Κάνε το Τεστ
συναισθηματική νοημοσύνη, οφέλη συναισθηματική νοημοσύνης, συναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση στη δουλειά, συναισθηματική νοημοσύνη και επιτυχία, κατηγορίες συναισθηματικής νοημοσύνης, συναισθηματική νοημοσύνη και ευτυχία

Συναισθηματική νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Αναγνωρίζετε τα συναισθήματα που νιώθετε; Μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας χωρίς να σας κατακλύσουν; Μπορείτε να ωθήσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα; Αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματα των άλλων και ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά;

Αν απαντήσατε "ναι" στις παραπάνω ερωτήσεις, είναι πιθανό να έχετε αναπτυγμένες κάποιες δεξιότητες που αποτελούν τη βάση της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργείται από την σύνδεση των γνωστικών ικανοτήτων και των συναισθημάτων, και διευκολύνει την ικανότητά μας να είμαστε ανθεκτικοί, να έχουμε συμπόνια, να επιχειρηματολογούμε, να διαχειριζόμαστε το στρες, να επικοινωνούμε και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε πληθώρα απαιτήσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων και διαφωνιών. Η συναισθηματική νοημοσύνη αν καλλιεργηθεί μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε μια πιο χαρούμενη και ικανοποιητική ζωή.

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ)

Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1990, και αναφερόταν στην ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται, να επεξεργάζεται και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του ουσιαστικά και αποτελεσματικά, για τον εαυτό του και τους άλλους και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσει την σκέψη και τις πράξεις του και να επηρεάσει τους άλλους.

Καθώς η επαγγελματική μας ζωή είναι αναπόσπαστο κομμάτι μας, οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (από τους ασκούμενους μέχρι τους διευθυντές) έχουν καλύτερες δεξιότητες και δρουν συνεκτικά μέσα σε μια ομάδα, αντιμετωπίζουν την αλλαγή πιο αποτελεσματικά,  διαχειρίζονται το στρες και όλα αυτά τους καθιστούν ικανούς να θέτουν υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Έχουν αναγνωριστεί πέντε διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων που αποτελούν τα χαρακτηριστικά κλειδιά της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με το δείκτης ευφυΐας κάποιου, αυτές οι δεξιότητες μπορεί να καλλιεργηθούν όταν είναι απούσες, και να βελτιωθούν όταν υπάρχουν.

Η συναισθηματική νοημοσύνη σε αντίθεση με την ευφυΐα, είναι μια δυναμική πτυχή της ψυχής κάποιου και περιλαμβάνει συμπεριφορές που όταν δουλευτούν μπορεί να έχουν σημαντική οφέλη, από την προσωπική ευτυχία και την ευεξία μέχρι την επαγγελματική επιτυχία.

Κατηγορίες συναισθηματικής νοημοσύνης  

Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα δικά του συναισθήματα και την επίδρασή τους στους άλλους. Αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ενδοσκόπηση και καθιστά ικανό κάποιον να αναγνωρίσει τις συμπεριφορές και τα συναισθήματά του και να στοχεύσει στην αλλαγή.

Η αυτογνωσία αφορά επίσης την αναγνώριση των κινήτρων σας και στη συνέχεια όλων όσων σας κάνουν να νιώθετε πλήρεις.

  • Η αυτορύθμιση : είναι η ικανότητα κάποιου να διαχειρίζεται τα αρνητικά ή ενοχλητικά συναισθήματα, και να προσαρμόζεται στις καταστάσεις. Οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις δεξιότητες χειρίζονται καλά τις διαφωνίες, προσαρμόζονται στις αλλαγές και αναλαμβάνουν ευθύνες.
  • Τα κίνητρα: η ικανότητα κάποιου να δίνει ώθηση στον εαυτό του, να επικεντρώνεται στην επίτευξη της εσωτερικής ικανοποίησης σε αντίθεση με τα εξωτερικά βραβεία και την ανταμοιβή. Τα άτομα που μπορούν να δώσουν κίνητρα στον εαυτό τους έχουν την τάση να είναι αφοσιωμένα και επικεντρωμένα στο στόχο τους.
  • Η ενσυναίσθηση : η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει και να κατανοεί πως αισθάνονται οι άλλοι και να σκέφτεται τα συναισθήματά τους πριν ανταποκριθούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η ενσυναίσθηση επιτρέπει στο άτομο να κατανοήσει τη δυναμική που επηρεάζει μια σχέση, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.
  • Οι κοινωνικές δεξιότητες: η ικανότητα κάποιου να διαχειριστεί τα συναισθήματα των άλλων μέσω της συναισθηματικής κατανόησης και να χρησιμοποιεί αυτή την ικανότητα για να χτίσει καλές σχέσεις και να συνδεθεί με ανθρώπους μέσω της ικανότητας της ενεργούς ακρόασης, της λεκτικής και μη επικοινωνίας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αποδειχθεί ότι παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ακαδημαϊκή επιτυχία, στην ψυχική και σωματική υγεία, και την επαγγελματική καταξίωση.

Στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην συναισθηματική νοημοσύνη των εργαζομένων παρά στα ακαδημαϊκά προσόντα.

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν πρέπει να υποτιμάται. Η ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων είναι το πρώτο βήμα  για να αντιληφθείτε τις πραγματικές σας δυνατότητες. Πώς είναι δυνατό να επιτύχουμε ουσιαστική πρόοδο αν δεν αναγνωρίζουμε και δεν έχουμε επίγνωση του σημείου από το οποίο ξεκινήσαμε; Όταν ζητάμε καθοδήγηση, ο προορισμός είναι άχρηστος χωρίς το σημείο εκκίνησης.

Είτε πρόκειται για τη σύνδεση με τους άλλους και τη βελτίωση της διαπροσωπικής επικοινωνίας, την επαγγελματική επιτυχία ή τις κοινωνικές σχέσεις, τη διαχείριση του στρες και τη βελτίωση των κινήτρων ή τη βελτίωση των ικανοτήτων για τη λήψη αποφάσεων, η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή.

Οφέλη συναισθηματικής νοημοσύνης

Η αξία και τα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τεράστια για την προσωπική και επαγγελματική μας επιτυχία. Είναι μια βασική ικανότητα για πολλά επαγγέλματα, μπορεί να ενισχύει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας επιτυχία, να βελτιώσει τις σχέσεις σας και να ενισχύσει τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες.

Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα στη ζωή τους , για αυτό το λόγο γίνεται τόση συζήτηση για την διδασκαλία της συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολεία, με έμφαση στο ότι τα συναισθηματικά έξυπνα παιδιά θα γίνουν συναισθηματικά έξυπνοι ενήλικες.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για πεδία με έντονη συναισθηματική δουλειά όπως  η νοσηλευτική, οι κοινωνικοί λειτουργοί, ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών και οι διευθυντικές θέσεις. Η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βελτιώνει τη σωματική και ψυχολογική υγεία των ανθρώπων και ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους απόδοση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την ανάπτυξη ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. Πολλές μελέτες έχουν δείξει τη σύνδεση μεταξύ της υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης και των επιτυχημένων διαπροσωπικών σχέσεων. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν  την τάση να βλέπουν τα πράγματα εμπειρικά, να συνεργάζονται με τους άλλους, να αναπτύσσουν πιο στοργικές και ικανοποιητικές σχέσεις όπως επίσης να έχουν και καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες γενικά.

Αν και τα κοινωνικά και ψυχολογικά οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σημαντικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η αυτογνωσία, η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το στρες και τα συναισθήματα και να λύνουμε τα διαπροσωπικά μας προβλήματα, είναι σημαντική και για την σωματική μας υγεία.

Το χρόνιο στρες και οι αρνητικές του επιδράσεις όπως ο θυμός, η κατάθλιψη και η ανησυχία μπορεί να συμβάλλουν στην έναρξη και στην εξέλιξη της υπέρτασης, των καρδιακών προβλημάτων και του διαβήτη. Μπορεί να αυξάνει την ευαισθησία σε  λοιμώξεις από ιούς, να καθυστερεί την επούλωση τραυμάτων και να επιδεινώνει καταστάσεις όπως η αρθρίτιδα και η αθηρωμάτωση.

Η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τεράστια, καθώς ενθαρρύνει πολλά θετικά χαρακτηριστικά, από την ανθεκτικότητα μέχρι την επικοινωνία, βοηθά στη διαχείριση του στρες, στην αποτελεσματική επίτευξη των προσωπικών στόχων, στη σωματική και επαγγελματική υγεία και επιτυχία.

Συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοδιαχείριση

Καθώς είναι γνωστό ότι τα συναισθήματά μας καθοδηγούνται από τις παρορμήσεις στις οποίες έχουμε λίγο ή καθόλου έλεγχο, έχουμε την ικανότητα της αυτοδιαχείρισης και της αυτορρύθμισης. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε, αν όχι να ελέγχουμε, τα συναισθήματά μας και τις αντιδράσεις μας σε αυτά.

Σκεφτείτε τον ήρεμο και λογικό πιλότο όταν μπλοκάρει ο εξοπλισμός για την προσγείωση των αεροσκαφών ή ένα χειρούργο που ασκεί τα καθήκοντα του παρά του ότι έχει χάσει έναν ασθενή.

Αυτή η μορφή αυτορρύθμισης βασίζεται στην αυτογνωσία και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς μας βοηθά να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τις παρορμητικές αντιδράσεις.

Η αυτοδιαχείριση βασίζεται σε αυτό και επιτρέπει στο άτομο να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να τα διαχειρίζεται καλύτερα ώστε να του δίνει κίνητρο και να δημιουργεί θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Οι ηγέτες με ικανότητα αυτορρύθμισης είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε επιθετικές αντιπαραθέσεις και να παίρνουν αποφάσεις της στιγμής. Η αυτορρύθμιση και η αυτοδιαχείριση δεν αφορούν την απουσία θυμού, αντιθέτως αφορούν την διατήρηση του ελέγχου στα συναισθήματα και στο ότι οι πράξεις σας δεν καθοδηγούνται από το συναίσθημα.  Στα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός, η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθά στο να αναγνωρίσετε την αιτία του συναισθήματος και η ανάλυση σας επιτρέπει να ανταποκριθείτε με λογικό τρόπο.

Η αυτορρύθμιση είναι κρίσιμη σε σχέση με άλλες πτυχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και αναπτύσσεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, στην εφηβεία και στην ενηλικίωση. Η αυτοδιαχείριση μας δίνει την δυνατότητα να ανοίξουμε τις πόρτες σε άλλα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης ενώ η απουσία της αυτορρύθμισης άλλων ικανοτήτων, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία και η διαχείριση των διαφωνιών, αποτελούν πρόκληση.

Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να ενισχύσετε την αυτοδιαχείριση, καθώς τα πιθανά πλεονεκτήματα είναι πολυάριθμα και δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Οι δεξιότητες της ανάπτυξης της αυτοδιαχείρισης μπορεί να οδηγήσουν στην επιτυχία τους ψυχοθεραπευτές, τους επιχειρηματίες, τους διευθυντές και τα στελέχη.

Οι άνθρωποι με ισχυρές δεξιότητες σε αυτό τον τομέα είναι λιγότερο πιθανό να θυμώσουν ή να αγχωθούν καθώς ανταποκρίνονται με ηρεμία στα αρνητικά περιβάλλοντα, αξιοποιούν τις ικανότητες τους για να επιτύχουν τους στόχους τους και  διατηρούν τα κίνητρά τους.

Ανθεκτικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη  

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αναμφίβολα ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια στις αντιξοότητες, έχει το δυναμικό να ενισχύσει όχι μόνο τις ηγετικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας αλλά επίσης ενισχύει την προσωπική αντοχή.

Η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθά στην καλλιέργεια της αντοχής σε δύσκολες καταστάσεις, και οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτοί που έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είναι λιγότερο πιθανό να υποκύψουν σε αρνητικούς ψυχοπιεστικούς παράγοντες.

Στο πλαίσιο ενός ηγετικού ρόλου, που κάποιος έχει αυξημένες ευθύνες πράγμα που δημιουργεί επιπλέον στρες, τονίζεται η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για τις ηγετικές ή τις διευθυντικές θέσεις.

Μια μελέτη που ερεύνησε τη σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαδικασίας του στρες έδειξε ότι οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη  ήταν λιγότερο πιθανό να επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία ψυχοπιεστικών παραγόντων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα τεστ ικανοτήτων που βασιζόταν στη συναισθηματική νοημοσύνη πριν αξιολογήσουν υποκειμενικά το αντιληπτό επίπεδο απειλής από δύο στρεσογόνους παράγοντες, και στη συνέχεια ανέφεραν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις σε αυτούς τους παράγοντες και υποβλήθηκαν σε τεστ σωματικής απόκρισης για να αξιολογηθεί η απόκρισή τους.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι πτυχές της συναισθηματικής νοημοσύνης που σχετίζονται με χαμηλή εκτίμηση της απειλής, επιδρούν περισσότερο θετικά και προκαλούν λιγότερες σωματικές αντιδράσεις στο στρες. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αυξάνει την αντοχή στο στρες.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, της αντοχής και της τάσης για καταθλιπτικές συμπεριφορές. Μια μελέτη που έγινε σε ανθρώπους με επαγγελματική εξουθένωση έδειξε τη θετική συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και αντοχής καθώς και μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ αντοχής , ενσυνειδητότητας και συμπόνιας προς τον εαυτό σε σχέση με το βαθμό της εξουθένωσης.

Με λίγα λόγια , εκείνοι που έχουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και είναι λιγότερο πιθανό να πάθουν επαγγελματική εξουθένωση ή να έχουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την ψυχολογική ευεξία και αρνητικά με την κατάθλιψη και το burnout. Δεδομένης της δυναμικής φύσης της συναισθηματικής νοημοσύνης, η ενίσχυση της μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την ατομική εξέλιξη και απόδοση, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική σύνδεση μεταξύ της αντοχής και των κινήτρων για επιτυχία.

Επιπλέον , η αντοχή παίζει  ένα ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και των κινήτρων. Με άλλα λόγια, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αντοχή και η αντοχή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα κίνητρα. Η  ανθεκτικότητα είναι ένα υποκείμενο συστατικό που ενθαρρύνει την αντοχή ενάντια στα εμπόδια.

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι πιο σημαντική από την ευφυΐα (IQ);

Όταν οι ψυχοθεραπευτές συζητούν για ευφυΐα, στο επίκεντρο είναι οι γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με τη μνήμη και την επίλυση προβλημάτων.

Υπάρχουν πολλές μορφές ευφυΐας όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, ενώ ιστορικά  το συναίσθημα και η ευφυΐα ,  είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Πώς μπορεί κάποιος να είναι ευφυής σχετικά με τις συναισθηματικές πτυχές της ζωής όταν τα συναισθήματα υπονομεύουν το άτομο προς την επίτευξη των στόχων του;

Στην πραγματικότητα, ο υψηλός δείκτης ευφυΐας δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία. Το πόσο επιτυχημένοι θα είμαστε στη ζωή μας καθορίζεται από την συναισθηματική νοημοσύνη και το δείκτη ευφυΐας, καθώς η εξυπνάδα λειτουργεί καλύτερα όταν συνοδεύεται από την συναισθηματική νοημοσύνη.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ δείκτη νοημοσύνης και συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και τα δύο είναι πολύτιμα. Ο δείκτης νοημοσύνης δείχνει το επίπεδο της γνωστικής πολυπλοκότητας που μπορεί να επιτύχει ένα άτομο και ίσως σε ένα βαθμό να καθορίζει τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα,  ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη μας κάνει καλύτερους ηγέτες με κορυφαίες δεξιότητες διαχείρισης.

Ο δείκτης νοημοσύνης έχει ελάχιστη σχέση με την δουλειά και την επιτυχία στη ζωή. Δεν είναι δείκτης πρόβλεψης για το πώς θα τα πάμε στη ζωή, πως θα διαχειριστούμε την απογοήτευση, θα ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, και θα αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους γύρω μας, χαρακτηριστικά που μπορούν να εξελιχθούν.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Στις μέρες μας, τα πρότυπα ευφυΐας σχετίζονται με τις γνωστικές ικανότητες. Η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο δείκτης  νοημοσύνης από μόνος του είναι δείκτης πρόβλεψης της επιτυχίας ακόμη ισχύει.

Βέβαια, στην πραγματική ζωή ο δείκτης νοημοσύνης συμβάλλει σε ποσοστό 20% στους παράγοντες που καθορίζον την επιτυχία στη ζωή, όλοι γνωρίζουμε κάποιον με  υψηλό δείκτη νοημοσύνης που δυσκολεύεται να τα πάει καλά. Ποιοι παράγοντες όμως αποτελούν το υπόλοιπο 80%; Εκτός από παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη και η τύχη, η επιτυχία στη ζωή καθορίζεται από την ικανότητα ενός ατόμου να έχει τις πέντε εκδοχές της συναισθηματικής νοημοσύνης που προαναφέρθηκαν.

Ενώ γίνεται πολλή συζήτηση σχετικά με την ικανότητα ενός ατόμου να βελτιώσει την νοημοσύνη του , η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ανάλογα με τις συνθήκες, όπως κάθε δεξιότητα, και χρειάζεται δέσμευση και προσπάθεια. Πολλοί αμφισβητούν το γεγονός ότι η ικανότητα να συνδεόμαστε και να κατανοούμε τους άλλους είναι μια πανίσχυρη δεξιότητα από ότι η ευφυΐα από μόνη της.

Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τι είπατε ή τι κάνατε, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πως τους κάνατε να νιώσουν.

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης στη δουλειά; 

Η συνεχώς αυξανόμενη επίγνωση του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης για την εκπαίδευση στελεχών δείχνει ότι η σύνδεση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης στην δουλειά όχι μονάχα υπάρχει αλλά έχει ιδιαίτερη αξία σε πολλούς τομείς.

Το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα διαφορετικό κοινωνικό σύνολο, το οποίο είναι διαχωρισμένο από την προσωπική ζωή, και εκτιμάται ότι η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους, να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά και να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

Η αξιοποίηση και η εξέλιξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων που δουλεύουν μαζί.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην διαχείριση συναισθημάτων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση στη δουλειά, και στη συνέχεια στη βοήθεια των ανθρώπων να μείνουν ήρεμοι και να σκεφτούν λογικά ώστε να δημιουργούνται καλές σχέσεις και να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Υπάρχει μια αναμφισβήτητη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο τα ανώτερα στελέχη αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους, οι διευθυντές με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν το στρες αλλά επίσης να αναγνωρίσουν και να διευθετήσουν το στρες των άλλων.

Αν σκεφτούμε τη συναισθηματική νοημοσύνη σύμφωνα με την διαχείριση του στρες και την ανάπτυξη των σχέσεων, τότε η σύνδεση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και απόδοσης στη δουλειά είναι ξεκάθαρη, με τη διαχείριση του στρες  να επηρεάζει θετικά τη δέσμευση στη δουλειά και την ικανοποίηση.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν εφαρμόζεται μονάχα σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και σε εργαζόμενους που βρίσκονται πιο χαμηλά στην ιεραρχία με δεξιότητες συναισθηματική νοημοσύνης έχουν την επιθυμία και την ικανότητα να αναπτύξουν και να καθιερώσουν ποιοτικές σχέσεις στο χώρο εργασίας.

Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν διαφωνίες και να διατηρήσουν τις σχέσεις στο χώρο εργασίας συγκριτικά με αυτούς με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία των εργαζομένων που έχουν τις δεξιότητες να ανταπεξέλθουν στην αλλαγή και να ανταποκριθούν ανάλογα. Η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απόδοση στη δουλειά, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, όταν ένα άτομο ανεβαίνει στην ιεραρχία, η θετική επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην διαχείριση καταστάσεων και στην διεκπεραίωση θεμάτων αυξάνεται αποτελεσματικά.

Συναισθηματική νοημοσύνη και κίνητρα

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει σημασία για τα κίνητρα, και τα κίνητρα έχουν σημασία για την επιτυχία. Είτε πρόκειται για τη δουλειά, για προσωπικούς στόχους ή για την υγεία, ένα άτομο με  συναισθηματική νοημοσύνη κατανοεί τη βαθύτερη σημασία των φιλοδοξιών του και των κινήτρων που απαιτούνται για να φτάσει στο στόχο του. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που μας δίνουν κίνητρα και ώθηση : η προσωπική μας επιθυμία για βελτίωση, η δέσμευση στους στόχους που θέτουμε στον εαυτό μας, η ετοιμότητα να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και η αντοχή μας.

Τα κίνητρα αποτελούν μια βασική ψυχολογική διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να παρακινήσουμε τον εαυτό μας να κάνει πράγματα για να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο. Είτε πρόκειται για την κίνηση που κάνετε με το τηλεκοντρόλ για να αλλάξετε κανάλι είτε για τις εκατοντάδες ώρες που αφιερώσατε για την υλοποίηση μιας δουλειάς, χωρίς κίνητρο δεν θα μπορούσατε να δράσετε.

Το κίνητρο παρακινεί, ενεργοποιεί, κατευθύνει και διατηρεί τη συμπεριφορά και την απόδοση. Τα εσωτερικά κίνητρα που προέρχονται από μέσα μας, μας πιέζουν να φτάσουμε στο μέγιστο των ικανοτήτων μας. Τα άτομα με συναισθηματική νοημοσύνη όχι μόνο έχουν τις δεξιότητες να παρακινούν τον εαυτό τους αλλά επίσης έχουν την ικανότητα να παρακινούν και τους άλλους, πράγμα που αποτελεί ένα χρήσιμο ταλέντο ειδικά σε διευθυντικές θέσεις.

Καθώς η παρακίνηση του εαυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην  επίτευξη των στόχων, οι ηγέτες με συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζουν και τα κίνητρα των εργαζομένων. Η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις ανησυχίες των άλλων είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που έχει κάποιος στη διάθεσή του ώστε να κατανοήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο πως θα παρακινήσει μια ομάδα ή ένα άτομο.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης των πρωτοετών φοιτητών της ιατρικής σχετίζονταν θετικά με το κίνητρο για την μελέτη της ιατρικής και την ικανοποίηση από την επιλογή να μελετήσουν την ιατρική.

Μια άλλη μελέτη σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που δούλευαν σε δημόσιους οργανισμούς είχαν θετική στάση απέναντι στη δουλειά, αλτρουιστική συμπεριφορά και καλύτερα αποτελέσματα. Οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που είχαν κίνητρα.

Η ικανότητα καλύτερης διαχείρισης του στρες και της ανησυχίας, για παράδειγμα, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο συναισθηματικής νοημοσύνης όσον αφορά τα κίνητρα, αν κάποιος αναγνωρίζει τα συναισθήματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα κίνητρα, μπορεί να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Συναισθηματική νοημοσύνη και άγχος

Όλοι μας περνάμε κάποιες ημέρες με επιπλέον στρες, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα διαχειρίσιμο αν διαθέτετε τις κατάλληλες δεξιότητες. Ένα άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει την αυτογνωσία ώστε να αναγνωρίζει αποτελεσματικά τα αρνητικά συναισθήματα και να ανταποκρίνεται  ώστε να αποτρέψει την κλιμάκωση. Τα μη ελεγχόμενα και μπερδεμένα συναισθήματα μπορεί  να αυξήσουν την ευαισθησία μας σε άλλα θέματα ψυχικής υγείας, όπως το στρες, η ανησυχία και η κατάθλιψη.

Οι δεξιότητες που συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα άτομα να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα όπως το στρες και να ενισχύσουν τα θετικά συναισθήματα. Η αποτυχία αναγνώρισης και διαχείρισης του στρες μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ψυχικής και της σωματικής υγείας.

Οι κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές πτυχές του στρες δίνουν έμφαση στη σημασία της διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους, και στη συνέχεια την μείωση των πιθανών ψυχολογικών και σωματικών συνεπειών.

Η δουλειά μας και το εργασιακό περιβάλλον αποτελούν πρωταρχικές πηγές άγχους, και αυτό δείχνει ότι η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε αποτελεσματικά τα συναισθήματά μας στο χώρο εργασίας είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του αρνητικού στρες και την αντιμετώπιση του περιστασιακού στρες.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το στρες. Επιπλέον, οι άνθρωποι με συναισθηματική νοημοσύνη έχουν την  ικανότητα να αξιολογούν τις καταστάσεις ως λιγότερο ψυχοπιεστικές.

Παρόλο που αυτό έχει την προφανή επίδραση στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων, έχει επίσης αποτέλεσμα στην μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευτυχία στη ζωή. Αντιθέτως, μια έλλειψη στη συναισθηματική νοημοσύνη και στην αυτορρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη ευεξία και σχετικά υπερβολική αντίδραση στο στρες.

Η έξυπνη διαχείριση των συναισθημάτων είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός για την ψυχολογική προσαρμογή και την ευεξία. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρουν χαμηλότερα ποσοστά άγχους και υψηλά επίπεδα ευτυχίας, υποδεικνύοντας ότι η ικανότητα ρύθμισης του αντιληπτού άγχους επηρεάζει άμεσα την ικανοποίηση. Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αντίληψη του στρες είναι ουσιαστικός στην πρόληψη των αρνητικών συναισθημάτων.

Η ικανότητα κάποιου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές πληροφορίες αυξάνει την ικανότητα του στην διαχείριση πολλών συναισθηματικών προκλήσεων.

Συναισθηματική νοημοσύνη και λήψη αποφάσεων  

Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται στενά με την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, επιδρά στο πως διαχειριζόμαστε τη συμπεριφορά μας και επίσης επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνουμε.

Η αυθεντική κατανόηση των συναισθημάτων που νιώθουμε και γιατί τα νιώθουμε μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στη λήψη αποφάσεων, αν δεν μπορούμε να δούμε αντικειμενικά τα συναισθήματά μας πως θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις λάθος αποφάσεις που βασίζονται σε αυτά;

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην αποτροπή αποφάσεων που βασίζονται σε συναισθηματικές προκαταλήψεις, όπου η χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργεί ανησυχία και οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συναισθήματα δεν  επηρεάζουν στις αποφάσεις μας, αλλά ότι αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα που δεν σχετίζονται με το πρόβλημα και δεν τους επιτρέπουμε να επηρεάσουν την τελική μας απόφαση.

Τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να εμποδίζουν την επίλυση των προβλημάτων και τις αποφάσεις στο χώρο εργασίας και στην προσωπική ζωή. Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά που είναι περιττά για να πάρουμε μια ορθή απόφαση και η ικανότητα να αγνοούμε αποτελεσματικά αυτά τα συναισθήματα,  επηρεάζουν την τελική μας απόφαση.

Σε μια σειρά παρατηρήσεων σχετικά με την βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης και την λήψη αποφάσεων βρέθηκε ότι οι οργανισμοί και τα άτομα  ωφελούνται από την πρακτική εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων.   Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων και βοηθά στην κατανόηση των πιθανών συνεπειών μιας κακής απόφασης.

Η κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των συναισθημάτων επιτρέπει σε ένα άτομο να διαχειρίζεται τα συναισθήματα και τις αποφάσεις του. Φανταστείτε ότι διαφωνείτε με το σύντροφό σας και πάτε στη δουλειά θυμωμένοι και αγχωμένοι, αργότερα μέσα σε αυτή τη μέρα ίσως να απορρίψετε μια πρόταση ενός συνεργάτη σας χωρίς να έχετε δώσει προσοχή σε αυτό που σας πρότεινε, επειδή απλά δεν είχατε τη διάθεση.

Αυτή η μορφή συναισθηματικής παρεμβολής μπορεί να είναι επιζήμια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν αυτή τη μορφή συναισθηματικής παρεμβολής και να αποφύγουν τις αποφάσεις που οδηγούνται από το συναίσθημα.

Συναισθηματική νοημοσύνη και επιτυχία  

Αν ρωτήσετε κάποιον τι σημαίνει "επιτυχία" προφανώς και θα λάβετε περισσότερες από μία απαντήσεις. Έχετε επιτυχημένη καριέρα; Πόσα χρήματα κερδίζετε από τη δουλειά σας; Έχετε βρει την ικανοποίηση και την ευτυχία στη ζωή σας; Όλα αυτά εξαρτώνται από το ποιον ρωτάτε, μπορεί η απάντηση να είναι οποιαδήποτε!

Ανεξάρτητα με τον ορισμό της επιτυχίας, η συναισθηματική σας νοημοσύνη μπορεί να παίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη της.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι πάντα οι πιο ευφυείς άνθρωποι αυτοί με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Ο δείκτης ευφυΐας από μόνος του δεν είναι αρκετός για να  διαπρέψετε στη ζωή. Μπορεί να είστε ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε ένα χώρο, αλλά αν δεν έχετε συναισθηματική νοημοσύνη και τις δεξιότητες να απομακρύνετε τις αρνητικές σκέψεις ή την ψυχική δύναμη να διαχειριστείτε το στρες; Πολλές φορές η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ πιο ισχυρή από την ευφυΐα και είναι σημαντικός δείκτης πρόβλεψης για την επιτυχία στη ζωή.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αυτή που πραγματικά σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους σας και να φτάσετε σε υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας, και η ανάπτυξη της επηρεάζει την επιτυχία καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ηθικής, των κινήτρων και της συνεργασίας.

Στο χώρο εργασίας, οι διευθυντές που τα καταφέρνουν καλύτερα από τους συνομήλικους τους δεν έχουν μονάχα τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιούν τις στρατηγικές που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη για να διαχειριστούν διαφωνίες, να μειώσουν το στρες και ως αποτέλεσμα να φτάσουν στην επιτυχία.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι το φάσμα των ικανοτήτων που συνθέτουν την συναισθηματική νοημοσύνη παίζουν ρόλο κλειδί στην επιτυχία, την προσωπική και την επαγγελματική, με τις εφαρμογές στην πραγματική ζωή να επεκτείνονται στον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών, στις σχέσεις, στις επιχειρήσεις, στην υγεία και σε πολλά ακόμη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη προϋποθέτει ότι κάποιος μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις, όπως οι εξετάσεις στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, και επίσης έχει θετική επίδραση στις διαπροσωπικές  και στις κοινωνικές σχέσεις.

Η επιτυχία στις κοινωνικές σχέσεις μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της συναισθηματικής νοημοσύνης η οποία βοηθά στην ανίχνευση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, στην προσαρμογή στην οπτική των άλλων, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στη ρύθμιση της συμπεριφοράς.

Συναισθηματική νοημοσύνη και στόχοι  

Αν σκεφτόμαστε τους στόχους ως σκοπούς ή ως επιθυμίες, μπορούμε να δούμε πως οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης μας βοηθούν να επιτύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους και όταν καθοδηγούμαστε σωστά από ηγέτες και διευθυντές, μπορούμε επίσης να κάνουμε αλλαγές και να εξελιχθούμε στο χώρο εργασίας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι συνυφασμένη με την επίτευξη της επιτυχίας, αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε τα κίνητρα και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει επίσης να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που κάνουμε. Χωρίς ευτυχία, είναι μια πρόκληση να φτάσουμε στα επίπεδα παρακίνησης που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων μας. Πώς είναι δυνατό να προσδοκάμε να επιτύχουμε τους στόχους μας χωρίς να έχουμε κίνητρο;

Υπάρχουν πολλές αναφορές στη σημασία της χρήσης της συναισθηματικής νοημοσύνης για την επιτυχία και την απόδοση στη δουλειά,  και επικεντρώνονται στο πως τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερη απόδοση σε όλες τις διευθυντικές σχέσεις. Ο μέσος όρος της συναισθηματικής νοημοσύνης των μελών μιας ομάδας αντανακλάται στην αποτελεσματικότητα και στη συγκέντρωση στο στόχο, ενώ αντίθετα οι ομάδες με χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχουν χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης των στόχων.

Για να μπορέσουμε να αποδίδουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας και να επιτύχουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε αυτοσεβασμό, συναισθηματική αυτογνωσία, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Πρέπει να κατανοήσουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στόχοι μας και να βρούμε τα κίνητρα για να τους πετύχουμε.

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία 

Η ικανότητά μας να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματά μας μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων. Αυτή η ικανότητα ή η απουσία της, επηρεάζει τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αν σκεφτούμε την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, και πιο συγκεκριμένα, την επίλυση των διαφωνιών, τα άτομα με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να  λύνουν τις διαφωνίες με εποικοδομητικό τρόπο και να δουλεύουν μαζί με άλλους για να επιτευχθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα.

Οι σχέσεις στο χώρο εργασίας επηρεάζονται από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και από την κατανόηση των συναισθημάτων των ανθρώπων γύρω μας.

Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε, να διαχειριζόμαστε και να κατανοούμε τα συναισθήματα μας βοηθά να επικοινωνήσουμε  χωρίς να καταλήγουμε σε αντιπαραθέσεις. Ένα άτομο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει περισσότερες δεξιότητες για να αντιμετωπίσει τις αντιπαραθέσεις και να χτίσει ουσιαστικές σχέσεις δεδομένης της ικανότητας κατανόησης και διευθέτησης των αναγκών των ανθρώπων με τους οποίους δεσμεύεται.

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναμφίβολα λάβει μεγαλύτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια καθώς ένας αποτελεσματικός και επικοινωνιακός ηγέτης σε μια ομάδα, οδηγεί στην εξέλιξή της. Η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη όχι μόνο οδηγεί στην επιτυχία της ομάδας αλλά δρα θετικά και στην ποιότητα της επικοινωνίας.

Η διαδικασία της επιτυχημένης επικοινωνίας και κατά συνέπεια η διαχείριση των αντιπαραθέσεων, συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. Όταν εκείνοι που έχουν χαμηλά επίπεδα  συναισθηματικής νοημοσύνης ίσως να αντιδρούν αμυντικά σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις και να οδηγούν στην κλιμάκωση των συγκρούσεων, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν στη διάθεσή τους δεξιότητες για να επικοινωνούν αποτελεσματικά χωρίς να καταφεύγουν σε αντιπαραθέσεις και χωρίς να κλιμακώνουν την ένταση.

Συναισθηματική νοημοσύνη και ευτυχία  

Η ευτυχία μπορεί να ακούγεται κάτι αρκετά απλό, αλλά έχετε δοκιμάσει ποτέ να την ορίσετε; Δοκιμάστε το τώρα, τι είναι λοιπόν η ευτυχία; Είναι πιο δύσκολο από ότι φαίνεται επειδή σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας. Είναι αλήθεια ότι η ευτυχία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει μεγάλη σημασία για την ευτυχία ανεξάρτητα από την ερμηνεία σας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη όπως και η ευτυχία συμβάλλουν στην αυτοπραγμάτωση και αυτή με τη σειρά της συμβάλλει στην ευτυχία και στα θετικά συναισθήματα. Η ευτυχία είναι ο παράγοντας κλειδί που έχει θετική επίδραση στην συμπεριφορά.

Έχουν γίνει πολλές μελέτες που εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και των διαπροσωπικών σχέσεων και έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο συμπονετικοί, μπορούν να παρατηρήσουν τον εαυτό τους , έχουν κοινωνικές δεξιότητες, συνεργάζονται με τους γύρω τους, νιώθουν ικανοποίηση από τις σχέσεις τους και έχουν περισσότερες φιλικές σχέσεις.

Οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης μειώνουν το στρες ,πράγμα που με τη σειρά του έχει θετική επίδραση στην ευεξία και στην ευτυχία. Η ευτυχία επηρεάζει άμεσα την ευεξία και ενισχύει τη θετική διάθεση με τρόπο που τα άτομα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις πιέσεις.

Είναι η θετική στάση που ενισχύει τη συναισθηματική ενέργεια που απαιτείται για να έχει κάποιος κίνητρα, και βοηθά τα άτομα να επιτύχουν αυτά που θέλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ευτυχία και η ευεξία καθορίζονται από την αντίληψη των συναισθημάτων και τις δεξιότητες, όπως η ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων.

Καθώς αυτές οι  δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης δεν είναι οι μοναδικές που συνεισφέρουν στα επίπεδα της ευτυχίας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επίδρασή τους, καθώς το 50% των παραγόντων που συμβάλλουν στην ευτυχία αφορούν τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Φρόυντ, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την επίτευξη της ευτυχίας. Για να ενισχύσουμε την ευτυχία συχνά απαιτούνται πιο εξελιγμένα πρότυπα συμπεριφοράς όπως η αυτορρύθμιση της καταστολής των κινήτρων της στιγμιαίας ευχαρίστησης.

Οι σύγχρονες ψυχολογικές μελέτες συνεχίζουν να αναγνωρίσουν την ανάγκη για βελτιστοποίηση. Τα παιδιά διδάσκονται πώς να αναβάλλουν την άμεση ευχαρίστηση για να έχουν μεγαλύτερο και μακροχρόνιο όφελος. Η ικανότητα καθυστέρησης της ικανοποίησης είναι σημαντική σε πολλές πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης δεδομένου ότι η ικανότητα για τέτοιες καθυστερήσεις ενισχύει τις γνωστικές δεξιότητες και την κοινωνική ωριμότητα.

Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης

Μπορείτε να κάνετε το τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, για να έχετε μια πρώτη εκτίμηση για το βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης σας και τις δεξιότητες που μπορείτε να αναπτύξετε.