Ολιστική Ιατρική

October 22, 2019

Αρχές ολιστικής ψυχιατρικής

Αρχές Ολιστικής Ψυχιατρικής Η ψυχιατρική δεν είναι μονοδιάστατη. Υπάρχουν πολλές μορφές και προσεγγίσεις, και μία από αυτές είναι η ολιστική ψυχιατρική. Τι είναι η ολιστική ψυχιατρική; […]
October 20, 2019

Ολιστική Ψυχοθεραπεία – Ψυχιατρική

Τι είναι η Ολιστική Ψυχοθεραπεία – Ψυχιατρική; Η ολιστική ψυχιατρική – ψυχοθεραπεία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κλάδος της ψυχιατρικής που βασίζεται στις αρχές της ολιστικής ιατρικής, […]
October 20, 2019

Θεραπευτικές παρεμβάσεις της ολιστικής ψυχιατρικής

Ολιστική Ψυχιατρική Τις τελευταίες δεκαετίες, το επίκεντρο της ψυχιατρικής έχει μετατοπιστεί από την πραγματική “θεραπεία” σε “φαρμακοθεραπεία”. Δηλαδή η συνταγογράφηση ψυχοφαρμάκων έχει μετατραπεί πλέον στην αυτόματη, […]