Κάνε το Τεστ
akineton, ακινετον, ενδειξεις, παρενεργειες

AKINETON – που χρησιμοποιείται; Παρενέργειες

AKINETON - ενδείξεις και παρενέργειες

Το ΑΚΙΝΕΤΟΝ ("ακινετόν") είναι ένα αντιπαρκινσονικό φάρμακο. Το Akineton (βιπεριδένη) είναι ένας κατά κύριο λόγο κεντρικώς δρών αντιχολινεργικός παράγοντας. Εμφανίζει ήπιες περιφερικές δράσεις, σε βαθμό μικρότερο από την ατροπίνη. Η βιπεριδένη δεσμεύεται ανταγωνιστικά στους περιφερικούς και κεντρικούς μουσκαρινικούς υποδοχείς (κυρίως του τύπου Μ1). Σε μελέτες με ζώα έχει δειχθεί πως η βιπεριδένη αναστρέφει τα παρκινσονικά συμπτώματα (τρόμος, ακαμψία) που προκαλούνται από τους κεντρικώς δρώντες χολινεργικούς παράγοντες.

Το Akineton χρησιμοποιείται για:

  • Σε όλες τις μορφές παρκινσονισμού: για τη θεραπεία των παρκινσονικών συμπτωμάτων, κυρίως της μυϊκής δυσκαμψίας και του τρόμου (τρέμουλο).
  • Εξωπυραμιδικά συμπτώματα φαρμακευτικής αιτιολογίας (που προκαλούνται από αντιψυχωσικά/νευροληπτικά φάρμακα και παρόμοιους παράγοντες). 

Μορφή mg και ποσότητα ΑΚΙΝΕΤΟΝ Τιμή
Χάπια AKINETON TAB 2MG/TAB BTx50 4,13 ευρώ
Χάπια AKINETON PR.TAB 4MG/TAB BTx50 5,62 ευρώ
Ενέσεις AKINETON INJ.SOL 5MG/1ML BTx5AMPx1ML 4,09 ευρώ

Δόση Akineton

Συνήθως, η έναρξη της θεραπείας με Akineton γίνεται με μικρές, σταδιακά αυξανόμενες δόσεις, ανάλογα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα και την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

  • Παρκινσονικά σύνδρομα: για τους ενήλικες η συνήθης αρχική δόση είναι ½ δισκίο Akineton (που αντιστοιχεί σε 1 mg υδροχλωρικής βιπεριδένης) δύο φορές την ημέρα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στα 2 mg υδροχλωρικής βιπεριδένης 3 φορές την ημέρα. Μέγιστη δόση 12 mg την ημέρα. Οι δόσεις θα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα στη διάρκεια της ημέρας. H αντικατάσταση με Akineton δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης μπορεί να είναι προτιμότερη. 
  • Εξωπυραμιδικά συμπτώματα φαρμακευτικής αιτιολογίας: για ταχεία επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος χορηγείται το ενέσιμο διάλυμα Akineton. Ως βοηθητική από στόματος θεραπεία σε ασθενείς υπό θεραπεία με νευροληπτικά (αντιψυχωσικά φάρμακα), η συνιστώμενη δόση για τους ενήλικες ανέρχεται σε 1-4 mg (½-2 δισκία Akineton), 1-4 φορές την ημέρα, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Πληροφορίες συνοπτικά: Akineton

Φάρμακο: ΑΚΙΝΕΤΟΝ
Δραστική Ουσία: ΒΙΠΕΡΙΔΕΝΗ / Biperiden
Συνήθης δόση: 2-6 mg/ημέρα
Μέγιστη δόση: 12 mg/ημέρα
Κατηγορία: Αντιπαρκινσονικό
Κύρια χρήση: Παρκινσονικά σύνδρομα Εξωπυραμιδικά συμπτώματα

akineton, χαπια, ακινετον, ενδειξεις, παρενεργειες

Αναλυτικές πληροφορίες Akinetonspc σπψ φυλλο οδηγιων παρενεργειες ενδειξεις, akineton, ακινετον

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το επίσημο φύλλο οδηγιών του Akineton για το κοινό, και το SPC του Akineton όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι πιθανές παρενέργειες, προφυλάξεις και αντενδείξεις.

Παρενέργειες Akineton

Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας και εάν η δοσολογία αυξάνεται αρκετά γρήγορα. 

Προφυλάξεις

Η ταυτόχρονη χορήγηση του Akineton με άλλα αντιχολινεργικά, π.χ. ψυχοτρόπα φάρμακα, αντιισταμινικά, αντιπαρκινσονικά, αντικαταθλιπτικά που παρουσιάζουν ισχυρές αντιχολινεργικές ιδιότητες και φάρμακα εναντίον των σπασμών, μπορεί να ενισχύσει τις παρενέργειες του από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και την περιφέρεια. Η ταυτόχρονη χορήγηση κινιδίνης μπορεί να ενισχύσει τις αντιχολινεργικές δράσεις του προϊόντος (ιδιαίτερα ως προς την κολποκοιλιακή αγωγιμότητα). Η ταυτόχρονη χορήγηση λεβοντόπας και Akineton μπορεί να ενισχύσει τη δυσκινησία. Σε πάσχοντες από τη νόσο του Parkinson έχουν αναφερθεί γενικευμένες χορειακές κινήσεις όταν η βιπεριδένη χορηγείται ταυτόχρονα με καρβιντόπα/λεβοντόπα (Madopar, Sinemet, Stalevo, κα). Το Akineton μπορεί να ενισχύσει την όψιμη δυσκινησία από τα νευροληπτικά. Τα παρκινσονικά συμπτώματα, επί παρουσίας υφιστάμενης όψιμης δυσκινησίας, είναι ενίοτε τόσο σοβαρά ώστε να απαιτούν συνέχιση της θεραπείας με αντιχολινεργικά. Τα αντιχολινεργικά μπορεί να ενισχύσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες της πεθιδίνης από το ΚΝΣ. Το Akineton μπορεί να ενισχύσει την κατασταλτική δράση του οινοπνεύματος και άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ. Η βιπεριδένη ανταγωνίζεται τη δράση της μετοκλοπραμίδης (Primperan).

Αντιμετώπιση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων

Στους ασθενείς χρειάζεται πάντα να δίνεται η μικρότερη κατά το δυνατόν αποτελεσματική δόση αντιψυχωσικών και άλλων φαρμάκων, ώστε τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα να είναι τα λιγότερα.