Κάνε το Τεστ
nlp, νλπ, νευρογλωσσικος προγραμματισμος, τι ειναι, τεχνικες

NLP – Νευρογλωσσικός προγραμματισμός: Τι είναι και πώς βοηθά;

NLP - Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Υπάρχει τεράστια σύγχυση αναφορικά με το νευρογλωσσικό προγραμματισμό (neuro-linguistic programming, NLP) και αυτό κάνει τους ανθρώπους να μην καταλαβαίνουν τι είναι, καθώς και τη σημασία του. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στο μυαλό (νεύρο), τη γλώσσα (γλωσσικός) και το πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το σώμα και τη συμπεριφορά μας (προγραμματισμός). Το νευρικό μας σύστημα ρυθμίζει τη λειτουργία του σώματός μας, η γλώσσα καθορίζει το πώς συνδεόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό μας, και ο προγραμματισμός καθορίζει τα πρότυπα που δημιουργούμε για τον κόσμο.

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP είναι γνωστός για τις τεχνικές που χρησιμοποιεί και αυτή είναι η κύρια πηγή σύγχυσης. Αν και οι τεχνικές αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες, δεν είναι και οι πιο σημαντικές. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας που ασχολείται με:

 • Τη μελέτη της σύνδεσης ανάμεσα στην επικοινωνία, τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
 • Τις τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας, της αλλαγής στη συμπεριφορά και στην επίτευξη των στόχων.

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός βασίζεται σε δύο ουσιαστικές προϋποθέσεις:

 • "Ο χάρτης δεν είναι η περιοχή". Ως ανθρώπινα όντα είμαστε πεπερασμένοι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το σύνολο της πραγματικότητας. Κατασκευάζουμε πραγματικότητες στο μυαλό μας, κάνουμε υποθέσεις για την πραγματικότητα. Δηλαδή βιώνουμε πράγματα και ανταποκρινόμαστε στον κόσμο γύρω μας με βάση τις αισθήσεις μας και τις πεποιθήσεις μας, τον τρόπο νοηματοδότησης που δίνουν με στα πράγματα. Αυτά αποτελούν τους "νευρογλωσσικούς " χάρτες της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και αντιδρούμε. Συνήθως δεν είναι η πραγματικότητα αυτή που μας περιορίζει ή μας ενθαρρύνει, αλλά ο δικός μας χάρτης για την πραγματικότητα και τα όσα συμβαίνουν.
 • Η ζωή και το μυαλό είναι συστημικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα μας, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και το περιβάλλον, είναι συστημικές. Το σώμα μας, οι κοινωνίες και ο κόσμος σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα συστημάτων και υποσυστήματα, τα οποία όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατό να απομονωθεί κάθε κομμάτι αυτού του συστήματος από τα υπόλοιπα συστήματα.

Όλα τα μοντέλα και οι τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού βασίζονται στο συνδυασμό αυτών των αρχών. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας όσο το δυνατό πιο "πλούσιος" και ευέλικτος "χάρτης". Οι άνθρωποι που είναι πιο αποτελεσματικοί στη ζωή είναι αυτοί που έχουν ένα "χάρτη" για τον κόσμο που τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται το μεγαλύτερο αριθμό των διαθέσιμων επιλογών και να τις εφαρμόζουν.

Τα κύρια στοιχεία του νευρογλωσσικού προγραμματισμού NLP

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP περιλαμβάνουν:

 1. -Νεύρο: το NLP μελετά τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πως αποθηκεύουμε τις εμπειρίες του παρελθόντος, και πως όλα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά που θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο. Αφορά το πως λειτουργεί ο εγκέφαλος και το πως αλληλεπιδρά με το σώμα.
 2. -Γλωσσικός: η χρήση της γλώσσας (λεκτικής και σώματος) μας επηρεάζει και ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP δημιουργεί μοντέλα και τεχνικές πάνω σε αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί τη γλώσσα, τους τρόπους έκφρασης και τους τρόπους επικοινωνίας για την υποβοήθηση επίτευξης προσωπικών στόχων.
 3. -Προγραμματισμός: ο τρόπος που οργανώνουμε τις πράξεις μας, τις σκέψεις και επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες του παρελθόντος, μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων μας. Οι συνήθειες του τρόπου σκέψης μας, οδηγούν σε συνήθειες συμπεριφοράς. Ανακαλύπτοντας αυτές τις συνήθειες μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε αν σας βοηθούν ή σας βάζουν εμπόδια. Το NLP σας δίνει τη δυνατότητα της επιλογής, αν θέλετε να αλλάξετε συνήθειες συμπεριφοράς και τρόπου σκέψης.

nlp, συμπεριφορα, τεχνικες, σκεψεις, συναισθηματα, ταλεντα

Εφαρμογές νευρογλωσσικού προγραμματισμού NLP

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP δημιουργήθηκε βασισμένος στα πρότυπα συμπεριφοράς και συνηθειών επιτυχημένων ανθρώπων. Αφορά τη χρήση τεχνικών και στρατηγικών για να δημιουργηθούν αποτελεσματικά αλλαγές στον τρόπο σκέψης και στην επικοινωνία, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Στην ουσία του ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP αφορά πρότυπα συμπεριφοράς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάθε δεξιότητα που γίνεται καλά (ή εξαιρετικά) από κάποιον, μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και να αντιγραφεί, ώστε και άλλοι άνθρωποι να μπορούν να να μάθουν την ίδια δεξιότητα και να την αξιοποιήσουν στην επίτευξη στόχων.Οι τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού NLP πλέον χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς:

 1. Επιχειρήσεις: ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός ενισχύει μια πληθώρα επιχειρηματικών δράσεων. Εφαρμόζεται στον τομέα των πωλήσεων, των διαφημίσεων και της ομαδικής εργασίας. Βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά και πειστικά, να μιλούν δημόσια, να εκπαιδεύονται αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι, να αποκτούν πρακτικά εργαλεία ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση και να ενισχύουν τα κίνητρα και τις αξίες στο χώρο εργασίας. Ενισχύει την επικοινωνία, τις ικανότητες διαπραγμάτευσης και την επίτευξη στόχων.
 2. Εκπαίδευση: παρέχει μοντέλα για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ικανότητας πρόσληψης των πληροφοριών και της μνήμης, ώστε να διευκολύνεται η μάθηση. Βοηθάει επίσης στην ξεκάθαρη επικοινωνία με τους μαθητές.
 3. Αθλήματα: χρησιμοποιείται από προπονητές για να βοηθήσουν τους αθλητές να φτάσουν και να διατηρήσουν τη μέγιστη απόδοσή τους. Οι τεχνικές του ΝΛΠ επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, μέσω της υπερνίκησης ορίων και ψυχολογικών εμποδίων.
 4. Υγεία: αφορά σε ένα γνωστικό μοντέλο και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία τους. Το NLP μπορεί να βοηθήσει στην ποιότητα ζωής και στην ικανοποίηση που παίρνει κανείς από τη ζωή βοηθώντας στο να αλλάξουν περιοριστικές πεποιθήσεις, συνήθειες και τις συμπεριφορές, να ξεπεραστούν φόβοι. Διευκολύνει τους ανθρώπους να διαχειριστούν καταστάσεις και συναισθήματα, και να βρουν νόημα στη ζωή τους θέτοντας ρεαλιστικούς, καλά καθορισμένους στόχους.
 5. Προσωπικές σχέσεις: οι συνεδρίες νευρογλωσσικού προγραμματισμού NLP βοηθούν στον επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Ως εκ τούτου οι τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού βοηθούν να ζείτε με μεγαλύτερη αρμονία μαζί με τα μέλη της οικογένειά σας και τους φίλους σας. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός βοηθά να διατηρείτε ισορροπία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και στη καριέρα σας, και να βάζετε όρια ώστε να μην αφήνετε τη δουλειά να παρεμβαίνει στην οικογένεια και το αντίστροφο.
 6. Προσωπική εξέλιξη: βοηθάει να αντιμετωπιστούν εμπόδια, δυσάρεστα συναισθήματα και μοτίβα. Το NLP μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη ψυχοθεραπεία, την αυτογνωσία, τη συμβουλευτική και στο life coaching για να επιτευχθούν οι αλλαγές εξετάζοντας τις διαδικασίες που αποτελούν τη βάση ενός συγκεκριμένου προτύπου, συναισθήματος ή συνήθειας. Τονίζεται πως το NLP δεν είναι μορφή ψυχοθεραπείας.

Για να μπορέσει κάποιος να έχει υγεία, να βρει την πραγματική ευτυχία στην οικογένεια και την γαλήνη, πρέπει πρώτα να μπορεί να πειθαρχήσει και να ελέγξει το μυαλό του. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να ελέγξει το μυαλό του μπορεί να βρει το δρόμο προς το φως, τη σοφία και την αρετή. Βούδας

Νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP

Με την πάροδο των ετών, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός NLP εξελίχθηκε και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη τεχνικών για την επικοινωνία και την αλλαγή. Χρησιμοποιείται στην ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, στο LIFE COACHING, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική, στην υγεία, στη διαφήμιση, στις πωλήσεις και στη διαπαιδαγώγηση.