Αντιψυχωσικά φάρμακα – κατάλογος

Αντιψυχωσικά Φάρμακα – Κατάλογος

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πιο γνωστά αντιψυχωσικά φάρμακα (για τη σχιζοφρένεια και ψυχωσικές εκδηλώσεις) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πρωτότυπα σκευάσματα και τις δραστικές ουσίες τους.

Εκτός από τη σχιζοφρένεια (ψυχωσική συνδρομή), τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων, όπως πχ αϋπνίας, κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής, άγχους, κα.

ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΟ

ΟΥΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ALOPERIDIN Αλοπεριδόλη ALOPERIDIN Αντιψυχωσικό *
ABILIFY Αριπιπραζόλη ABILIFY Αντιψυχωσικό
ABILIFY MAINTENA Αριπιπραζόλη (ενέσιμο) ABILIFY Αντιψυχωσικό
CLOPIXOL Ζουκλοπενθιξόλη ALOPERIDIN Αντιψυχωσικό *
ETIAPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
GEODON Ζιπρασιδόνη GEODON Αντιψυχωσικό
INVEGA Παλιπεριδόνη INVEGA Αντιψυχωσικό
LEPONEX Κλοζαπίνη LEPONEX Αντιψυχωσικό
MINITRAN Περφαιναζίνη MINITRAN Αντιψυχωσικό *
NOZINAN Λεβομεπρομαζίνη NOZINAN Αντιψυχωσικό *
QUEPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
QUETIAPINE Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
RISPERDAL Ρισπεριδόνη RISPERDAL Αντιψυχωσικό
RISPERDAL CONSTA Ρισπεριδόνη (ενέσιμο) RISPERDAL Αντιψυχωσικό
SEROPIN Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SOLIAN Αμισουλπρίδη SOLIAN Αντιψυχωσικό
STELAZINE Τριφθοριοπεραζίνη SOLIAN Αντιψυχωσικό *
SYCREST Αζεναπίνη SYCREST Αντιψυχωσικό
TIAQUEL Κουετιαπίνη SEROQUEL Αντιψυχωσικό
XEPLION Παλιπεριδονη (ενέσιμο) INVEGA Αντιψυχωσικό
ZYPREXA Ολανζαπίνη ZYPREXA Αντιψυχωσικό
ZYPADHERA Ολανζαπίνη (ενέσιμο) ZYPREXA Αντιψυχωσικό

* Ο αστερίσκος υποδηλώνει τα αντιψυχωσικά φάρμακα 1ης πρώτης γενιάς (τα παλαιότερα, “τυπικά αντιψυχωσικά”). Τα υπόλοιπα στον πίνακα ανήκουν στην νεότερη, 2η γενιά αντιψυχωσικών φαρμάκων (“άτυπα αντιψυχωσικά”).

Επίσης ορισμένα πρώτης και δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν σε ενέσιμη μορφή μακράς δράσης (depot, χορηγούνται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή).

Αντιψυχωσικά – παρενέργειες

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορεί να έχουν σημαντικές παρενέργειες. Τα 2ης γενιάς (νεότερα) αντιψυχωσικά έχουν πολύ λιγότερες παρενέργειες συγκρινόμενα με τα παλαιότερα 1ης γενιάς αντιψυχωσικά, ενώ διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στα θετικά και αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας, για αυτό είναι κατά πολύ ασφαλέστερα και προτιμότερα. Τα 1ης γενιάς αντιψυχωσικά χρησιμοποιούνται σήμερα στις περιπτώσεις εκείνες που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα νεότερα αντιψυχωσικά φάρμακα.

  • 1ης γενιάς αντιψυχωσικά: η κυριότερη παρενέργειά τους αφορά την όψιμη δυσκινησία και γενικότερα εξωπυραμιδικά συμπτώματα.
  • 2ης γενιάς αντιψυχωσικά: κυριότερες παρενέργειες είναι το μεταβολικό σύνδρομο (δηλαδή η αύξηση σωματικού βάρους και άλλων στοιχείων, όπως η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια) με αποτέλεσμα την παχυσαρκία και το διαβήτη. Προβλήματα όψιμης δυσκινησίας επίσης εμφανίζονται, αλλά σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και δόσεις.

Γενικότερα τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ακαθησία (ανησυχία και ανάγκη για συνεχή κίνηση), αρρυθμίες και άλλες καρδιαγγειακές παρενέργειες, καταστολή και υπνηλία, υπερπρολακτιναιμία (αύξηση επιπέδων προλακτίνης), σεξουαλική δυσλειτουργία, δυσκοιλιότητα.

Προλακτίνη και καρκίνος

Σε διάφορες μελέτες αντιψυχωσικών φαρμάκων σε γυναίκες, παρατηρήθηκε υψηλότερος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού σε όσες έπαιρναν αντιψυχωσικά φάρμακα. Η αύξηση στον κίνδυνο δεν αφορά όλα τα αντιψυχωσικά φάρμακα στον ίδιο βαθμό, είναι ανάλογος της αύξησης των επιπέδων προλακτίνης που προκαλούν. Για αυτό στις περιπτώσεις μακροχρόνιας λήψης αντιψυχωσικών φαρμάκων σε γυναίκες, η προλακτίνη θα πρέπει να παρακολουθείται.