Κάνε το Τεστ
θυρεοειδής, θυρεοειδής και κατάθλιψη, υποθυρεοειδισμός

Θυρεοειδής και κατάθλιψη

Θυρεοειδής και Κατάθλιψη

Ο θυρεοειδής είναι ένας μικρός αδένας στο λαιμό μας, ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και παράγει ορμόνες που είναι ουσιαστικές για τη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια και για την ανάπτυξη μας. Ο υποθυρεοειδισμός είναι μια κατάσταση όπου ο θυρεοειδής παράγει πολύ λίγες ορμόνες. Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν αυτοάνοσα νοσήματα,  αφαίρεση του θυρεοειδή ή θεραπεία με ακτινοβολία.

Τα προβλήματα του θυρεοειδή μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως η εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Μπορεί ο υποθυρεοειδισμός να προκαλέσει κατάθλιψη;

Όταν ο θυρεοειδής δεν λειτουργεί σωστά , μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα ψυχικής υγείας. Αν ο θυρεοειδής παράγει υπερβολική ποσότητα ή ελάχιστη ποσότητα ορμονών , μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διάθεση.

Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη μας. Αυτό μπορεί να κάνει δύσκολη την εκμάθηση νέων πραγμάτων και να επηρεάζει τη διάθεση.

Οι άνθρωποι με σοβαρό υποθυρεοειδισμό ίσως να βιώνουν συμπτώματα κατάθλιψης  ή άνοιας, κάτι που ονομάζεται ψευδοάνοια.

Οι ορμόνες του θυρεοειδή μπορεί να συμβάλλουν σε αυτά τα συμπτώματα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών του θυρεοειδή μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για διαταραχές ψυχικής υγείας.

Οι αλλαγές των ορμονών στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδή μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Ακόμη και οι άνθρωποι με φυσιολογικά επίπεδα των ορμονών του θυρεοειδή, αν έχουν ορμονικές αλλαγές σε αυτό τον άξονα μπορεί να εμφανίσουν καταθλιπτικό επεισόδιο.

Αυτές οι ορμονικές αλλαγές παρεμβαίνουν στη μεταβίβαση των χημικών σημάτων στον εγκέφαλο. Επηρεάζεται περισσότερο ο ιππόκαμπος, ως κομμάτι του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση και στη μνήμη.

Οι αλλαγές που μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Συμπεριφορικές αλλαγές
  • Κατάθλιψη
  • Άγχος
  • Δυσκολία στην εκμάθηση νέων πραγμάτων
  • Προβλήματα μνήμης
  • Δυσκολία στην ομιλία

Μπορεί η κατάθλιψη να προκαλέσει υποθυρεοειδισμό;

Υπάρχουν συνδέσεις ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά είναι απίθανο η κατάθλιψη να προκαλέσει υποθυρεοειδισμό. Υπάρχουν, ωστόσο, μελέτες που δείχνουν ότι ο υποθυρεοειδισμός ίσως να οδηγεί σε κατάθλιψη σε κάποιους ανθρώπους.

Είναι επίσης δυνατό η φαρμακευτική αγωγή για τις διαταραχές της διάθεσης να επηρεάζουν την λειτουργία του θυρεοειδή.

Υποθυρεοειδισμός και άγχος

Ο υποθυρεοειδισμός έχει πολλά συμπτώματα. Τα πρώτα συμπτώματα είναι ψυχιατρικά και επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου.

Αυτά τα συμπτώματα αντιστοιχούν στο 2-12% των αρχικών συμπτωμάτων του υποθυρεοειδισμού και περιλαμβάνουν:

  • Άγχος
  • Κενά μνήμης
  • Δυσκολία στη συγκέντρωση
  • Προβλήματα στην ομιλία

Περίπου το 30-40% των ανθρώπων με υποθυρεοειδισμό έχουν κάποια αγχώδη διαταραχή. Βέβαια, παραμένει ασαφές το εάν ο υποθυρεοειδισμός προκαλεί κάποια αγχώδη διαταραχή.

Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι πολλοί άνθρωποι με υποθυρεοειδισμό έχουν και άγχος. Αυτό δείχνει ότι είναι πιο πιθανό οι άνθρωποι να βιώνουν αυτά τα δύο λόγω διαφορετικών παραγόντων, όπως η γενετική ή ο τρόπος ζωής.

Ο υποθυρεοειδισμός και η κατάθλιψη μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα, και στις δύο περιπτώσεις προκαλούνται αλλαγές στη διάθεση.

Υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στον υποθυρεοειδισμό και την κατάθλιψη, και είναι πιο πιθανό ο υποθυρεοειδισμός να προκαλεί συμπτώματα κατάθλιψης , από ότι η κατάθλιψη να προκαλεί υποθυρεοειδισμό.

Ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ορμονών και να διακόπτει τη χημική σηματοδότηση στον εγκέφαλο και να οδηγεί σε κατάθλιψη.

Υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ υποθυρεοειδισμού και της φαρμακευτικής αγωγής για την κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή. Για παράδειγμα, το λίθιο επηρεάζει την παραγωγή των ορμονών του θυρεοειδή, και έτσι μπορεί να εμφανιστεί  υποθυρεοειδισμός.