/1992

Όπως ορίζει ο νόμος, "ακούσια νοσηλεία" είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και η παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής  Υγείας.

Προϋποθέσεις για την Ακούσια νοσηλεία είναι:

 • Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή (πχ κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, άνοια, κα)
 • Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του.
 • Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ή
 • Η νοσηλεία ασθενή που πάσχει από ψυχική  διαταραχή να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του εαυτού του ή κάποιου τρίτου προσώπου.

Την Ακούσια νοσηλεία του φερομένου στην αίτηση ως ασθενή, μπορούν να ζητήσουν ο σύζυγός του ή συγγενής σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή  συγγενής εκ πλαγίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό ή όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ή ο επίτροπος του δικαστικά  απαγορευμένου. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα αυτά, σε επείγουσα περίπτωση, την Ακούσια νοσηλεία μπορεί να ζητήσει και αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ασθενή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση για την Ακούσια νοσηλεία απευθύνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου της  κατοικίας ή διαμονής του προσώπου, που  φέρεται στην αίτηση ως ασθενής. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν αιτιολογημένες γραπτές γνωματεύσεις δύο ψυχιάτρων, ή επί αδυναμίας εξευρέσεως δύο ψυχιάτρων, ενός ψυχιάτρου και ενός ιατρού παρεμφερούς ειδικότητας.

Πρακτικά αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι οι συγγενείς ενός πάσχοντα να απευθυνθούν στον Εισαγγελέα ημέρας, είτε μέσω της Αστυνομίας είτε άμεσα, ώστε να παραγγελθεί η ψυχιατρική εξέταση του πάσχοντος. Στη συνέχεια δύο ψυχίατροι γνωμοδοτούν προς τον Εισαγγελέα για το αν κρίνεται απαραίτητη ή όχι νοσηλεία σε εφημερεύοσα ψυχιατρική κλινική, και ο Εισαγγελέας αποφασίζει αναλόγως.

Δημόσια νοσοκομεία με ψυχιατρική κλινική στην Αθήνα

 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΨΝΑ
 • ΓΝΑ Γεννηματάς
 • ΓΝΑ Ευαγγελισμός
 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο
 • Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
 • ΓΝΑ Σωτηρία