Αντιψυχωσικά φάρμακα – κατάλογος

Αντιψυχωσικά Φάρμακα – Κατάλογος

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πιο γνωστά αντιψυχωσικά φάρμακα (για τη σχιζοφρένεια και ψυχωσικές εκδηλώσεις) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πρωτότυπα σκευάσματα και τις δραστικές ουσίες τους. Εκτός από τη σχιζοφρένεια, τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και για την αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων, όπως πχ αϋπνίας, κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, ανησυχίας, κα.

ABILIFY Αριπιπραζόλη ABILIFY Αντιψυχωσικό
ALOPERIDIN Αλοπεριδόλη ALOPERIDIN Αντιψυχωσικό
ETIAPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
GEODON Ζιπρασιδόνη GEODON Αντιψυχωσικό
INVEGA Παλιπεριδόνη INVEGA Αντιψυχωσικό
LEPONEX Κλοζαπίνη LEPONEX Αντιψυχωσικό
NOZINAN Λεβομεπρομαζίνη NOZINAN Αντιψυχωσικό
QUEPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
QUETIAPINE Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
RISPERDAL Ρισπεριδόνη RISPERDAL Αντιψυχωσικό
SEROPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SOLIAN Αμισουλπρίδη SOLIAN Αντιψυχωσικό
SYCREST Αζεναπίνη SYCREST Αντιψυχωσικό
TIAQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
ZYPREXA Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό

Σχετικά άρθρα

ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ