Κάνε το Τεστ
σχολές ψυχοθεραπείας, είδη ψυχοθεραπείας

Σχολές και είδη Ψυχοθεραπείας

Είδη Ψυχοθεραπείας

Ο όρος "ψυχοθεραπεία" καλύπτει ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων και μεθόδων, από την συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο μέχρι τεχνικές που περιλαμβάνουν ρόλους ή χορό για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Κάποιοι ψυχοθεραπευτές δουλεύουν με ζευγάρια, με οικογένειες ή ομάδες, με ενήλικες ή παιδιά. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες συνοπτικές πληροφορίες για τις κυριότερες μορφές ψυχοθεραπείας.

Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας (CBT) συνδυάζει διάφορες θεωρίες για να εξερευνήσει τις συνδέσεις μεταξύ των συμπεριφορών, συναισθημάτων και σκέψεων ενός ατόμου. Ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει τις ικανότητές του για να αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς, και τον αρνητικό τρόπο σκέψης και δράσης. Η ψυχοθεραπεία είναι βραχυπρόθεσμη (12-22 συνεδρίες). Ο ψυχοθεραπευτής συνεργάζεται με τον θεραπευόμενο για την αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς και για την εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ιδιαίτερη σημασία δίνετε στην κατανόηση των ρόλων που έχει υιοθετήσει ένα από την παιδική ηλικία και που δυσλειτουργικά μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή.

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η ψυχοθεραπεία ζεύγους βοηθά τους θεραπευόμενους να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τα προβλήματα στη σχέση τους, όπως:

  • Τα προβλήματα που δημιουργούνται από μια αλλαγή στον τρόπο ζωής (όπως η απόκτηση παιδιών, οι αλλαγές στην εργασία).
  • Η αίσθηση ότι έχουν απομακρυνθεί, και δεν μιλάνε όπως παλιά.
  • Οι συχνές διαφωνίες και η δυσκολία στην διαχείριση τους.
  • Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η ζήλεια.

Η ψυχοθεραπεία ζεύγους εφαρμόζει συστημικές, ανθρωπιστικές και ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις, με στοιχεία γνωστικής και συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Οι ψυχοθεραπευτές βοηθούν τα ζευγάρια να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης των διαφωνιών, με τρόπο πιο υγιή και ικανοποιητικό. Οι θεραπευόμενοι ξεκινούν ψυχοθεραπεία ζεύγους όταν η σχέση τους περνάει κρίση ή όταν θέλουν να διατηρήσουν μια υγιή σχέση.

Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης

Η δραματοθεραπεία περιλαμβάνει την ζωγραφική, το θέατρο και τον χορό και μπορεί να συνδυαστεί με την ψυχοθεραπεία συζήτησης. Η τέχνη βοηθά στην κατανόηση και την έκφραση των συναισθημάτων. Αυτού του τύπου η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική σε θεραπευόμενους που δεν μπορούν να εκφραστούν. Η καλλιτεχνική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη για ανθρώπους με κάποιο ψυχικό τραύμα, όπως οι πρόσφυγες, και για ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες.

Σωματική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει πολλές προσεγγίσεις και επικεντρώνεται στο πως το σώμα, τα συναισθήματα, το πνεύμα, η ψυχή και οι προσδοκίες στη ζωή επηρεάζουν το ένα το άλλο. Μελετά τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πνεύματος και σώματος. Οι τύποι της σωματικής ψυχοθεραπείας, όπως η βιοενεργειακή ανάλυση, η βιοδυναμική ψυχοθεραπεία και το βιοδυναμικό μασάζ, αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα σε πολλά επίπεδα όπως το σώμα, το συναίσθημα, το μυαλό και το πνεύμα. Είναι γνωστό ότι πολλά ψυχολογικά προβλήματα (όπως η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές και οι εξαρτήσεις) έχουν αντίκτυπο και στο σώμα.

Βραχεία Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας χρησιμοποιεί ποικίλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Διαφέρει από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τρόπο που επικεντρώνεται σε ένα θέμα και περιλαμβάνει την πιο άμεση παρέμβαση από τον ψυχοθεραπευτή ο οποίος εμπλέκεται πιο ενεργά στη διαδικασία. Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται στην εύρεση λύσεων και ο ψυχοθεραπευτής βασίζεται στους παρόντες πόρους για να επιφέρει την αλλαγή. Είναι βραχυπρόθεσμη, και συνήθως περιλαμβάνει έναν προσυμφωνημένο μικρό αριθμό συνεδριών.

Ψυχοθεραπεία μέσω χορού

Πρόκειται για μια εκφραστική μορφή ψυχοθεραπείας, που επικεντρώνεται στην θεωρία ότι το σώμα και το μυαλό είναι συνδεδεμένα.

Μέσω της κίνησης και του χορού ο θεραπευόμενος εκφράζει δημιουργικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Οι ψυχοθεραπευτές πιστεύουν ότι οι κινήσεις αντανακλούν τον τρόπο σκέψης ενός ατόμου. Με την κατάλληλη υποστήριξη ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει νέες συναισθηματικές εμπειρίες μέσω του χορού. Η ψυχοθεραπεία μέσω χορού μπορεί να γίνει και σε ομάδες.

Δραματοθεραπεία

Η Δραματοθεραπεία ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσα από την Τέχνη. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος ψυχοθεραπείας χρησιμοποιεί θεατρικές τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, τα θεατρικά παιχνίδια, η μίμηση, το κουκλοθέατρο, η ορθοφωνία, η μυθοπλασία, η αφήγηση και άλλες τεχνικές που καλλιεργούν την δημιουργικότητα, την φαντασία, την μάθηση και την προσωπική εξέλιξη. Μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα ή ομάδες με κοινωνικά προβλήματα καθώς η ψυχοθεραπεία με δράμα ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την έκφραση, τα συναισθήματα για τον εαυτό μας και τους άλλους.

Ψυχοθεραπεία που βασίζεται στη θεωρία του Πρωταρχικού Δεσμού

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας είναι ουσιαστικά ένας κλάδος σχεσιακής ψυχανάλυσης που εξερευνά τον τρόπο συναισθηματικής σύνδεσης από τη γέννηση και μετά. Βασίζεται στη “θεωρία του πρωταρχικού δεσμού” που μελετά το πως συνδέεται -το σχετίζεσθαι- ένα άτομο από την νηπιακή ηλικία και την πρώιμη παιδική ηλικία (με ασφάλεια, άγχος, αποφυγή, αμφίσημη ή αποδιοργανωμένη μορφή). Ο τρόπος αυτός του σχετίζεσθαι επαναλαμβάνεται στην ενήλικη ζωή. Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας επιτρέπει στον θεραπευόμενο να πενθήσει για τις απώλειες του παρελθόντος, και να εξερευνήσει την επίδραση των σημαντικών σχέσεων στη ζωή του στο παρόν και στο παρελθόν.

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας βασίζεται στην θεωρία ότι οι συμπεριφορές που έχει κάποιος μάθει ή υιοθετήσει ως απόκριση σε εμπειρίες του παρελθόντος, μπορούν να αλλάξουν. Τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), φόβους, φοβίες κλπ μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το τύπο ψυχοθεραπείας. Η συμπεριφορική ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να επιτύχει τους στόχους του και να αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, άγχος ή ανησυχία.

Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία υποστηρίζει τον θεραπευόμενονα έχει την διάθεση να αντιμετωπίσει την ζωή και τα προβλήματά του. Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο ψυχοθεραπείας το άτομο είναι απόλυτα ελεύθερο και υπεύθυνο για ότι συμβαίνει. Οι θεραπευόμενοι υποστηρίζονται ώστε να ζουν πιο αυθεντικά και με κάποιο σκοπό, αποδεχόμενοι τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης. Ως θεραπεία εμβαθύνει στην έννοια του ανθρώπου, και περιλαμβάνει την διαδικασία της αντιμετώπισης των ζητημάτων της ανθρώπινης φύσης. Οι ψυχοθεραπευτές πιστεύουν ότι αυτό ο τύπος ψυχοθεραπείας μπορεί να γεμίσει τον θεραπευόμενο με χαρά και δύναμη.

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι ένας κλάδος της ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στις οικογενειακές σχέσεις. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία ενισχύει την αλλαγή και την ανάπτυξη και βοηθά στην επίλυση των οικογενειακών διαφωνιών και προβλημάτων. Επικεντρώνεται στο πως τα μέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν. Ένας ψυχοθεραπευτής πρέπει να έχει την ικανότητα να επηρεάζει την συζήτηση με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει την οικογένεια ως ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και την πολιτική κατάσταση της οικογένειας.

Gestalt Ψυχοθεραπεία

Η ονομασία προέρχεται από μια γερμανική λέξη που σημαίνει “το σύνολο”, το άθροισμα όλων των μελών, την συμβολική διαμόρφωση ή το μοτίβο στοιχείων που συντελούν σε ένα “όλον”.ΗGestalt Ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη τάση προς την υγεία, αλλά τα παλιά μοτίβα συμπεριφοράς μπορούν να μπλοκάρουν την ευεξία, και την επικοινωνία με τους άλλους. Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει στο παρόν, στο εδώ και τώρα, ώστε ο θεραπευόμενος να κατακτήσει μεγαλύτερη ενσυνειδητότητα για τον εαυτό του, τις αντιδράσεις του και τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους άλλους. Δίνεται σημασία όχι μόνο στο ότι λέγεται, αλλά στη γλώσσα του σώματος και στα καταπιεσμένα συναισθήματα. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν συχνά το παίξιμο ρόλων και την ανάλυση των ονείρων.

Ανάλυση Ομάδας

Η ανάλυση ομάδας συνδυάζει ψυχαναλυτικές μεθόδους με την εξερεύνηση των διαπροσωπικών σχέσεων.Η ανάλυση ομάδας επικεντρώνεται στη σχέση του ατόμου με την υπόλοιπη ομάδα και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά πεδία των ανθρώπινων σχέσεων. Ο στόχος είναι το άτομο να επιτύχει μια περισσότερο υγιή αλληλεπίδραση στις προσωπικές, οικογενειακές, εργασιακές και κοινωνικές επαφές.

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην πεποίθηση ότι η βαθιά και μακροχρόνια αλλαγή μπορεί να συμβεί μέσα στον μικρο-κόσμο της θεραπευτικής ομάδας, της οποίας τα μέλη αντανακλούν την κοινωνία.

Η ανάλυση ομάδας αντιμετωπίζει την ομάδα σαν οντότητα, και ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι να συγκρατεί την ομάδα παρά να συμμετέχει ενεργά.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένας κλάδος της ψυχοθεραπείας που βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην διαχείριση των δυσκολιών και των προβλημάτων της ζωής αλλά σε επίπεδο ομάδας. Στην ομαδική ψυχοθεραπεία ένας ή περισσότεροι ψυχοθεραπευτές δουλεύουν με μια μικρή ομάδα ατόμων. Δεν βασίζεται σε μια μόνο ψυχοθεραπευτική θεωρία. Ο στόχος της ομάδας είναι να υποστηρίξει την επίλυση συναισθηματικών δυσκολιών και να ενθαρρύνει την προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων στην ομάδα. Ο συνδυασμός των εμπειριών του παρελθόντος και εμπειριών εκτός της θεραπευτικής ομάδας, με την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας και του ψυχοθεραπευτή, γίνεται ουσιαστικός μέσω της ψυχοθεραπείας.

Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας λειτουργεί με πολλές επιρροές για να ενθαρρύνει την εξέλιξη του ατόμου, τις σχέσεις του με τους άλλους και με την κοινωνία. Στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος και ο ψυχοθεραπευτής είναι δεσμευμένοι στην διαμόρφωση της διαδικασίας εκτίμησης, παρέμβασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την σημασία των ικανοτήτων του ατόμου για αυτοέλεγχο, αυτοπραγμάτωση , υπευθυνότητα και επιλογή, οι οποίες παρεμβαίνουν στη διαδικασία της αλλαγής. Οι ψυχοθεραπευτές επίσης αξιολογούν την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου για να δείξουν την σημασία των κοινωνικών εμπειριών.

Υπνο-ψυχοθεραπεία

Η υπνο-ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί την ύπνωση για να δημιουργήσει μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, κατά την διάρκεια της οποίας το ασυνείδητο είναι περισσότερο δεκτικό σε νέες προοπτικές και ιδέες. Το ασυνείδητο αντιμετωπίζεται ως πηγή ευεξίας και δημιουργικότητας. Η υπνο-ψυχοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί για να αλλάξει την συμπεριφορά και τα συναισθήματα του θεραπευόμενου, καθώς και στην διαχείριση του πόνου, του άγχους και των δυσλειτουργικών συνηθειών.

Γιουνγκιανή - Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας δουλεύει με το ασυνείδητο. Ο ψυχοθεραπευτής και ο θεραπευόμενος δουλεύουν μαζί για να διευρύνουν την συνειδητότητα προς την ψυχολογική ισορροπία, την αρμονία και την ολότητα. Η ανάλυση αυτή εξετάζει τα βαθύτερα κίνητρα στην ψυχή του θεραπευόμενου, τις σκέψεις και τις πράξεις που είναι πέρα από τη συνειδητότητα, δηλαδή για τις οποίες δεν έχουμε επίγνωση. Ο ψυχοθεραπευτής στοχεύει στην επίτευξη βαθύτερων και μακροχρόνιων αλλαγών στην προσωπικότητα. Βασίζεται στις θεωρίες του Carl Jung και στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ συνειδητών και ασυνείδητων σκέψεων για την δημιουργία νέων αξιών και πεποιθήσεων ώστε να ανακουφίσει τον ψυχολογικό πόνο.

Νευρογλωσσική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η νευρογλωσσική ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε από τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό (NLP). Η νευρογλωσσική ψυχοθεραπεία εξερευνά τον τρόπο σκέψης, τις αρχές, τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες πίσω από τα προβλήματα και τους στόχους. Μέσω αυτού του τύπου ψυχοθεραπείας οι θεραπευόμενοι ξεπερνούν τα συναισθηματικά εμπόδια με την βελτίωση των ικανοτήτων τους. Αυτό δίνει την αίσθηση στο άτομο ότι έχει περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη πιθανότητα να δημιουργήσει την ζωή που επιθυμεί. Χρησιμοποιούνται θεραπευτικά εργαλεία από διάφορες προσεγγίσεις για να αυξηθούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.Στον πυρήνα της προσέγγισης υπάρχει η πεποίθηση ότι εμείς οι ίδιοι κατασκευάζουμε την πραγματικότητά μας (ένα προσωπικό χάρτη του κόσμου), που βασίζεται στις εμπειρίες μας και στο πως αυτές τις αναπαριστούμε εσωτερικά. Κάθε άτομο φτιάχνει και χρησιμοποιεί τον δικό του χάρτη-μοντέλο για να πορευτεί στη ζωή, και άλλοτε αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε επιτυχία και πληρότητα και άλλοτε σε περιορισμούς και βάσανα.

Η Ψυχοθεραπεία των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας βασίζεται στην θεωρία ότι ο εαυτός υπάρχει μόνο σε σχέση με άλλα “αντικείμενα”, είτε είναι εσωτερικά (εσωτερικευμένα) είτε εξωτερικά. Η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι βασική ανάγκη και ο εσωτερικός μας κόσμος βρίσκεται σε διαδικασία δυναμικής συνδιαλλαγής, συνειδητά και ασυνείδητα. Αυτή η δυναμική επηρεάζει το πώς αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την πραγματικότητα. Μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου δημιουργείται μια θεραπευτική σχέση που δίνει την δυνατότητα στον θεραπευόμενο να επαναπροσδιορίσει τον αυτοέλεγχο, την ανεξαρτησία του και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας βασίζεται στην υπόθεση ότι ένα άτομο που ζητά βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων του μπορεί να δεσμευτεί σε μια ειλικρινή σχέση με τον ψυχοθεραπευτή (χωρίς κριτική) και να εκφραστεί ελεύθερα για το πώς αισθάνεται. Οι θεραπευόμενοι θέλουν αν αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης τους. Ο ψυχοθεραπευτής από την πλευρά του δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, προσφέροντας υποστήριξη και κατανόηση στον θεραπευόμενο ώστε να μπορέσει να αλλάξει.

Ψυχανάλυση

Η ψυχανάλυση βασίζεται στις ιδέες και την προσέγγιση του Φροϊντ κυρίως στην εξερεύνηση του ασυνειδήτου, και αποτελεί θεραπευτική μέθοδο για ψυχολογικές και συναισθηματικές νόσους. Ο στόχος στις συνεδρίες ψυχανάλυσης είναι οι ασυνείδητες σκέψεις να αναγνωριστούν, να γίνουν συνειδητές, δίνοντας τη δυνατότητα για αλλαγή. Ο ελεύθερος συνειρμός και τα όνειρα είναι βασικά εργαλεία της μεθόδου. Ο Freud πίστευε ότι οι μη αποδεκτές σκέψεις από την νηπιακή ηλικία συσσωρεύονται στοασυνείδητο και επηρεάζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές. Αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα συχνά έρχονται στην επιφάνεια στην ενήλικη ζωή με την μορφή εσωτερικών συγκρούσεων, κατάθλιψης, ονείρων κά.

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι ένας όρος που περικλείει την ψυχοθεραπεία με την αναλυτική (ψυχαναλυτική) της μορφή. Είναι μια μορφή ψυχολογίας που επικεντρώνεται στις ασυνείδητες και παλιές εμπειρίες που καθορίζουν την συμπεριφορά ενός ατόμου.

Οι θεραπευόμενοι επικεντρώνονται στην παιδική τους ηλικία, την σχέση με τους γονείς και άλλους σημαντικούς ανθρώπους, και ο στόχος είναι να αποκαλυφθούν οι ασυνείδητες σκέψεις.

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία τείνει να είναι λιγότερο έντονη και πιο σύντομη από την ψυχανάλυση, και βασίζεται περισσότερο στην διαπροσωπική-θεραπευτική σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου. Είναι μια προσέγγιση που μπορεί να ενσωματωθεί στην ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

Ψυχοσεξουαλική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας ασχολείται με πτυχές της σεξουαλικότητας και του φύλου. Τα προβλήματα σεξουαλικότητας προέρχονται από σωματικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά ζητήματα, και συχνά είναι συνδυασμός αυτών. Η ψυχοσεξουαλική ψυχοθεραπεία βοηθά σε προβλήματα όπως οι αλλαγές στην επιθυμία για σεξ, τα προβλήματα στύσης, τα προβλήματα οργασμού ή εκσπερμάτισης και ο πόνος που συνδέεται με το σεξ.Τα άτομα που ανησυχούν για την σεξουαλικότητά τους καλό θα ήταν να κάνουν ψυχοθεραπεία μαζί με τον σύντροφό τους, επειδή η σχέση και τα προβλήματα στο σεξ σπάνια αφορούν μόνο τον έναν σύντροφο. Ωστόσο, ακόμη και τα άτομα που δεν έχουν σύντροφο μπορούν να κάνουν ψυχοθεραπεία μόνοι τους.

Ψυχοσύνθεση

Η ψυχοσύνθεση (psychosynthesis) θεωρείται κλάδος της υπαρξιακής ψυχολογίας και περιλαμβάνει πνευματικά στοιχεία και ανησυχίες, και πολλές φορές αναφέρεται ως ʺη ψυχολογία της ψυχήςʺ.Εμπνευστής της είναι ο Ιταλός ψυχίατρος Assagioli που συμπεριέλαβε στη θεραπεία το πνευματικό κομμάτι του ατόμου και το νόημα για τη ζωή. Η ανάλυση μέσω της ψυχοσύνθεσης στοχεύει στην κατάκτηση υψηλότερου πνευματικού επιπέδου συνείδησης. Μέσω της ζωγραφικής, της κίνησης και άλλων τεχνικών, διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται.

Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία και Ψυχανάλυση

Η ψυχοθεραπεία των σχέσεων είναι ένας τρόπος κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ψυχοθεραπευτές και οι θεραπευόμενοι προσπαθούν να κατανοήσουν τις προηγούμενες σχέσεις ώστε να αποκωδικοποιήσουν τις τωρινές σχέσεις. Οι ψυχοθεραπευτές δίνουν προτεραιότητα στις σχέσεις του θεραπευόμενου καθώς αποτελούν το επίκεντρο για την κατανόηση του εαυτού τους.

Ψυχοθεραπεία με επίκεντρο την εύρεση λύσεων

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα και προάγει την πρακτική αλλαγή, χωρίς να διερευνά τις βαθύτερες αιτίες ή τα βιώματα του ανθρώπου. Οι θεραπευόμενοι συγκεντρώνονται σε όσα κάνουν καλά, στα δυνατά στοιχεία τους και θέτουν ρεαλιστικούς στόχους που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Αυτή η ψυχοθεραπεία είναι βραχυπρόθεσμη.

Συναλλακτική Ανάλυση

Η συναλλακτική ανάλυση είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που περικλείει στοιχεία από κλασικούς παραδοσιακούς κλάδους της ψυχολογίας. Ο όρος ʺσυναλλακτική ανάλυσηʺ αναφέρεται στην ανάλυση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και του σχετίζεσθαι των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί την παρατήρηση στο εδώ και στο τώρα για την βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων και επίσης αποτελεί μέσο κατανόησης της προσωπικότητας. Βασίζεται στη θεωρία του E.Berneο οποίος αναγνώρισε τρεις καταστάσεις του “Εγώ”: Το Παιδί, τον Ενήλικα και τον Γονέα, τρεις διαφορετικές καταστάσεις που μορφοποιούν τον εσωτερικό μας κόσμο και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά μας. Αυτές οι καταστάσεις του “Εγώ” διαμορφώθηκαν στο παρελθόν και λειτουργούν στο παρόν, με αποτέλεσμα τη διατήρηση παλαιών και δυσλειτουργικών συμπεριφορών, τις οποίες μόλις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να τις τροποποιήσει με πιο υγιείς συμπεριφορές.

Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία

Αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει κάθε μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας που δίνει έμφαση στις υπερβατικές ή πνευματικές πτυχές της ζωής. Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει πνευματική εξέλιξη, μυστικιστικές και άλλες μεταφυσικές εμπειρίες της ζωής. Στόχος της δεν είναι απλά η ανακούφιση από τα βάσανα και τον πόνο, αλλά η ενσωμάτωση σωματικών, συναισθηματικών, πνευματικών και ψυχικών πτυχών με στόχο την ευεξία. Περιλαμβάνει την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του θεραπευόμενου ώστε να φτάσει τους στόχους του.

Πώς μπορώ να βρω τον κατάλληλο τύπο Ψυχοθεραπείας για εμένα;

Μπορείτε να συζητήσετε το θέμα με ένα ΨΥΧΙΑΤΡΟ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, για το ποια μέθοδος μπορεί να σας ταιριάζει και να σας βοηθήσει περισσότερο.