Κάνε το Τεστ
Ηρεμιστικά, Ηρεμιστικα, Αγχολυτικά, Αγχολυτικα, Αγχολυτικα χαπια, Xanax, Lexotanil, Tavor, Ζάναξ, Zanax, Αγχος, Φάρμακα

Αγχολυτικά φάρμακα / Ηρεμιστικά – κατάλογος

Αγχολυτικά Φάρμακα / Ηρεμιστικά

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πιο γνωστά αγχολυτικά φάρμακα (ηρεμιστικά) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πρωτότυπα σκευάσματα (original brand names), τα γενόσημα και τις δραστικές ουσίες τους.

ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
AKLONIL Κλοναζεπάμη CLONOTRIL  Αγχολυτικό
ATIVAN Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
BERGAMOL Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
BESPAR Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
CENTRAC Πραζεπάμη CENTRAC Αγχολυτικό
CLONOTRIL  Κλοναζεπάμη CLONOTRIL  Αγχολυτικό
DORM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
EPSILAT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
LANAMONT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
LEXOTANIL Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
LORAZEPAM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
LOXAPIN Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
NOTORIUM Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
NOVHEPAR Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
PASCALIUM Βρωμαζεπάμη LEXOTANIL Αγχολυτικό
RIVOTRIL Κλοναζεπάμη CLONOTRIL  Αγχολυτικό
SATURNIL Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό
STEDON Διαζεπάμη STEDON Αγχολυτικό
STRESSIGAL Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
TAVOR Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TITUS Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TRANKILIUM Λοραζεπάμη TAVOR Αγχολυτικό
TRANXENE Κλοραζεπάτη TRANXENE Αγχολυτικό
UMOLIT Βουσπιρόνη BESPAR Αγχολυτικό
XANAX Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό
ZOLARAM Αλπραζολάμη XANAX Αγχολυτικό

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλα φάρμακα (άλλων κατηγοριών) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγχολυτικά (για παράδειγμα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, το Lyrica, κα).