Κάνε το Τεστ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα - κατάλογος

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πιο γνωστά αντικαταθλιπτικά φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα πρωτότυπα σκευάσματα, γενόσημα και τις δραστικές ουσίες τους.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ANAFRANIL Κλομιπραμίνη ANAFRANIL Αντικαταθλιπτικό
AZAPIN Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
BRINTELLIX Βορτιοξετίνη BRINTELLIX Αντικαταθλιπτικό
CERTORUN Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
CIPRALEX Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
CIPRANED Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
CITALOPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
CYMBALTA Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
DAGRILAN Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
DEPRERAM Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
DEPREVIX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
DESYREL Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
DULOXETINE Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
DUMYROX Φλουβοξαμίνη DUMYROX Αντικαταθλιπτικό
EFEXOR XR Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ENLIFT Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ENTACT Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
EPILYD Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ESCITALOPRAM Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ESCOPRAM Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ESLOREX Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ESPOZA Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
FLONITAL Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
GALOPRAN Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
LADOSE Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
MELOCIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
MEMOMAX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
MINITRAN Αμιτρυπτιλίνη & Περφαιναζίνη MINITRAN Αντικαταθλιπτικό Αντιψυχωσικό
MIRTAPIL Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
MIRTAZAPINE Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
MOLIPAXIN Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
MOTOFEN Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
NARDIL Φαινελζίνη NARDIL Αναστολείς ΜΑΟ
NEUROSEDINE Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
NORAFEXIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ONELAR Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
PAROXETINE Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PAROXIA Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PRAMITAL Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREFUCET Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREXAT Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
RATICE Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
REMERON Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
RENEVIL Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SAXIB Μιρταζαπίνη REMERON Αντικαταθλιπτικό
SAROTEN Αμιτριπτυλίνη SAROTEN Αντικαταθλιπτικό
SEROLUX Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SEROPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROR Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROSMINE Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
SEROTYP Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SEROXAT Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SERTRAL Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SERTRALINE Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SOLBEN Παροξετίνη SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SOFELIN Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
SPRAVATO Κεταμίνη SPRAVATO Αντικαταθλιπτικό
STEPHADILAT-S Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
TALOSIN Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
TEPRAM Εσιταλοπράμη CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
TRITTICO Τραζοδόνη TRITTICO Αντικαταθλιπτικό
VALDOXAN Αγομελατίνη VALDOXAN Αντικαταθλιπτικό
VELPINE XR Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VEN-FAX Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAFAXINE Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAXIN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
WELLBUTRIN XR Βουπροπιόνη WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό
XADEVIL Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
XERISTAR Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
YENTREVE Ντουλοξετίνη CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
ZACALEN Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZANIPRAM Σιταλοπράμη SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
ZAREDROP Βενλαφαξίνη EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZINOVAT Φλουοξετίνη LADOSE Αντικαταθλιπτικό
ZOLOFT Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZOLOTRIN Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZORTAL Σερτραλίνη ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZYBAN Βουπροπιόνη WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό