Φάρμακα

November 1, 2019

ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ, lorazepam

ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ / Lorazepam Η ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ είναι ένα ηρεμιστικό φάρμακο. Ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Το πρωτότυπο φάρμακο της λοραζεπάμης είναι το TAVOR. Η λοραζεπάμη χρησιμοποιείται για […]
November 1, 2019

ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ, alprazolam – XANAX

ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ / Alprazolam Η ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ είναι ένα ηρεμιστικό φάρμακο. Ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών, που συνταγογραφούνται πιο συχνά για τη θεραπεία του άγχους και της αϋπνίας. […]
November 1, 2019

ATARAX – αντιαλλεργικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται; Παρενέργειες

ATARAX / Υδροξιζίνη Το ATARAX (προφέρεται “αταράξ”) είναι ένα αντιαλλεργικό φάρμακο, με ηρεμιστικές και αντιχολινεργικές ιδιότητες (αντιϊσταμινικό). Η κύρια χρήση του ATARAX (υδροξιζίνη, hydroxyzine) είναι για […]
November 1, 2019

ΥΔΡΟΞΙΖΙΝΗ, hydroxyzine

ΥΔΡΟΞΙΖΙΝΗ / Hydroxyzine Η ΥΔΡΟΞΙΖΙΝΗ είναι ένα αντιϊσταμινικό φάρμακο με ηρεμιστικές και αντιχολινεργικές ιδιότητες. Το πρωτότυπο φάρμακο της Υδροξυζίνης είναι το ATARAX.   Πληροφορίες συνοπτικά: ΥΔΡΟΞΙΖΙΝΗ […]
November 1, 2019

ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ, buspirone – BESPAR

ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ / Buspirone Η ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ είναι ένα αγχολυτικό φάρμακο. Το πρωτότυπο φάρμακο της βουσπιρόνης είναι το BESPAR.   Πληροφορίες συνοπτικά: ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ Δραστική ουσία: ΒΟΥΣΠΙΡΟΝΗ / Buspirone […]
October 31, 2019

ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ, fluvoxamine

ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ / Fluvoxamine Η ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Το πρωτότυπο φάρμακο της φλουβοξαμίνης είναι το DUMYROX.   Πληροφορίες συνοπτικά: ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ Δραστική ουσία: ΦΛΟΥΒΟΞΑΜΙΝΗ / Fluvoxamine […]
October 31, 2019

ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ, bupropion

ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ / Bupropion Η ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Το πρωτότυπο φάρμακο της βουπροπιόνης είναι το WELLBUTRIN.   Πληροφορίες συνοπτικά: ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ Δραστική ουσία: ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ / Bupropion […]
October 31, 2019

ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ, trazodone

ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ / Trazodone Η ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Το πρωτότυπο φάρμακο της τραζοδόνης είναι το TRITTICO.   Πληροφορίες συνοπτικά: ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ Δραστική ουσία: ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ / Trazodone […]
October 31, 2019

ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ, vortioxetine

ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ / Vortioxetine Η ΒΟΡΤΙΟΞΕΤΙΝΗ είναι ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Το πρωτότυπο φάρμακο της βορτιοξετίνης είναι το BRINTELLIX . Είναι ένα καινούργιο αντικαταθλιπτικό, δεν υπάρχουν γενόσημα φάρμακα. […]