Κάνε το Τεστ
ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, σε ποιες περιπτώσεις βοηθά η ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικότερος όρος, που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά θεραπευτικά εργαλεία. Ο κύριος στόχος της θεραπείας συζήτησης είναι να σας βοηθήσει να επιλύσετε τα συναισθηματικά σας προβλήματα. Ο ψυχοθεραπευτής προσφέρει εξατομικευμένη θεραπεία σε κάθε θεραπευόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του, τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του, δεν κρίνει και καλλιεργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ο ψυχοθεραπευτής σας θα εξερευνήσει την επίδραση και τις πιθανές υποκείμενες αιτίες του προβλήματός σας, θα φτάσει στη ρίζα του προβλήματος και θα σας βοηθήσει στην αποτελεσματική θεραπεία.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία σας βοηθά να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας και να εκφράσετε τις προσωπικές σας σκέψεις και όσα αισθάνεστε. Η σχέση ψυχοθεραπευτή-θεραπευόμενου βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από αυτή τη σχέση. Η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην ακεραιότητα, την ενσυναίσθηση και τα όρια.

Η ψυχοθεραπεία θα σας βοηθήσει να διερευνήσετε τα θέματά σας και τις σχέσεις σας σε βάθος. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία εισάγει έννοιες που κλονίζουν την υπάρχουσα πραγματικότητά σας, τις πεποιθήσεις ή τις συμπεριφορές σας. Η ψυχοθεραπεία υποστηρίζει την συναισθηματική έκφραση και τις υγιείς συμπεριφορές. Οι βαθύτερες αλλαγές που θέλετε να πετύχετε είναι αποτέλεσμα τακτικής και μακροχρόνιας θεραπείας, και όχι απλά συμβουλευτικής.

Μορφές ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία προφανώς εμπεριέχει στοιχεία συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης. Ως ψυχοθεραπευτής ακολουθώ μια πιο ολιστική προσέγγιση με συνδυασμό θεραπευτικών μεθόδων. Το σώμα και το μυαλό είναι αλληλένδετα και η ολιστική θεραπεία σας επιτρέπει να απελευθερώσετε τον πόνο και τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Αυτή η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο νευρικό σας σύστημα να επανέλθει σε ισορροπία. Το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα επανέρχεται σε φυσιολογική λειτουργία. Με αυτή τη διαδικασία αποκαθίσταται η υγεία σας.

Το σώμα και η ψυχή σας ίσως να έχει παλιά ψυχολογικά τραύματα και αναμνήσεις συσσωρευμένα από την πρώιμη παιδική ηλικία. Η ολιστική θεραπεία μπορεί να εντοπίσει όλο αυτό το συσσωρευμένο σωματικό και συναισθηματικό στρες που κουβαλάτε. Με την ολιστική ψυχοθεραπεία και το EMDR απελευθερώνονται αυτά τα συναισθήματα που διαφορετικά δεν μπορούν να επηρεαστούν στην θεραπεία συζήτησης. Επίσης η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε όλες τις πτυχές της ιστορίας σας περιλαμβανομένης της παιδικής σας ηλικίας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματος, με την απελευθέρωση και την ασφαλή επίλυση συναισθηματικών μοτίβων, μοτίβων σκέψεων και πεποιθήσεων.

Σε ποιες περιπτώσεις βοηθά η ψυχοθεραπεία; 

Η ψυχοθεραπεία είναι μια ασφαλής επιλογή για σχεδόν όλες τις καταστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ο ψυχοθεραπευτής θα δουλέψει μαζί σας για να σχεδιάσει το πιο ασφαλές θεραπευτικό πλάνο. Αυτό είναι εξατομικευμένο για κάθε θεραπευόμενο, καθώς ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθηματικά προβλήματα να διαχειριστεί.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η ψυχοθεραπεία είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί και σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Η σχιζοφρένεια (ψυχωσική συνδρομή)
  • Η διπολική διαταραχή
  • Εθισμός σε ουσίες, όπως η μεθαμφεταμίνη
  • Αυτοκτονικός ιδεασμός ή/και απόπειρες αυτοκτονίας τον τελευταίο χρόνο

Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής.

Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία δουλεύουν σε διαφορετικά επίπεδα. Η διαφορά τους σχετίζεται με την έκταση της πιθανής αλλαγής. Η συμβουλευτική είναι μια βραχεία θεραπευτική επιλογή. Ο ψυχοθεραπευτής παρέχει βοήθεια σχετικά με αποφάσεις ή μια σειρά θεμάτων που σας απασχολούν.Ένα υψηλότερο επίπεδο αλλαγών μπορεί να επιτευχθεί με την ψυχοθεραπεία. Όλες οι πτυχές της ιστορίας σας και του εαυτού σας διερευνώνται, σε αυτό το θεραπευτικό ταξίδι επούλωσης των παλιών τραυμάτων.

Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ είναι μια πιο βαθιά μορφή θεραπείας από ότι η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Σας επιτρέπει να απελευθερωθείτε από συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές που σας ταλαιπωρούν και να δημιουργήσετε σταδιακά μια νέα πραγματικότητα. Το EMDR είναι μία μορφή εναλλακτικής ψυχοθεραπείας που επιτρέπει την επεξεργασία ψυχολογικών τραυμάτων.