Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για να δει κάποιος αποτελέσματα στην ψυχοθεραπεία;

διάρκεια ψυχοθεραπείας, οφέλη ψυχοθεραπείας. πλήρη ανάρρωση, αξιόπιστη βελτίωση

Αποτελεσματική Ψυχοθεραπεία

Αυτή η ερώτηση αποτελείται από πολλές υποερωτήσεις. Αν ήδη κάνετε ψυχοθεραπεία, πόσες θεραπευτικές συνεδρίες πιθανόν να χρειάζεστε; Μερικές φορές αυτό είναι λίγο σαν να αναρωτιόμαστε ʺΑν πάω ένα ταξίδι, πόσο καιρό χρειάζεται να ταξιδέψω;ʺ Ευτυχώς όμως, τώρα υπάρχουν αρκετά επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην απάντηση της ερώτησης ʺ Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι;ʺ το κύριο ερώτημα σε μια σειρά από στοχευμένες υποερωτήσεις.

Αυτές οι υποερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ʺ Κατά μέσο όρο, πόσο γρήγορα είναι πιθανό να αισθανθώ τα οφέλη της ψυχοθεραπείας; Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι για να επιτύχω πλήρη ανάρρωση; Υπάρχουν κάποια προβλήματα που ίσως να χρειάζονται περισσότερο χρόνο και συνεδρίες από κάποια άλλα; Υπάρχει νόημα στις συνεδρίες παρακολούθησης μετά από το τέλος της κύριας θεραπείας; Πώς θα καταλάβω αν η ψυχοθεραπεία δεν λειτουργεί; Και αν συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω; ʺ Παρακάτω αναλύουμε αυτές τις ερωτήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες.

Πόσο γρήγορα είναι πιθανό να αισθανθώ τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική για την πλειοψηφία των θεραπευόμενων αλλά μόνο το 30%  κατορθώνει να επιτύχει μακροχρόνια οφέλη μέσα σε μόνο τρεις συνεδρίες. Κατά μέσο όρο, το 50% των θεραπευόμενων ανταποκρίνεται στην 8η συνεδρία και το 75% χρειάζεται τουλάχιστον 14 συνεδρίες για να βιώσει μεγάλη ανακούφιση.

Η αξιόπιστη βελτίωση είναι ένας επίσημος τρόπος αξιολόγησης του αισθητού οφέλους, όχι της ανάρρωσης. Οι σημαντικότεροι ορισμοί των κλινικά σημαντικών αλλαγών περιλαμβάνουν:

  1. Οι θεραπευόμενοι έχουν στατιστικά αξιόπιστη βελτίωση σαν αποτέλεσμα της ψυχοθεραπείας(βελτίωση)
  2. Οι θεραπευόμενοι είναι εμπειρικά δυσδιάκριτοι από τους ʺφυσιολογικούςʺ συνομήλικους μετά τη θεραπεία (ανάρρωση).

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της ʺβελτίωσηςʺ αποκαλείται ʺαξιόπιστος δείκτης αλλαγής (RCI).ʺ Ο δείκτης αυτός εμφανίστηκε πριν είκοσι χρόνια και συγκρίνει την βαθμολογία της αξιολόγησης πριν τη θεραπεία και μετά τη θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη την ακρίβεια του μέτρου αξιολόγησης που χρησιμοποιείται. Η αλλαγή θεωρείται αξιόπιστη αν ο δείκτης αλλαγής (RCI) είναι μεγαλύτερος από 1.96. Είναι βοηθητικό να θυμάστε ότι η αξιόπιστη βελτίωση είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος μέτρησης του αισθητού οφέλους.

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για να επιτευχθεί η πλήρης ανάρρωση;

Η πλήρης ανάρρωση θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν κάποιος είναι δυσδιάκριτος από τους ʺφυσιολογικούςʺ συνομηλίκους του. Προσπαθώντας κάποιος να επιτύχει την ʺπλήρη αποκατάστασηʺ και όχι απλώς ʺαξιόπιστη βελτίωσηʺ είναι σημαντικό για τους προφανείς λόγους να αισθανόμαστε καλύτερα και να λειτουργούμε κανονικά μετά από την πλήρη ανάρρωση  αφού έχουμε κάνει αξιόπιστη βελτίωση. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι η πιθανότητα υποτροπής είναι μικρότερη μετά από την πλήρη ανάρρωση από ότι μετά από την αξιόπιστη βελτίωση.  Οι θεραπευόμενοι  που ξεκινούν ψυχοθεραπεία ενώ είναι ήδη δυσλειτουργικοί, έχουν 50% πιθανότητες να επιτύχουν πλήρη ανάρρωση μετά από 20 ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Περισσότερες από 50 συνεδρίες χρειάζεται το 75% των ασθενών για να φτάσουν σε αυτό το στόχο. Αυτά είναι κατά μέσο όρο τα ευρήματα. Μερικοί ψυχοθεραπευτές επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά και κάποιοι άλλοι χειρότερα. Με τους πιο αποτελεσματικούς ψυχοθεραπευτές οι ασθενείς έχουν γρήγορη και σημαντική ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ με τους λιγότερο αποτελεσματικούς ψυχοθεραπευτές οι ασθενείς χειροτερεύουν λειτουργικά. Αυτή η διακύμανση, που αφορά στην αποτελεσματικότητα του ψυχοθεραπευτή , είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.

Όπως είναι αναμενόμενο οι θεραπευόμενοι παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στον αριθμό των συνεδριών που χρειάζονται για να δουν πρόοδο. Όπως και σε άλλες πτυχές της ζωής μας, η δέσμευση και η σκληρή δουλειά βοηθούν αφάνταστα. Με τη γνωστική και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία , οι θεραπευόμενοι ενθαρρύνονται να δουλεύουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας μεταξύ των συνεδριών και αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευόμενοι που δεσμεύονται στην ψυχοθεραπεία και δουλεύουν μεταξύ των συνεδριών έχουν καλύτερη εξέλιξη.

Υπάρχουν κάποια προβλήματα που ίσως να χρειάζονται περισσότερο χρόνο και συνεδρίες από κάποια άλλα;

Φυσικά και υπάρχουν. Γενικά οι ασθενείς που ζητούν βοήθεια για πιο σοβαρά προβλήματα πιθανόν να χρειάζονται περισσότερες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για να επιτύχουν την ανάρρωση. Η σοβαρότητα εξαρτάται από την παρουσία, τη διάρκεια και την ένταση των συμπτωμάτων, για πόσο καιρό υπάρχει το πρόβλημα και πόσο ανθεκτικός ήταν κάποιος στις προηγούμενες προσπάθειες για θεραπεία. Στα παραπάνω συμβάλλει επίσης και η συνολική ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, για αυτό δεν είναι μόνο η σοβαρότητα της κατάστασης που επηρεάζει την ταχύτητα της απόκρισης, αλλά επίσης η δύναμη και η υποστήριξη που έχει ένας θεραπευόμενος σε άλλους τομείς της ζωής του. Υπάρχει νόημα στις συνεδρίες παρακολούθησης μετά από το τέλος της κύριας θεραπείας; Αυτό παρατηρείται συχνά , ειδικά για προβλήματα που προϋπήρχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της ψυχοθεραπείας.

Ποια είναι τα γενικά μηνύματα;

ʺΑν ήδη κάνετε ψυχοθεραπεία, πόσες θεραπευτικές συνεδρίες πιθανόν να χρειάζεστε;ʺ  Αυτή είναι μια ουσιαστική ερώτηση, επειδή είναι βοηθητικό να έχετε μια ιδέα για το μέγεθος του ταξιδιού πριν ξεκινήσετε για αυτό. Αρκετοί θεραπευόμενοι (γύρω στο 30%) , ίσως να χρειάζονται μόνο τρεις ή τέσσερις συνεδρίες για να επιτύχουν πολύ αξιόλογα οφέλη. Περίπου το 50% των θεραπευόμενων θα επιτύχει αξιόλογα οφέλη μετά από οχτώ συνεδρίες και περίπου το 75% μετά από δεκατέσσερις συνεδρίες. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Η στόχευση στην ʺπλήρη ανάρρωσηʺ έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν είναι εφικτή. Για αυτό χρειάζονται είκοσι συνεδρίες ώστε να φτάσει το 50% των θεραπευόεμνων στην πλήρη ανάρρωση. Το 75% των θεραπευόμενων για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ίσως να χρειαστεί τουλάχιστον πενήντα συνεδρίες.

Υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για ανακούφιση από τα συμπτώματα και το κόστος, και η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια τεράστια επένδυση για την ψυχική υγεία και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς πιο συχνά λαμβάνουν χειρότερη θεραπευτική προσέγγιση από ότι καλύτερη. Αυτό ωστόσο δείχνει ότι αξίζει τον κόπο η πρόοδος. Είναι σημαντικό να αξιολογείται προσεκτικά η απόκριση στη θεραπεία με τη χρήση ερωτηματολογίων αξιολόγησης για να διευκρινιστεί η κάθε περίπτωση. Η έλλειψη απόκρισης μετά από τις πρώτες τρεις με έξι συνεδρίες θα πρέπει να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι.

c160

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more