Κάνε το Τεστ

Φάρμακα

velpine xr, βελπιν, δοσολογια, τιμη, παρενεργειες

VELPINE XR – που χρησιμοποιείται; Παρενέργειες

Το VELPINE ("ντεπρεβιξ") είναι ένα γενόσημο συνταγογραφούμενο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Ανήκει στην κατηγορία των SNRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης). Η τυπική χρήση για...

escopram, εσκοπραμ, ενδειξεις, δοσολογια, τιμη, παρενεργειες

ESCOPRAM – Αντικαταθλιπτικό / Παρενέργειες

Το ESCOPRAM ("εσκοπράμ") είναι ένα γενόσημο αντικαταθλιπτικό φάρμακο (δραστική ουσία: εσιταλοπράμη). Ανήκει στην κατηγορία των SSRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης). Η τυπική χρήση...

zanipram, ζανιπραμ, ενδειξεις, δοσολογια, τιμη, παρενεργειες

ZANIPRAM – Αντικαταθλιπτικό / Παρενέργειες

Το ZANIPRAM ("ζανιπραμ") είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο και ανήκει συγκεκριμένα στην κατηγορία των SSRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης). Είναι ένα γενόσημο φάρμακο, το...

talosin, ταλοσιν, ενδειξεις, δοσολογια, τιμη, παρενεργειες

TALOSIN – Αντικαταθλιπτικό / Παρενέργειες

Το TALOSIN ("ταλοσίν") είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο και ανήκει συγκεκριμένα στην κατηγορία των SSRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης). Είναι ένα γενόσημο φάρμακο, το...

entact, εντακτ, παρενεργειες, κριτικες, εμπειριες, ενδειξεις, entact 10

ENTACT – Αντικαταθλιπτικό / Παρενέργειες

Το ENTACT ("εντάκτ") είναι ένα γενόσημο αντικαταθλιπτικό φάρμακο (δραστική ουσία: εσιταλοπράμη). Ανήκει στην κατηγορία των SSRI αντικαταθλιπτικών (επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης). Η τυπική χρήση...

depon, ντεπον, δεπον, παρενεργειες, τιμη, πονος, πυρετος, παρακεταμολη, paracetamol, δοσολογια, ακεταμινοφαίνη, ιλιγγος, πιεση

DEPON – δοσολογία, παρενέργειες (Ντεπόν)

Το DEPON (ντεπόν) έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες παρόµοιες µε αυτές της ασπιρίνης. Το Depon (δραστική ουσία: παρακεταµόλη) χορηγείται σε ελαφράς ή µέτριας έντασης επώδυνες...

akineton, ακινετον, ενδειξεις, παρενεργειες

AKINETON – που χρησιμοποιείται; Παρενέργειες

Το ΑΚΙΝΕΤΟΝ ("ακινετόν") είναι ένα αντιπαρκινσονικό φάρμακο. Το Akineton (βιπεριδένη) είναι ένας κατά κύριο λόγο κεντρικώς δρών αντιχολινεργικός παράγοντας. Εμφανίζει ήπιες περιφερικές δράσεις, σε βαθμό...

Εξωπυραμιδικά συμπτώματα, Φάρμακα, Τι είναι τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα, Εξωπυραμιδικά συμπτώματα απο φαρμακα, Αιτίες εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων, Διάγνωση, Θεραπεία

Εξωπυραμιδικά συμπτώματα, σύνδρομα και φάρμακα

Τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα και σύνδρομα περιλαμβάνουν τις οξείες δυσκινησίες, τη δυστονία, την όψιμη δυσκινησία, τον παρκινσονισμό, την ακινησία, την ακαθησία και το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο....