Κάνε το Τεστ
Νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική, Ακούσια νοσηλεία, Ψυχιατρείο, Ψυχιατρική κλινική, Εκούσια νοσηλεία, Δεν δέχεται να πάει σε ψυχίατρο, Νόμος, Αστυνομία, Εισαγγελέας, Ν.2071/1992

Πότε μπαίνει κανείς σε Ψυχιατρική κλινική;

Πότε μπαίνεις σε Ψυχιατρική κλινική;

Υπάρχουν ορισμένες ορισμένες περιπτώσεις όπου ένας ασθενής με κάποια ψυχιατρική διαταραχή χρειάζεται να μπει σε ψυχιατρική κλινική (ψυχιατρείο):

 1. Όταν κινδυνεύει η ζωή του ιδίου από τον εαυτό του (όταν για παράδειγμα υπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός λόγω βαριάς κατάθλιψης, σχιζοφρένεια, μανιακά επεισόδια διπολικής διαταραχής, σοβαρές περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, νευρική ανορεξία, οριακή διαταραχή προσωπικότητας, κα)
 2. Όταν κινδυνεύουν τρίτα πρόσωπα από αυτόν (όταν υπάρχει έντονη επιθετικότητα, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις διαταραχών προσωπικότητας, σχιζοφρένειας)
 3. Στις περιπτώσεις μη ανταπόκρισης σε ψυχιατρικά φάρμακα, όπου χρειάζεται να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος, ρύθμιση και παρακολούθηση της αγωγής (εκούσια νοσηλεία)

Η εκούσια νοσηλεία μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, η ακούσια νοσηλεία γίνεται πάντα σε δημόσιο νοσοκομείο/κλινική.

Ακούσια Νοσηλεία του Ν.2071/1992

Όπως ορίζει ο νόμος, "ακούσια νοσηλεία" είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και η παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής  Υγείας.

Προϋποθέσεις για την Ακούσια νοσηλεία είναι:

 • Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή (πχ κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, άνοια, κα)
 • Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του.
 • Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ή
 • Η νοσηλεία ασθενή που πάσχει από ψυχική  διαταραχή να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του εαυτού του ή κάποιου τρίτου προσώπου.

Την Ακούσια νοσηλεία του φερομένου στην αίτηση ως ασθενή, μπορούν να ζητήσουν ο σύζυγός του ή συγγενής σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή  συγγενής εκ πλαγίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό ή όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ή ο επίτροπος του δικαστικά  απαγορευμένου. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα αυτά, σε επείγουσα περίπτωση, την Ακούσια νοσηλεία μπορεί να ζητήσει και αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ασθενή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αίτηση για την Ακούσια νοσηλεία απευθύνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή διαμονής του προσώπου, που  φέρεται στην αίτηση ως ασθενής. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν αιτιολογημένες γραπτές γνωματεύσεις δύο ψυχιάτρων, ή επί αδυναμίας εξευρέσεως δύο ψυχιάτρων, ενός ψυχιάτρου και ενός ιατρού παρεμφερούς ειδικότητας.

Πως γίνεται η ακούσια νοσηλεία

Πρακτικά αυτό που συμβαίνει όταν ο ασθενής δεν συνεργάζεται, τότε συνήθως οι άμεσοι συγγενείς ενός πάσχοντα μπορούν να απευθυνθούν στον Εισαγγελέα ημέρας, είτε μέσω της Αστυνομίας είτε άμεσα, ώστε να παραγγελθεί η ψυχιατρική εξέταση του πάσχοντος. Ο ασθενής με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρεται σε εφημερεύουσα ψυχιατρική κλινική και εξετάζεται από ψυχιάτρους. Οι ψυχίατροι γνωμοδοτούν προς τον Εισαγγελέα για το αν κρίνεται απαραίτητη ή όχι νοσηλεία σε εφημερεύοσα ψυχιατρική κλινική, και ο Εισαγγελέας αποφασίζει αναλόγως.

Για πόσο διάστημα γίνεται η ακούσια νοσηλεία

Αυτό εξαρτάται από την πάθηση και την σοβαρότητα της περίπτωσης. Συχνά ορίζεται αρχικάένα διάστημα 20 ημερών. Ωστόσο αυτό επανεξετάζεται, και ο ασθενής μπορεί να βγει πολύ νωρίτερα ή αργότερα από μια ψυχιατρική κλινική, εφόσον αυτό υποδείξουν οι θεράποντες ψυχίατροι της κλινικής.

Δημόσια νοσοκομεία με ψυχιατρική κλινική στην Αθήνα

 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΨΝΑ
 • ΓΝΑ Γεννηματάς
 • ΓΝΑ Ευαγγελισμός
 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο
 • Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
 • ΓΝΑ Σωτηρία