Κάνε το Τεστ
Depon, Ντεπον, Δεπον, Παρενεργειες, Δόση, Τιμή, Πόνος, Πυρετός, Παρακεταμολη, Paracetamol, Δοσολογια, Ακεταμινοφαίνη, Ίλιγγος, Πίεση

DEPON – δοσολογία, παρενέργειες παρακεταμόλης (Ντεπόν)

DEPON - δοσολογία, παρενέργειες παρακεταμόλης (Ντεπόν)

Το DEPON (ντεπόν) έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες παρόµοιες µε αυτές της ασπιρίνης. Το Depon (δραστική ουσία: παρακεταµόλη) χορηγείται σε ελαφράς ή µέτριας έντασης επώδυνες καταστάσεις. Η παρακεταμόλη (ή ακεταμινοφαίνη) δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση προσταγλανδινών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η χρήση του DEPON ενδείκνυται σε:

Δοσολογία Depon

Το Depon δρα περίπου σε μισή με μία ώρα από τη λήψη του και η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 ώρες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα για το Depon αναλόγως ηλικίας/βάρους στο φύλλο οδηγιών του Depon για το κοινό. Συνοπτικά:

 • Δοσολογία για ενήλικες (και εφήβους άνω των 14 ετών): τα δισκία Depon πρέπει να χορηγούνται σε δόσεις των 10-15 mg/kg κάθε 4 έως 6 ώρες, έως την µέγιστη συνολική ηµερήσια δόση παρακεταμόλης των 75 mg/kg/ηµέρα.
 • Δοσολογία για παιδιά (ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ DEPON 120MG/5ML): η δόση θα πρέπει να εξατομικεύεται αναλόγως της ηλικίας και του βάρους του παιδιού. Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, η μέγιστη ημερήσια δόση παρακεταμόλης είναι 60 mg/kg/ημέρα σε 3 έως 4 διαστήματα, περίπου 10-15 mg/kg κάθε 6 ώρες.

Τα δισκία DEPON με 500 MG ή 1,000 MG δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ενήλικες ή παιδιά με σωματικό βάρος κάτω των 50 κιλών. Αυτή η χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη μεγαλύτερης δόσης από τη συνιστόμενη δόση (υπερδοσολογία) και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές, όπως το σιρόπι Depon για την εξατομίκευση της δόσης.

Μέγιστη δοσολογία Depon για ενήλικες

Η µέγιστη ηµερήσια δόση παρακεταμόλης για ενήλικες (και εφήβους άνω των 14 ετών), ανεξαρτήτου μορφής του DEPON, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 γραµµάρια (4,000 MG). Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη ημερήσια δόση, για παράδειγμα, είναι:

 • σε DEPON MAXIMUM 1,000 MG: μπορεί να πάρει κανείς συνολικά μέχρι τέσσερα μέσα στο 24ωρο (μέγιστος αριθμός δισκίων ανά δόση: ένα δισκίο)
 • σε DEPON 500 MG: μπορεί να πάρει κανείς συνολικά οκτώ μέσα στο 24ωρο (μέγιστος αριθμός δισκίων ανά δόση: δύο)

Το ελάχιστο διάστημα μετάξύ δύο δόσεων πρέπει να είναι 4-6 ώρες.

Μορφές Depon

Το Depon κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές, όπως χάπια DEPON 500 mg, διασπειρόµενα δισκία, υπόθετα, αναβράζοντα δισκία, σιρόπι και με βιταμίνη C ή καφεϊνη.

Μορφή mg και ποσότητα DEPON Τιμή
Χάπια DEPON TAB 500MG BTx20 0,95
Αναβράζον DEPON EF.TAB 500MG ΒΤx10 1,36
Αναβράζον DEPON MAXIMUM EF.TAB 1,000MG BTx8 1,96
Χάπια DEPON MAXIMUM F.C.TAB 1,000MG BTx8 1,66
Διασπειρόμενο DEPON (ODIS) OR.DISP.TA 500MG BTx16 2,97
Σκόνη DEPON INSTICKS MAXIMUM GRA.SACHET 1,000MG, BTx8 2,65
Σιρόπι (ΠΑΙΔΙΚΟ) DEPON SYR 120MG/5ML FLx150ML 2,25
Υπόθετα DEPON SUPP 200MG/SUP ΒΤx6 0,76
Υπόθετα DEPON SUPP 600MG/SUP ΒΤx6 0,89
Διασπειρόμενο DEPON VIT C EF.TAB (500+200)MG BTx16 2,88
Χάπια DEPON COLD & FLU F.C.TAB (500+4)MG BTx16 3,39
Χάπια DEPON PLUS TAB (500+65)MG BTx20 3,07

Depon, Ντεπον, Χάπια, Αναβράζοντα, Maximum, Μαξιμουμ, Δεπον, Πυρετός, Πόνος

Τα διασπειρόμενα στο στόμα δίσκια πρέπει να λιώνουν πάνω στη γλώσσα, μην τα καταπίνετε.

Αναλυτικές πληροφορίες Deponspc σπψ φυλλο οδηγιων παρενεργειες ενδειξεις, depon, ντεπον

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το επίσημο φύλλο οδηγιών του Depon για το κοινό, και το SPC του Depon όπου περιγράφονται αναλυτικά η δοσολογία, και όλες οι πιθανές παρενέργειες, προφυλάξεις και αντενδείξεις.

Παρενέργειες Depon

Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Depon µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Στις θεραπευτικές δόσεις η παρακεταμόλη/ακεταμινοφαίνη σχεδόν στερείται ανεπιθύµητων ενεργειών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις παρενέργειες στο φυλλο οδηγιών του Depon.

Κατά τη χρόνια λήψη ή τη λήψη υψηλών δόσεων αναφέρονται ελαφρά γαστρικά ενοχλήµατα, αιµολυτική αναιµία, ακοκκιοκυταραιµία, µεθαιµοσφαιριναιµία, δερµατικά εξανθήµατα, κνίδωση, πυρετός, υπογλυκαιµία, διέγερση του ΚΝΣ ή υπνηλία, θροµβοκυττοπενική πορφύρα.

 • Η οξεία υπερδοσολογία παρακεταμόλης μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα βλάβη στο ήπαρ (ηπατική ανεπάρκεια, ηπατική νέκρωση, ηπατίτιδα). Μην παίρνετε δόσεις μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα προτεινόμενα στο φύλλο οδηγιών του Depon.
 • Η παρακεταµόλη µπορεί να προκαλέσει σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις που µπορεί να είναι θανατηφόρες, όπως οξεία γενικευµένη εξανθηµατική φλυκταίνωση, σύνδροµο Stevens-Johnson και τοξική επιδερµική νεκρόλυση. Σε περίπτωση που εµφανίσετε σηµεία σοβαρής δερµατικής αντίδρασης ή άλλου συµπτώµατος υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόψετε αµέσως τη λήψη αυτού του φαρµάκου.
 • Παρατεταµένη λήψη υψηλών δόσεων µπορεί να προκαλέσει νεφροπάθεια και σπανίως παγκρεατίτιδα.
 • Σπάνια παρατηρούνται αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται µε δερµατικό εξάνθηµα ή ερυθρότητα και απαιτείται διακοπή της θεραπείας.

Οι ακόλουθες παρενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης µετά την κυκλοφορία του προϊόντος, αλλά η συχνότητα εµφάνισης δεν είναι γνωστή: Θροµβοκυτοπενία, Ουδετεροπενία, Λευκοπενία, Αναφυλακτική καταπληξία/αντίδραση, Υπερευαισθησία, Υπόταση (ως σύµπτωµα αναφυλαξίας), Διάρροια, Κοιλιακό άλγος, κνίδωση, Ερύθηµα, Αγγειοοίδηµα, Κνησµός, αύξηση ηπατικών ενζύμων, αύξηση ή μείωση INR.

Αντενδείξεις Depon

Το DEPON αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, το ελάχιστο διάστημα μεταξύ κάθε χορήγησης DEPON πρέπει να τροποποιείται αναλόγως της κάθαρσης της Κρεατινίνης (CL), σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα

 • CL ≥ 50 mL/min - 4 ώρες
 • CL 10-50 mL/min - 6 ώρες
 • CL < 10 mL/min - 8 ώρες

Σε ασθενείς με διαταραγμένη ηπατική λειτουργία, πρέπει να μειωθεί η δόση ή να παραταθεί το δοσολογικό μεσοδιάστημα. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mg/kg/ ημέρα (να μην υπερβαίνονται τα 2 g/ημέρα) σε περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο φύλλο οδηγιών του Depon, συμπεριλαμβανομένου ενηλίκων που ζυγίζουν λιγότερο από 50 kg, ή σε περιπτώσεις χρόνιου αλκοολισμού.

Συχνές ερωτήσεις για το Depon

Depon και πίεση: η περιστασιακή χρήση Depon ούτε ανεβάζει, ούτε ρίχνει την πίεση, μια συχνή ερώτηση των ασθενών που παρακολουθούμε.

Depon και ίλιγγος: το Depon δεν έχει ένδειξη για ίλιγγο, δηλαδή δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Depon και Xanax: δεν υπάρχει πρόβλημα στην παράλληλη χρήση Ντεπόν με το αγχολυτικό Xanax.

Άλλα σχετικά φάρμακα: Panadol, Protalgon
Συχνά ορθογραφικά λάθη: ντεπον, δεπον

ΠΥΡΕΤΟΣ - άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης

Yπάρχουν και άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση του πυρετού, όπως η ιβουπροφαίνη (Algofren).

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ πολλές φορές μπορεί να προσφέρει φυσικές λύσεις στην αντιμετώπιση του πυρετού, πάντα υπό τις οδηγίες του ειδικού ομοιοπαθητικού γιατρού σας. Υπάρχουν πολλά ομοιοπαθητικά φάρμακα (όπως το Aconitum και η Belladonna), που συχνά ενδείκνυται σε λοιμώξεις, και μπορούν να προσφέρουν πολλά στην αντιμετώπιση του πυρετού με φυσικό τρόπο ιδίως στα παιδιά.

ΠΟΝΟΣ - άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης

Επίσης υπάρχουν πολλά αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου.

Τεχνικές φυσικοθεραπείας που μπορεί να δώσουν λύσεις σε τραυματισμούς και στον πόνο γενικότερα, είναι η ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ και η TRIGGER POINTS θεραπεία, που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στα περισσότερα μυοσκελετικά προβλήματα (είτε χρόνια, είτε οξέα).

Αναλόγως της εντόπισης και της αιτίας του πόνου, υπάρχουν και αρκετές φυσικές εναλλακτικές επιλογές, όπως ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ και η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ. Στον χρόνιο πόνο και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ μπορεί να προσφέρει πολλά.