Αντιψυχωσικά φάρμακα – κατάλογος

Αντιψυχωσικά Φάρμακα – Κατάλογος

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πιο γνωστά αντιψυχωσικά φάρμακα (για τη σχιζοφρένεια και ψυχωσικές εκδηλώσεις) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πρωτότυπα σκευάσματα και τις δραστικές ουσίες τους.

Εκτός από τη σχιζοφρένεια (ψυχωσική συνδρομή), τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων, όπως πχ αϋπνίας, κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, άγχους, κα.

ABILIFY Αριπιπραζόλη ABILIFY Αντιψυχωσικό
ALOPERIDIN Αλοπεριδόλη ALOPERIDIN Αντιψυχωσικό
ETIAPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
GEODON Ζιπρασιδόνη GEODON Αντιψυχωσικό
INVEGA Παλιπεριδόνη INVEGA Αντιψυχωσικό
LEPONEX Κλοζαπίνη LEPONEX Αντιψυχωσικό
NOZINAN Λεβομεπρομαζίνη NOZINAN Αντιψυχωσικό
QUEPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
QUETIAPINE Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
RISPERDAL Ρισπεριδόνη RISPERDAL Αντιψυχωσικό
SEROPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SOLIAN Αμισουλπρίδη SOLIAN Αντιψυχωσικό
SYCREST Αζεναπίνη SYCREST Αντιψυχωσικό
TIAQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
ZYPREXA Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more