Κάνε το Τεστ
πίεση στη δουλειά, άγχος στη δουλειά, ψυχική υγεία

Πώς η Πίεση στη Δουλειά μπορεί να Επηρεάσει την Ψυχική υγεία;

Πώς η Πίεση στη Δουλειά μπορεί να Επηρεάσει την Ψυχική υγεία;

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο συχνά από ό,τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (National Institutes of Mental Health -NIMH)υπολογίζει ότι 16,2 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει μείζονα κατάθλιψη τουλάχιστον μία φορά τον περασμένο χρόνο. Μία νέα μελέτη δείχνει ότι 14% των κοινών προβλημάτων της ψυχικής υγείας θα μπορούσε να προληφθεί με την μείωση της πίεσης της δουλειάς στο εργασιακό περιβάλλον.

Η κατάθλιψη θεωρείται η κύρια αιτία των απουσιών στο χώρο εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η κύρια αιτία της αναπηρίας σε όλο τον κόσμο.

Το άγχος είναι ένα άλλο συχνό πρόβλημα ψυχικής υγείας.Πάνω από το 19% του πληθυσμού των ΗΠΑ εκτιμάται ότι εμφάνισαν μια αγχώδη διαταραχή τον περασμένο χρόνο.

Κάποιες μελέτες έχουν προτείνει ότι η πίεση στη δουλειά είναι η κύρια αιτία άγχους στις ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε η υψηλή πίεση στο εργασιακό περιβάλλον να οδηγήσει σε κοινά ψυχικά προβλήματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη;

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal Lancet Psychiatry, ερευνά ακριβώς αυτό. Η έρευνα -με αρχηγό τον αναπληρωτή καθηγητή Samuel Harvey- εξετάζει την επίδραση της πίεσης της δουλειάς, που ορίζεται ως ο συνδυασμός περιορισμένης ελευθερίας στο εργασιακό περιβάλλον δουλειάς υψηλών απαιτήσεων, στην ψυχική υγεία.

Η υψηλή πίεση στη δουλειά βάζει σε κίνδυνο την ψυχική υγεία

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα διαθέσιμα δεδομένα από 6,870 ανθρώπους και επικεντρώθηκαν στο εάν οι άνθρωποι που είχαν βιώσει υψηλή πίεση στην δουλειά τους στην ηλικία των 45 ετών θα εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας στην ηλικία των 50 ετών.

Για να προσδιοριστεί η πίεση στην δουλειά, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφασή τους –να αποκτήσουν δεξιότητες στην δουλειά και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους κατά την κρίση τους, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με το φόρτο εργασίας, τον ρυθμό εργασίας, και άλλων απαιτήσεων της δουλειάς.

Οι ερευνητές κατέγραψαν και τους πιθανούς παράγοντες εκτός του χώρου εργασίας που ίσως επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όπως η διάσταση των συζύγων, το άγχος των οικονομικών, ένας θάνατος στην οικογένεια, ή θέματα υγείας.

Ο δείκτης νοημοσύνης των συμμετεχόντων, η μόρφωση, και το ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας επίσης λήφθηκαν υπόψη. Στην ηλικία των 50 ετών, η ψυχική υγεία των συμμετεχόντων εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο Malaise Inventory .

Συνολικά, στην ηλικία των 50 ετών, οι συμμετέχοντες στην μελέτη οι οποίοι είχαν βιώσει μεγαλύτερη πίεση στην δουλειά ήταν 14% περισσότερο πιθανό να αναπτύξουν μια κοινή μορφή ψυχικής ασθένειας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εάν μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις συνθήκες πίεσης στον χώρο εργασίας, το 14% των περιπτώσεων με κοινή ψυχική νόσο θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο

Αυτά τα ευρήματα χρησιμεύουν ως προειδοποίηση για τον ρόλο των πρωτοβουλιών στον χώρο εργασίας που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις προσπάθειες μας για τον έλεγχο του αυξανόμενου κόστους των ψυχικών νόσων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, το να είναι στη δουλειά είναι καλό για την ψυχική τους υγεία.

Αυτή η έρευνα δείχνει με ισχυρά στοιχεία ότι η οργάνωση βελτιώνει την ευεξία των υπαλλήλων τροποποιώντας τον χώρο εργασίας ώστε να είναι ψυχικά υγιείς.

"Στους χώρους εργασίας μπορεί να υιοθετηθεί μια σειρά μέτρων που θα μειώνουν την πίεση της εργασίας," λέει ο Harvey, "και η εύρεση τρόπων για να αυξήσουμε τον αισθητό έλεγχο της δουλειάς των εργαζομένων είναι συχνά πρακτικά ένα καλό πρώτο βήμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί," συνεχίζει , "μέσω πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους σε όσο το δυνατό περισσότερες αποφάσεις."

"Η έρευνά μας προσπάθησε να υπολογίσει τους πιθανούς λόγους στις συνθήκες εργασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία— και αυτό το μοντέλο είναι το πιο ολοκληρωμένο που έχει ποτέ δημοσιευθεί."